Tento príbeh pripomína kampaň istého reťazca, ktorý si postavil reklamu na slogane typu: Išla som len po mlieko a odniesla som si aj tričko. Humorný však rozhodne nie je. Osemnásťročná Bratislavčanka Katarína si išla do banky potvrdiť doklad, ktorý potrebovala pre vybavenie sirotského dôchodku. Odišla z nej aj s neplánovaným „bonusom“.

Podpísala všetko

Pracovníčka banky, ktorá je zároveň vyškoleným finančným agentom pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS), jej totiž hneď ponúkla aj starobné dôchodkové sporenie. Zaskočená maturantka s niečím takým nerátala, ale keďže „pani bola milá, povedala aj to, že je to výhodné, ani to nebude nič stáť“, štvorstranovú zmluvu o vstupe do 2. piliera podpísala. Úsmevné? Ako sa to vezme.

Svoj podpis pripojila aj pod trojstranový záznam o rokovaní s agentom. Má to byť dôkaz o tom, že všetkému porozumela, je si vedomá všetkých rizík, právnych následkov, dokonca že všetky informácie jej boli poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy a podobne. Treba podotknúť, že v zázname sa tiež uvádza, že nemá predchádzajúce skúsenosti ani znalosti o starobnom dôchodkovom sporení (SDS). Je možné, aby za pár desiatok minút porozumel bežný človek zložitej problematike dôchodkov? Ťažko.

Katarína má zmluvu o sporení na dôchodok, hoci ide študovať na vysokú školu a v najbližších rokoch možno nebude odvádzať na dôchodkové sporenie ani cent.
Katarína má zmluvu o sporení na dôchodok, hoci ide študovať na vysokú školu a v najbližších rokoch možno nebude odvádzať na dôchodkové sporenie ani cent.
Zdroj: Matej Jankovič

Myslia si, že je to dobrý krok

Budúca študentka vysokej školy, ktorá bude najbližšie roky možno len sporadicky brigádovať, na otázku, či počas rozhovoru v banke padlo slovo riziko či iná správcovská spoločnosť, záporne krúti hlavou. Netuší, čo je to negarantovaný fond, ani  koľko si strháva DSS za vedenie účtu, nevie, že fondy môžu byť aj v strate alebo čo sa stane, keď nebude pracovať…

Banka svoj postup obhajuje aj tým, že čím skôr si klient začne sporiť, tým väčšiu sumu môže mať vďaka priebežnému zhodnocovaniu na konci nasporenú. Vstup mladých ľudí  do 2. piliera je podľa nej dobrým krokom.

Či je to tak, ukáže až čas. Nechceme tu skúmať podstatu snahy komerčných inštitúcií o blaho budúcich dôchodcov, ale upozorniť na to, akým spôsobom môžu byť ich klienti získavaní. A pripomenúť tiež rodičom, aby upozornili svoje síce dospelé, ale neskúsené deti, že ich podpis na hocijakom dokumente môže spôsobiť aj obrovské problémy. Veď nemusí to byť len banka, ktorej určite záleží na klientovi, ale napríklad aj ponuka na pôžičku či kúpu tovaru, alebo službu od neseriózneho subjektu, či iný záväzok. Naučiť sa povedať nie a vyžiadať si aj niekoľko dní na rozmyslenie, má byť normálne.

Napokon, aj banka vo svojom stanovisku uvádza, že v prípade, že klient sa nevie rozhodnúť na mieste a/alebo potrebuje viac času na preštudovanie produktových a ostatných materiálov, môže sa dohodnúť s pracovníkom banky na ďalšom stretnutí, kde budú pokračovať a prípadne podpíšu zmluvu. Ide však o to, či takúto možnosť neskúsenému klientovi školený agent aj navrhne… Bolo by ideálne, keby bola vždy teória zladená s praxou.

Akú inkasujú províziu?

Maturantka Katarína napríklad na otázku, ako si vyberala fondy, v ktorých si chce sporiť, uviedla, že „všetko už predsa bolo predtlačené“. Na zázname o rokovaní je tiež odškrtnutá kolónka, podľa ktorej si klient nežiada informáciu o tom, akú odmenu dostane agent za získanie nového sporiteľa. Pre informáciu – provízia pre agenta, v tomto prípade finančnú inštitúciu, môže dnes dosiahnuť 76,32 eura. 

