Národné centrum zdravotníckych informácií podľa zoznamov od zdravotných poisťovní začalo posielať SMS správy všetkým pacientom na základe ich diagnóz.

Títo pacienti majú nárok

- na aktívnej liečbe nádorových ochorení a hematologických malignít

- po transplantácii orgánov užívajúcim lieky na oslabenie imunitného systému

- po transplantácii kmeňových buniek v posledných 2 rokoch

- užívajúcich lieky na potlačenie imunitného systému (napr. chemoterapia, reumatologické a iné imunitne podmienené ochorenia liečené imunosupresívnou liečbou s alebo bez systémových kortikoidov),

- so strednou alebo závažnou primárnou imunodeficienciou - podľa zváženia ošetrujúceho klinického imunológa a v závislosti od charakteru ochorenia)

- s primárnou alebo sekundárnou aspléniou

- chronickým renálnym zlyhávaním

- s pokročilou alebo neliečenou HIV infekciou

- na liečbe vysokými dávkami kortikoidov alebo iných liekov potláčajúcich imunitnú odpoveď

Registrácia

Po doručení informačnej SMS sa môžu  zaregistrovať na stránke www.korona.gov.sk alebo www.vakcinacia.nczisk.sk. Po pridelení termínu sa dostavia na nimi zvolené miesto a budú zaočkovaní.

Registrácia na 3. dávku prostredníctvom elektronického formulára však bude umožnená len tým pacientom, ktorí dostanú informačnú SMS.

Pacienti s informačnou SMS správou sa budú môcť dostaviť na podanie 3. dávky vakcíny aj do vakcinačného centra, v ktorom sa dá zaočkovať bez registrácie. Preukážu sa SMS správou od NCZI, vyplnia potrebné dokumenty a po konzultácii s lekárom budú zaočkovaní. Rovnaký postup môžu zvoliť aj pri očkovaní u všeobecného lekára v ambulancii.

Ak nedostanete sms

Pacienti, ktorí nedostanú informačnú SMS správu od NCZI, no zároveň trpia niektorou z vyššie uvedených diagnóz, musia navštíviť svojho ošetrujúceho lekára, ktorý im po zhodnotení ich zdravotného stavu vystaví výmenný lístok. S ním sa následne bez registrácie dostavia vakcinačného centra alebo k ambulantnému lekárovi, ktorý očkuje proti ochoreniu Covid-19.

Pozor!

Podanie 3. dávky vakcíny pre túto skupinu pacientov je možné najskôr 4 týždne po podaní 2. dávky vakcíny.

Ministersto zdravotníctva odporúča všetkým záujemcom, aby pred podaním 3. dávky konzultovali svoj zdravotný stav so svojím ošetrujúcim lekárom.