Ktorý pacient poriadne nekričí do médií a neupozorní na svoj zúfalý stav, tomu inovatívny liek poisťovňa na výnimku nepriklepne. Asi toto bola v lete tohto roka pointa rozruchu v prípade onkologickej pacientky Antónie Jakubčákovej, mamy dvoch detí. Imunoterapiu, ktorú navrhol jej ošetrujúci lekár, však poisťovňa schváliť nechcela.

Antónia sa rozhodla pre zbierku, napokon jej po medializácii prípadu liek schválili. Žena, odhodlaná byť tu pre svoje deti a muža, prízvukovala, že bojuje aj za iných pacientov, aby mali prístup k modernej liečbe, tak ako to majú ľudia v okolitých krajinách. Bez prosenia o výnimky a vyhlasovania zbierok. Podľa dostupných údajov až 65 percent inovatívnych onkologických liekov nie je na Slovensku hradených z verejného zdravotného poistenia, a tak nie sú bežne dostupné pre slovenských pacientov.

Biologická liečba aj interrupcie

Moderné lieky nie sú ihneď samozrejmosťou ani pri iných diagnózach. Najskôr sa skús liečiť konzervatívne, a keď to nezaberie, až potom dostaneš najmodernejšiu biologickú liečbu – s týmto nastavením systému sa stretávajú napríklad psoriatici. Aj ľudia, ktorí majú závažnú psoriázu, musia ísť „od Adama“, pokúsiť sa prejsť najskôr klasickou liečbou. „Keď vyčerpáme tieto možnosti, môžeme pacienta indikovať na biologickú liečbu,“ upozornil nedávno v Zdravotníckych novinách hlavný odborník pre dermatovenerológiu MUDr. Vladimír Flimer.

Sledovali sme aj pokus o boj o tzv. potratovú tabletku, ktorá sa už vo svete využíva namiesto chirurgického zákroku v anestézii. Interrupcia, samozrejme, nie je liečba, ale je to tiež legálny medicínsky výkon. Hoci sa Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť vyjadrila, že považuje využitie potratovej tabletky pod lekárskou kontrolou pre ženu za menej rizikové, Slovensko sa k nej otáča chrbtom.

Nadšenie z nového lieku

Pri príležitosti Svetového dňa diabetu sa k hlasom, ktoré upozorňujú na to, že sa k pacientom platiacim dane nesprávame vždy najlepšie, ozvali aj diabetológovia. Zastupujú nemalú armádu evidovaných cukrovkárov, je ich okolo 360 000. O čo ide?

Cukrovka je ochorenie, ktoré vážne postihuje oči, obličky, nervy, ale hlavne srdce a cievy. Na kardiovaskulárne ochorenia totiž zomiera až 75 percent diabetikov 2. typu!

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej asociácie, vysvetľuje, že cieľom liečby diabetika bolo donedávna dostať jeho glykémiu čo najviac do normálu. Ukazovalo sa však, že to pomáha chrániť oči a nervstvo, ale nie srdce.

Dokonca sa zistilo, že niektoré antidiabetiká zvyšovali riziko srdcového zlyhávania. Diabetológ priznáva, že od roku 2000 do roku 2015 vládla v jeho odbore istá skepsa. „Až na jeseň 2015 prišli antidiabetiká, ktoré vyvolali obrovské nadšenie. Konečne sa podarilo vyvinúť lieky, ktoré dokážu diabetikom predĺžiť život, znížiť riziká mozgovej cievnej príhody, infarktu, spomaliť progresiu srdcového zlyhávania aj ochorenia obličiek. Tieto nové lieky dokážu zredukovať úmrtia zo srdcovo-cievnych príčin až o 38 percent, potrebu hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie o 35 percent,“ vymenúva docent Martinka.

A kde je teda problém?

„Tieto lieky nemôžeme používať tak, ako by sme chceli,“ hovorí lekár. Stále totiž platia staré, tzv. indikačné obmedzenia, ktoré prikazujú v praxi najskôr liečiť pacienta liekmi, ktoré mu vlastne nepomáhajú. „Paradoxne, kardiovaskulárne riziko potenciálne zvyšujú! Áno, počujeme dobre,“ hovorí docent Martinka. „Slovensko vďaka rozhodnutiam svojich úradov naďalej zarputilo zostáva asi jedinou európskou krajinou v širokom okolí, ktorá sa rozhodla modernú liečbu svojim pacientom nedopriať,“ pokračuje.

Dodáva, že od kompetentných nedostali pozvanie k diskusii. „Zdá sa, že hlas vedy, medzinárodných odporúčaní, názory popredných lekárov, ale ani prosby pacientov našim komisiám nestačili, nič im nehovorili. Zrejme majú vlastné predstavy o medicíne,“ uzatvára a vyzýva na nápravu stavu.

Anketa
Máte/mali ste problém zohnať nejaké lieky?
  • 85%
  • 15%