Námatkové kontroly

Banka uvádza, že predajné postupy zamestnancov kontroluje na viacerých úrovniach, dokonca aj námatkovo na pobočkách. Cieľom podľa jej vyjadrenia je, aby klient porozumel tomu, čo mu produkt prináša, aby vedel posúdiť výhody a riziká produktu a aby sa vedel rozhodnúť.

Je škoda, že námatková kontrola nezastihla maturantku Katarínu. Stačilo by pár kontrolných otázok a bolo by po probléme. Zrušiť zmluvu totiž nie je jednoduché. Ale nie nemožné. Chce to však už investovať do právnika.

Stanovisko právnika

„Každý spotrebiteľ, ktorý si kupuje tovar alebo službu, vrátane finančnej služby, má právo na všetky dostupné informácie o službe, o jej výhodách, rizikách aj spôsobe, ako môže túto zmluvu o poskytovaní služby ukončiť,“ hovorí JUDr. Peter Chrašč, predseda Združenia ochrany práv občanov (ZOPO). „Platí to aj o finančných sprostredkovateľoch, ktorými sú aj školení  finanční agenti. Podľa zákona sú povinní poskytnúť potenciálnemu klientovi informácie, potrebné na to, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám finančnej služby a následne zodpovedne prijať rozhodnutie. Pri starobnom dôchodkovom sporení v II. pilieri  ide navyše o dlhotrvajúcu, možno niekoľko desaťročí trvajúcu finančnú službu, kde by mal byť každý potenciálny sporiteľ, obzvlášť mladý človek po strednej škole, oboznámený s tým, čo sa bude diať s jeho sporením, aké sú riziká, koľko peňazí bude do sporenia posielať zo svojej mzdy, kedy mu vznikne nárok na ich vyplatenie. Preto sa domnievam, že v tomto prípade mala byť klientka vzhľadom na jej vek a skúsenosti iba oboznámená s možnosťou uzavrieť takéto sporenie a mal jej byť odovzdaný písomný materiál alebo odkaz na online informácie o tomto produkte. Následne mala dostať časový priestor na vyhodnotenie týchto informácií, minimálne pár dní, s možnosťou potom prísť za finančným agentom a uzavrieť túto finančnú službu. Iba tento postup by spĺňal podmienku zákona, „aby mohol klient správne porozumieť charakteru a rizikám finančnej služby a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby“.

Je to etické?

Právnik sa domnieva, že tento postup nebol iba neetický, ale dokonca nezákonný, keďže finančný agent sa mohol svojím správaním dopustiť klamlivej obchodnej praktiky, ktorú zákon zakazuje. „Obchodná praktika sa tiež považuje za klamlivú, ak s prihliadnutím na jej charakter, okolnosti a obmedzenia komunikačného prostriedku opomenie podstatnú informáciu, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie, ktoré by inak neurobil. Ak sa napríklad  pri finančnej službe vyskytuje viac možností alebo foriem sporenia,  klient musí byť o každej informovaný a musí to byť výlučne jeho rozhodnutie, ktorú možnosť si zvolí. Je teda neprijateľné, aby tieto možnosti napríklad vypĺňal za klienta finančný agent podľa vlastnej úvahy,“  uzatvára.

Ako z toho von?

  • Zákon hovorí, že od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju ani zrušiť dohodou. Ak ste ju však podpísali, okamžite upovedomte banku, ktorá ju následne posiela do DSS, že ste si to rozmysleli. 
  • Banka aj DSS tvrdia, že sa snažia klientom vyjsť v ústrety. Ak ešte nebola vaša zmluva odoslaná Sociálnej poisťovni, ktorá ju zapíše do registra, máte šancu. Zo skúsenosti maturantky z nášho príbehu však vyplýva, že už aj o tri dni môže byť neskoro. Zmluvu totiž podpísala v pobočke banky v stredu, v piatok na otázku, či sa dá zmluva zrušiť, nevedela riaditeľka pobočky odpovedať.  Ozvala sa až v utorok ďalšieho týždňa s oznámením, že je už neskoro... 
  • Ak už zmluvu Sociálna poisťovňa vložila do registra, musíte sa obrátiť iba na súd.
  • „Za celé obdobie fungovania II. piliera, t. j. od roku 2005 sme zaznamenali 59 výmazov zmlúv z registra na základe právoplatného rozhodnutia súdu,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.
  • „Samozrejme, môžu byť v budúcnosti prijaté legislatívne zmeny, ktoré umožnia aj tejto novej skupine mladých sporiteľov prehodnotiť účasť v tejto forme dôchodkového  sporenia a potenciálne z nej vystúpiť,“ upozorňuje JUDr. Peter Chrašč.