Čo vlastne znamená infarkt ucha? Infarkt ucha, teda náhla porucha sluchu, vzniká bez zjavných príčin, často z plného zdravia. „Príčina oslabenia alebo straty sluchu sa často nezistí. Jednou z príčin môže byť poškodenie krvného zásobenia vnútorného ucha, podobne ako pri infarkte srdca, keď sa poškodia zmyslové bunky vo vnútornom uchu, v takzvanom Cortiho orgáne. Tieto bunky sú veľmi citlivé na krvné zásobenie, na toxické pôsobenie vírusov alebo na silné zvuky. Úlohou otorinolaryngológa je vylúčiť závažnejšiu príčinu vzniku náhlej senzorineurálnej poruchy sluchu, akou je nádor mozgu,“ hovorí MUDr. Daniela Špilárová z nemocnice Agel v Košiciach-Šaci.

Ako sa diagnostikuje?

Lekár sa vás opýta na anamnézu a vyšetrí uši. K dispozícii má rôzne spôsoby zisťovania, čo sa s vami deje. „Pomocou audiometrického vyšetrenia zistíme percepčnú (senzorineurálnu) poruchu sluchu z poškodenia vnútorného ucha i ďalšími vyšetreniami či audiologickými (tympanometrické, nadprahové audiometrcké), i zobrazovacími – magnetickou rezonanciou mozgu, pontocerebelárnych uhlov, vnútorných zvukovodov a spánkových kostí s cieľom vylúčenia nádoru na mozgu, t. j. neurinómu sluchovo-rovnovážneho nervu,“ vysvetľuje odborníčka.

Ako sa lieči

Lekárka prízvukuje, že s liečbou infarktu ucha treba začať čím skôr – niekoľko hodín, eventuálne dní od vzniku príznakov. „Nevieme vopred povedať, kto je najviac ohrozený a či vám liečba navráti sluch. Platí, že čím mladší je pacient a má ľahšiu poruchu sluchu, tým skôr sa sluch navráti do normy,“ hovorí.

Liečba pozostáva z vysokých dávok kortikosteroidov, buď injekčne do žily, alebo vo forme tabliet, prípadne injekčne cez blanku bubienka do bubienkovej dutiny. Podávajú sa tiež lieky na zlepšenie vlastností krvi a ciev. Využíva sa aj hyperbarická oxygenoterapia, pri ktorej sa na zlepšenie prekrvenia vnútorného ucha využíva aplikácia kyslíka pod vyšším tlakom.

Dá sa mu predísť?

Žiaľ, predísť infarktu ucha zatiaľ nevieme. „Prognóza je vždy neistá a závisí od stupňa poruchy sluchu, času, ktorý uplynie od vzniku príznakov po začatie liečby, od typu poruchy sluchu a vzniku závratov,“ vraví lekárka.

Môžeme sa spoliehať na to, že sa ucho samo dostane do normálu? „Podľa niektorých autorov publikácií je možná spontánna úprava náhlej senzorineurálnej poruchy sluchu v 30 až 65 percentách prípadov.“

Prognóza ochorenia

Otorinolaryngologička sa s infarktom ucha stretáva v praxi veľmi často. „Ide o akútny stav vyžadujúci hospitalizáciu s následnou skorou liečbou. Vidím rôzne prípady pacientov: od úplnej regenerácie a návratu sluchu do normy cez čiastočnú regeneráciu s čiastočným zlepšením sluchu až po prípady bez regenerácie a bez zlepšenia sluchu. Ak sa sluch nezlepší do niekoľkých týždňov, eventuálne mesiacov, porucha sluchu je trvalá. Nedá sa liečiť, len zabrániť zhoršovaniu,“ hovorí. V týchto prípadoch môžu pacienti využívať načúvacie aparáty alebo kochleárne implantáty.

Môže sa zopakovať

Zlou správou je, že aj pacienti, ktorým sa sluch vrátil, môžu infarkt ucha dostať opäť. „Ďalšou skupinou sú pacienti, ktorým sa sluch vrátil do normy, no tinitus, teda hučanie, pískanie či šumenie v uchu, v nejakej miere zostáva,“ uzatvára odborníčka.