U infikovaných pacientov po orgánových transplantáciách je totiž nutné zvážiť úpravu imunosupresie, teda podávania liekov potlačujúcich imunitu. 

Zabúdať by na to nemali ani ošetrujúci lekári pri domácej liečbe i hospitalizácii takýchto pacientov. Môže to mať pri liečbe kľúčový význam.

Ministerstvo upozorňuje, že v poslednom čase sa stáva, že koronavírusom infikovaní bezpríznakoví pacienti alebo pacienti s miernymi príznakmi v domácom ošetrení vyčkávajú s telefonickou konzultáciou s transplantačným špecialistom.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre orgánové transplantácie Zuzana Žilinská vyzýva pacientov aj ošetrujúcich lekárov, aby s konzultáciou neváhali. „Cieľom výzvy je zlepšiť informovanosť pacientov aj lekárov o potrebe čo najskoršej konzultácie úpravy imunosupresívnych liečiv u pacientov po orgánových transplantáciách SARS-Cov-2 pozitívnych, aj bezpríznakových a pacientov s ochorením COVID-19, aj mierna forma,“ upozorňuje.  Ako doplnila neodkladná úprava imunosupresívnej liečby môže mať pre pacienta kľúčový význam v rozvoji ochorenia COVID-19 ako aj prognóze.

Ministerstvo informuje, že transplantačný program je v dôsledku pandémie COVID-19 obmedzený len na urgentné prípady.

Čo robiť?

Lekár

- Neodkladne konzultovať zdravotný stav pacienta po orgánovej transplantácii, ktorý je pozitívne testovaný na SARS-Cov-2 alebo sa objavili príznaky ochorenia COVID-19 (aj mierne), nakoľko skorá úprava imunosupresie a ďalšia špecifická liečebná intervencia konzultovaná s príslušným špecialistom transplantačného centra môže zásadne ovplyvniť rozvoj ochorenia COVID-19 a prognózu pacienta.

- Neodkladná úprava imunosupresie konzultovaná s príslušným transplantačným špecialistom je potrebná u pacientov v domácej liečbe ako aj hospitalizovaných a má byť urobená v rámci prvých intervenčných krokov.

Pacienti

- Pokiaľ ste pozitívne testovaní na SARS-Cov-2 alebo sa u vás objavili príznaky ochorenia COVID-19 (aj mierne), ihneď konzultujte s transplantačným centrom.

- Informujte ošetrujúceho lekára o vašom stave, aby bolo možné neodkladne upraviť imunosupresiu a navrhnúť ďalší postup.

- Skorá úprava imunosupresie a ďalšia špecifická liečebná intervencia konzultovaná s príslušným špecialistom transplantačného centra môže zásadne ovplyvniť rozvoj ochorenia COVID-19 a vašu prognózu.