Odborníci varujú, že Delta variant vírusu SARS-CoV-2 sa už rozšíril v mnohých európskych krajinách a je takmer isté, že  aj u nás vytlačí dnes prevažujúci Alfa variant . "Spôsobí tretiu vlnu pandémie. Je o 60 % infekčnejší, šíri sa ako "oheň po suchej tráve," prízvukujú.

"Je vedecky dokázané, že očkovanie chráni zdravie a bráni šíreniu nákazy COVID-19, znižuje počet osôb, ktoré potrebujú nemocničnú liečbu, majú dlhodobé až trvalé následky po prekonaní ochorenia a znižuje počet osôb, ktoré na COVID-19 zomrú.
Túto skutočnosť zobrali na vedomie vlády mnohých štátov a prijímajú opatrenia na zvýšenie zaočkovanosti a tým aj na zvýšenie ochrany zdravia svojich obyvateľov," vyzývajú.

Upozorňujú na to, že pri  nízkej zaočkovanosti, aká je v mnohých  častiach našej krajiny, bude priebeh 3. vlny veľmi vážny. "Následky, ktorým ešte stále môžeme predísť, budú desivé a nezvrátiteľné."

Za čo budú politici zodpovední

Preto v snahe zmierniť dopady tretej vlny preto Konzílium odborníkov vyzvalo politikov, aby nepoužívali boj s pandémiou na dosahovanie politických cieľov a prijali  novelu zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá umožní zvýšiť ochranu zdravia.

Ak tak neurobia, budú priamo zodpovední  za vážny priebeh tretej vlny pandémie, ktorá so sebou prinesie:

- Zaťaženie zdravotníctva, ktoré nebude schopné poskytovať inú, bežnú zdravotnú starostlivosť, pri akútnych stavoch, úrazoch, ale aj ťažko chorým pacientom, ako sú onkologickí, s ochoreniami srdca, ciev a pod.

- Vznik ľudských tragédii po zbytočných úmrtiach, po ochoreniach s dlhodobými až trvalými následkami.

- Prehĺbi psychickú traumu obyvateľov spôsobenú pandémiou, ktorá zasahuje mnohé oblasti nášho života.

- Zatváranie prevádzok, rušenie spoločenských, kultúrnych, športových a duchovných podujatí a ohrozenie ekonomiky.

"Ak je k dispozícii očkovacia látka, je každé úmrtie na Covid-19 zbytočné. Testovanie pred nákazou nechráni, očkovanie áno. Obeťami pandémie môžu byť voliči všetkých politických strán."

Členovia konzília odborníkov:
1. doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. - epidemiológ, RÚVZ Banská Bystrica
2. prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH - epidemiológ, JLF UK, Hlavný odborník MZ SR
pre epidemiológiu
3. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. - infektológ, UNLP a LF UPJŠ, prezident Slovenskej
spoločnosti infektológov
4. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH - epidemiológ, vedúca Katedry epidemiológie
FVZ, SZU, prezident Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS
5. MUDr. Alena Koščálová, MSc. - infektológ, KIGM LF UK
6. MUDr. Elena Prokopová - pediater, Hlavný odborník MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti
a dorast
7. prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH epidemiológ, RÚVZ Trenčín, hlavná odborníčka
Hlavného hygienika SR pre epidemiológiu
8. prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, expert WHO a odborný garant národných projektov
prevencie, štandardných klinických postupov a bezpečnosti pacienta