Radí Viliam Dobiáš, lekár, špecialista na urgentnú medicínu

Záchranná zdravotná služba príde na miesto určenia priemerne za 11 minút, leteckí záchranári sú schopní doletieť k zraneným priemerne za 21 minút. To je čas, keď ste ako svedok udalosti možno jediná, kto môže postihnutému pomôcť. Každý by mal preto vedieť poskytnúť prvú pomoc. „Prvým a najdôležitejším ohnivkom v reťazi záchrany života je laik vyškolený v prvej pomoci a ochotný pomôcť. Prvá pomoc a jej postupy sú veľmi jednoduché,“ zdôrazňuje odborník.

Jednoduché pravidlá

Čas tesne po úraze či nehode je kľúčový na záchranu ľudského života. „Ani si nedokážete predstaviť, ako obyčajné znehybnenie zlomeniny šatkou dokáže zabrániť tomu, aby sa o tri-štyri dni vytvorila smrtiaca embólia,“ vysvetľuje Viliam Dobiáš. Myslíte si, že by ste v rozhodujúcej chvíli nevedeli konať? „Jeden z dôvodov, prečo sa ľudia zdráhajú podať prvú pomoc, je strach. Strach, že postihnutému ešte viac ublížia. V skutočnosti však ubližujú tým, že mu vôbec neposkytnú pomoc. Treba si uvedomiť, že zdravotníci ošetrujú tých zranených, ktorých predtým niekto udržal pri živote,“ hovorí odborník.

Podľa skúseností odborníkov je však akákoľvek prvá pomoc lepšia ako žiadna a ubezpečujú vás, že podaním prvej pomoci nemôžete nič pokaziť. Váš strach, chýbajúce vedomosti a z toho vyplývajúca nečinnosť mnohokrát oberajú zraneného človeka o šancu na prežite.

Tip Glancu: Cenné rady nájdete na www.prvapomoc.sk. Na tejto stránke si môžete bezplatne urobiť on-line kurz prvej pomoci.

Tieto čísla si zapíšte!

Telefónne číslo 155 vytočte vtedy, keď ide o zdravotné ťažkosti, napríklad bezvedomie, zlyhávanie dýchania či srdca, úraz alebo náhle zhoršenie chronického ochorenia.

Telefónne číslo 112 spája okrem zdravotníckej pomoci aj hasičov a políciu. Vytočte ho v prípade dopravnej nehody, pádu do hĺbky, bitky či pracovného úrazu.

Ak si nie ste istá, zavolajte na ktorékoľvek z týchto dvoch čísel.

Zastavenie dýchania a bezvedomie

 • Zistite, či je zranený pri vedomí, oslovte ho, zľahka ním zatraste.
 • Zistite, či dýcha, priložte svoje ucho k ústam postihnutého a položte mu ruku na hrudník, aby ste spozorovali, či sa dvíha.
 • Ak dýcha, uložte ho do stabilizovanej polohy na boku.
 • Ak je bezvedomie následkom úrazu, s postihnutým veľmi nehýbte. Ak nedýcha alebo lapá po dychu, uložte ho na chrbát, zakloňte mu hlavu.
 • Ak sa dýchanie ani vtedy neobnoví, začnite s oživovaním, 30 zatlačení na stred hrudníka do hĺbky 5-6 cm, v tempe stokrát za minútu.
 • Potom dva výdychy do úst tak, aby sa mu nadvihol hrudník, pričom mu prstami uzatvoríte nosné dierky.
 • Pokračujte, dokým nezačne sám dýchať.

Stabilizovaná poloha

Používa sa na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest u zraneného človeka v bezvedomí, ktorý však dýcha a pracuje mu srdce.

 • Dajte ho do polohy na boku, spodná ruka je vystretá a predpažená, vrchná ruka je pokrčená cez trup, dlaň smeruje pod hlavu. Spodná noha je vystretá, vrchná je pokrčená. Hlava je v miernom zákone.
 • Privolajte záchrannú službu a prvú pomoc podávajte až do zlepšenia stavu či až do príchodu záchranárov.

Veľké krvácanie

 • Zistite, odkiaľ krv vyteká, drobné nečistoty z nej vytrite kúskom látky alebo obväzom.
 • Veľké predmety z rany nikdy nevyberajte, upchávajú ranu a zabraňujú väčšiemu krvácaniu.
 • Zatlačte priamo na ranu, hoci aj holou dlaňou.
 • Zdvihnite miesto s ranou nad úroveň srdca a znehybnite ho.
 • Privolajte pomoc 112 alebo 155.

Srdcový záchvat, infarkt srdca

Prejavuje sa ako tlak, zvieranie, pálenie alebo bolesť v strede hrudníka. Môže sa šíriť do pliec, krku, dolnej čeľuste či hornej končatiny. Môže sa objaviť aj slabosť, závrat, potenie, pocit na vracanie a pocit nedostatku vzduchu.

 • Ak stav trvá 5 – 10 minút bez prerušenia, postihnutého posaďte s pokrčenými nohami.
 • Uvoľnite mu odev na krku a okolo pása. Vyvetrajte miestnosť.
 • Ak máte poruke, podajte postihnutému jednu tabletku anopyrínu, acylpirínu alebo aspirínu 400 mg, musí ju rozhrýzť a zapiť vodou.
 • Privolajte záchrannú zdravotnú službu alebo vyhľadajte pohotovosť.
 • V prípade zastavenia krvného obehu alebo bezvedomia buďte pripravená oživovať ho stláčaním hrudníka a vdychmi v pomere 30 : 2.

Náhla mozgová príhoda, porážka

Signalizuje ju náhla slabosť, závrat či pád, necitlivosť časti tváre, ramena, ruky či nohy, bolesť hlavy, zakalenie zraku či strata videnia. Postihnutý ťažko rozpráva alebo vám nerozumie.

 • Kontrolujte vedomie a dýchanie, možno bude potrebné oživovanie.
 • Pri poruche vedomia uložte osobu na bok, ochrnutou stranou nadol, uvoľnite mu nepostihnutú končatinu.
 • Ak je pri vedomí, uložte ho do poloľahu s podloženou hlavou, zaistite prázdne ústa, vyberte zvyšky potravy či protézu. Nepodávajte tekutiny.
 • Pri postihnutí očných svalov privrite viečka, aby nevysychala rohovka.
 • Privolajte odbornú pomoc, kontrolujte vedomie a dýchanie.

Zlomenina

Prezrádza ju bolesť a nemožnosť pohybu.

 • Znehybnite zlomeninu aj jeden kĺb nad a pod zlomeninou.
 • Ruku, aj pri zlomenine kľúčnej kosti, zaveste do šatky alebo stiahnite rukáv nižšie, aby sa ruka oprela o šev v podpaží.
 • Nohu znehybnite priviazaním o zdravú nohu. Pri veľkej deformácii nohu nevystierajte, pri znehybnení si pomáhajte vankúšom, dekou a podobne.
 • Pri otvorenej zlomenine najprv zastavujte krvácanie a potom znehybňujte zlomeninu.