Televízia Markíza spustí reality šou Svadba na prvý pohľad, kde je jednou z tímu expertov aj genetička Jaroslava Babková. Jej úlohou bolo odobrať účastníkom vzorky DNA, aby sa v laboratóriu podrobili testu biologickej kompatibility. Na základe výsledkov dokázala vytypovať tých, ktorí sú naprogramovaní na to, aby spolu dokázali biologicky fungovať. Sériu testov dokončila testom čuchovej atraktivity. Účastníci potom hodnotili, ako intenzívne, ako príjemne a ako sexi im tričko vonia.

Nielen motýle, aj ľudia sa pri výbere partnera riadia čuchom.
Nielen motýle, aj ľudia sa pri výbere partnera riadia čuchom.
Zdroj: TV Markíza, Profimedia.sk

Hovorí sa, že partneri by si mali navzájom voňať. Je to pravda?

Treba si uvedomiť, že našou biologickou úlohou a poslaním počas života je reprodukovať sa a splodiť životaschopné potomstvo. Príroda je múdra a vymyslela dômyselný spôsob na to, ako si nájsť partnera na reprodukciu. A to takého, s ktorým máme najvyššiu šancu vygenerovať silné potomstvo, ktoré bude čo najlepšie pripravené a geneticky vyzbrojené čeliť neprestajne sa meniacemu prostrediu.

Nepozerajme sa však len na ľudí. V prírode predstavujeme iba malý zlomok živých tvorov. Vo veľmi širokom spektre živočíchov existuje interakcia, komunikácia, ako aj selekcia partnera na základe čuchu. Je to preto, lebo mnohé živočíchy žijú v malých komunitách, kde je pri hľadaní partnera potrebné rozlíšiť príbuzného od cudzieho jedinca.

Prírodný výber preferuje nepríbuzného jedinca pred príbuzenským krížením. Ten je totiž dôležitý na to, aby vznikala a udržala sa variabilita. A tak sa vyvinul zdanlivo jednoduchý mechanizmus – to, čo je od nás odlišné, nám vonia, priťahuje nás a predstavuje pre nás biologicky kompatibilného partnera na plodenie potomstva. Presné vysvetlenie, prečo to tak je, a ako to vlastne celé vzniklo, nie je celkom jasné.    

Nielen motýle, aj ľudia sa pri výbere partnera riadia čuchom.
Nielen motýle, aj ľudia sa pri výbere partnera riadia čuchom.
Zdroj: TV Markíza, Profimedia.sk

Znamená to tiež, že kto mi vonia, s tým budem šťastná?

Je dôležité zdôrazniť, že aj napriek tomu, že dvaja ľudia si navzájom voňajú a sú biologicky vhodní partneri, nezaručuje to, že budú tvoriť harmonický pár. Keďže ide predovšetkým o biologickú súhru, je predpoklad, že medzi nimi nebude chýbať vášeň, budú mať uspokojivý intímny život a majú veľkú šancu, že sa im podarí splodiť životaschopné potomstvo. To však nezaručuje harmonické partnerstvo či manželstvo. Na to treba kompatibilitu v mnohých ďalších aspektoch. 

Ako dlho by sa podľa vás mali partneri spoznávať (ovoniavať), aby zistili, či stretli toho správneho partnera?

To viete hneď.

Tiež tvrdíte, že partneri by si mali aj chutiť. Vieme to zistiť už pri prvom bozku?

Chuť je ďalším dôležitým zmyslom, ktorý s čuchom úzko súvisí. Bozk je  významným indikátorom pri výbere partnera. Ukazuje sa, že najmä pre ženy je prvý bozk veľmi dôležitý. Ak nebol podľa ich predstáv, veľká časť nie je ochotná ďalej pokračovať v randení.

Nielen motýle, aj ľudia sa pri výbere partnera riadia čuchom.
Nielen motýle, aj ľudia sa pri výbere partnera riadia čuchom.
Zdroj: TV Markíza, Profimedia.sk

Môžeme sa pri zoznamovaní sa s novým partnerom spoliehať aj na povestné „motýle v bruchu“? O aký chemický proces vtedy ide?

„Motýle v bruchu“ sú dôkazom, že chemický koktail v našom tele pracuje a že máme tú česť s biologicky kompatibilným partnerom. Ide o to, že v tele sa uvoľňujú stresové hormóny, keďže chceme, aby všetko išlo dobre, aby to klaplo, máme obavu z neúspechu či zo sklamania, možno odmietnutia.

Nový vzťah je predsa len vždy trošku stres. Stresový hormón noradrenalín sa nám vyplavuje z obličiek a spôsobí pocity nervozity. V tele tak vyvolá doslova poplach. Spôsobí, že keď stretnete svoju lásku, trasie sa vám hlas, búši srdce, potia sa ruky.

Existuje podľa vás láska na prvý pohľad?

Láska je veľmi komplexný stav či dej, ktorý len ťažko definovať. Každý z nás ju prežíva inak a zahŕňa v sebe množstvo aspektov. Láska je niečo také zložité, čo nemôže vzniknúť hneď. K láske treba dospieť. Možno však povedať, že existujú zamilovanie a očarenie či poblúznenie na prvý pohľad.

Má každý človek pre seba tú pravú polovičku alebo sú naozaj osoby odsúdené zostať bez partnera?

Biologicky ma každý jedinec šancu. Keby sme sa dnes spoliehali výlučne na prírodu a dali sa ňou viesť, bolo by všetko omnoho jednoduchšie. Človek je tvor sociálny a ešte aj rozumný, takže do hry vstupuje nekonečne veľa ďalších faktorov, ktoré výber partnera dramaticky komplikujú.

Fungujúci vzťah je preto aj o šťastí, lebo musíte stretnúť toho, s kým to na začiatku klapne. Potom je to už večná škola komunikácie, kompromisov, porozumenia a tolerancie. Podľa mňa pri troche dobrej vôle nie je odsúdený k samote nikto. Samozrejme, okrem tých, ktorí si to dobrovoľne zvolia.