Radí Jana Babjaková, lekárka, Ústav hygieny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Združenie pre zdravie a výživu, Bratislava

Mobil je naozaj báječný pomocník, ktorý uľahčuje život. Možno vám dokonca pomohol pri zdravotných ťažkostiach či v inej zložitej situácii. Vďaka nemu možno lokalizovať stratenú osobu či mať vždy poruke prístup k dôležitým informáciám. No ako každá vec aj používanie mobilu prinieslo so sebou niekoľko nežiaducich účinkov, ktoré vplývajú na vaše zdravie.

  • Je elektromagnetické žiarenie, ktoré vydáva mobilný telefón, škodlivé?

Mobilné telefóny vyžarujú elektromagnetickú energiu, ktorá pri telefonovaní zasahuje najmä hlavu ako sídlo citlivého nervového centra, mozgu. Vedci skúmajú, či z dlhodobého hľadiska toto žiarenie môže poškodzovať zdravie používateľov. „Na základe doterajších výsledkov výskumov možno usúdiť, že toto vyžarovanie priamo nevyvoláva vznik konkrétnych ochorení. Ale môže sa v rôznej miere spolupodieľať na poruchách činnosti nervového, imunitného a hormonálneho systému a nepriamo spolupôsobiť pri vývoji zdravotných ťažkostí,“ uvádza odborníčka. Pre spravodlivosť však treba povedať, že takéto žiarenie vydávajú všetky prístroje, ktoré na svoj chod potrebujú elektrinu.

Mobil je aj zdrojom tepelného žiarenia, ktorého pôsobenie má tiež svoje zdravotné riziká. Prehrieva tie časti tela, ktoré sú v častom kontakte s mobilom, teda hlavu pri telefonovaní alebo oblasť srdca či bedier, kde nosíte telefón uložený vo vrecku.

Vedeli ste, že...

... pri mnohoročnom používaní mobilu nie je vylúčený vplyv elektromagnetického žiarenia na prepuknutie neurodegeneratívnych ochorení, ako je Alzheimerova aj Parkinsonova choroba, ale aj na vznik depresie, nádorov sluchového nervu či problémov s plodnosťou?

Pravidlá „zdravého“ telefonovania

1. Premyslite si vopred, čo presne chcete volanému povedať.

2. Telefonujte čo najkratšie, všetko sa pokúste vybaviť do dvoch minút.

3. Kým váš mobil nadväzuje telefonické spojenie alebo posiela správu, prístroj nemajte pri uchu, ale držte si ho čo najďalej od seba, práve vtedy sa intenzita elektromagnetického žiarenia zvyšuje.

4. Pri telefonovaní v uzavretých priestoroch, v aute či v kancelárii, nútia prekážky, ako sú steny, pracovať mobil na oveľa vyšší výkon, ako pri jeho používaní na voľnom priestranstve, čo zvyšuje mieru jeho vyžarovania.

5. Netelefonujte z miest, ktoré majú slabý signál, mobil musí zvýšiť svoj výkon, a tým aj vyžarovanie, aby nadviazal či udržal spojenie.

6. Používajte osobné handsfree, teda súpravu slúchadla a mikrofónu, vďaka ktorému nemusíte pri telefonovaní držať prístroj pri hlave.

7. Naučte sa aspoň na noc svoj mobil vypnúť alebo ho odložte čo najďalej od seba.

8. Pri kúpe nového telefónu si vyberajte taký, ktorý má čo najnižšie vyžarovanie označené ako SAR.

9. Pred účinkami mobilu chráňte deti aj tehotné ženy, mali by ich používať len v nevyhnutných prípadoch.

10. Používate kardiostimulátor? Noste mobil radšej čo najďalej od oblasti srdca, napríklad na opasku, alebo v kabelke, nie vo vrecku saka, minimum je vzdialenosť pätnásť centimetrov.

11. Nebuďte ľahostajná, ak sa rozhoduje o tom, či má stáť vo vašom okolí vysielač, alebo anténa pre mobilnú sieť.

12. Ak je to možné, používajte radšej pevnú linku.

  • Zhoršuje časté telefonovanie sluch?

Pri telefonovaní si väčšina ľudí prikladá mobil k jednému uchu, preto je na mieste otázka, či takéto jednostranné namáhanie neškodí sluchu. „Pri krátkodobom používaní mobilu sa nezistil žiaden negatívny efekt. No podľa výsledkov niektorých štúdií pri dlhodobom vystavení ucha elektromagnetickému poľu existujú náznaky zníženia funkcií vnútorného ucha a možného poškodenia sluchu,“ uvádza odborníčka.

  • Poškodzuje písanie textových správ prsty a zápästie?

Všimli ste si, že pri narábaní s mobilom držíte ruku neprirodzene zohnutú v zápästí? Či hľadáte kontakt, alebo píšete správu, zabrať dostávajú aj vaše prsty. „Dlhodobý rýchly a opakovaný pohyb prstov môže spôsobovať nadmernú záťaž podporno-pohybového systému a neprimerané zaťaženie ruky. Môže sa tiež spolupodieľať na vzniku nešpecifických zápalových a degeneratívnych zmien na namáhanej časti ruky. Z tohto pohľadu dotykové mobily fyzicky zaťažujú drobné kĺbiky ruky o niečo menej,“ konštatuje lekárka.

Pri telefonovaní máte zvyčajne aj kŕčovitý postoj, automaticky prenesiete váhu na jednu nohu alebo nakloníte hlavu nabok, či dokonca držíte mobil len medzi ramenom a hlavou. Preto pri používaní mobilu trpia nielen ruky, ale aj celá chrbtica a bedrové kĺby.

Tip Glancu: Precvičujte si pravidelne zápästia a prsty rúk jednoduchými cvikmi, napríklad krúžením, ohýbaním a miernym naťahovaním. Do rannej rozcvičky pridajte jeden cvik na chrbát navyše.

  • Škodí zraku čítanie drobných písmen na displeji?

Najmä so stúpajúcim vekom je čoraz namáhavejšie prečítať si správu či nájsť v mobile to, čo potrebujete. Čo si o tom myslí lekárka? „Vo všeobecnosti je dlhodobá práca so všetkými zobrazovacími jednotkami pomerne náročná na zrak, kladie zvýšené nároky najmä na zrakovú adaptáciu, akomodáciu a okohybné svaly. Pri neostrom videní sa navyše zvyšuje napätie v krčných a chrbtových svaloch.

Ťažkosti s očami sú zvyčajne prechodné a závisia od dĺžky používania mobilu. Častejšie postihujú tých, ktorí nosia okuliare,“ hodnotí problém Jana Babjaková.

Tip Glancu: Relaxujte bez technických hračiek. Vyrovnajte námahu očných svalov tým, že sa pravidelne zahľadíte do diaľky.

  • Zvyšuje zapnutý mobil mieru stresu?

Ste na telefóne dostupná aj po skončení pracovného času a cez víkendy? Ak máte smolu na nadriadeného, ktorý žije iba prácou, ľahko vás vtiahne do svojho vysokého pracovného nasadenia a neumožní vám dostatočne odpočívať podľa vašich potrieb. Nástojčivé zvonenie či pípanie prijatej správy vyvoláva stresovú reakciu, ktorá je počiatkom ďalších zdravotných problémov.