Za vašimi ťažkosťami sa môže skrývať chronická prepracovanosť. Finančné problémy nútia zamestnávateľov znižovať počet zamestnancov a od tých, ktorých si ponechajú, požadujú maximálny výkon.

Stres oslabuje imunitu

Keď vás straší vysoká nezamestnanosť a hrozba prepúšťania, snažíte sa pracovať viac a efektívnejšie, len aby ste nestratili miesto a s ním svoj príjem. Mnoho ľudí z týchto dôvodov podriaďuje práci svoj súkromný život a dostáva sa až na hranicu svojich psychických a fyzických možností, najmä pri cestovaní za prácou na väčšie vzdialenosti alebo ak sú rodičmi malých detí, či pri nevyhnutnosti pracovať na zmeny. Je to aj váš prípad? To všetko sa však podpisuje pod vaše zdravie. Dlhodobý stres a preťažovanie totiž kladú zvýšené nároky na adaptačné mechanizmy vášho organizmu, ktorý sa musí s takouto dlhotrvajúcou záťažou vyrovnávať.

To väčšinou vedie k oslabeniu imunity a častejšej chorobnosti. Okrem toho prepracovanosť zhoršuje srdcovo-cievne i tráviace ochorenia, problémy s chrbticou a s kĺbmi, ale aj psychické ťažkosti, napríklad depresiu alebo syndróm vyhorenia. „Za problém považujem aj to, že človek dnes nepracuje preto, že ho to teší a chce sa realizovať, ale len preto, že sa potrebuje uživiť. No práve v tom treba hľadať korene stresu z práce a preťaženosti,“ poukazuje odborníčka na dôležité súvislosti.

Problémy doma = problémy v zamestnaní

Nie je zriedkavé, že v snahe udržať si prácu ste nútená pracovať aj nad rámec pracovného času či dokonca cez víkendy. To vás oberá o súkromie, o čas, ktorý by ste mali venovať sebe a svojej rodine. Partnerské i rodičovské problémy potom zvyčajne na seba nenechajú dlho čakať. „Tento tlak si mnohí kompenzujú tak, že sa uchyľujú k rôznym zlozvykom, od zlej výživy a nedostatku spánku až po odreagovanie sa pohárikom alkoholu. No nie je výnimkou ani užívanie drog, aby bol človek schopný vydržať nároky, ktoré sa naňho v súčasnosti kladú. Všetko je však individuálne, každý sa so stresom vyrovnáva inak,“ zdôrazňuje Beáta Dopjerová.

Šancu vydržať vysoké pracovné nasadenie má podľa odborníčky ten, kto má dobré domáce zázemie. „Ak si doma môžete oddýchnuť, podeliť sa o svoje radosti a starosti, určite sa s prepracovanosťou lepšie vyrovnáte. No ak vás doma čakajú hádky a ďalší stres, zvyšuje to vašu pracovnú frustráciu,“ upozorňuje odborníčka.

Čo spôsobuje prepracovanosť?

 • strach zo straty zamestnania
 • vysoké pracovné tempo
 • dôraz na výkonnosť
 • vyžadovanie množstva znalostí a zručností 
 • potreba neustáleho sústredenia 
 • tlak na dodržanie termínov 
 • problém skĺbiť prácu a rodičovské povinnosti 
 • napäté vzťahy na pracovisku 
 • sedavý spôsob práce
 • nedostatok odpočinku, napríklad pri používaní dovolenkových dní namiesto péenky alebo ak pracujete aj počas péenky a dovolenky

Takto to zvládnete!

 • Stres a prepracovanosť prijímajte vecne, nedajte sa premôcť vlastnými emóciami.  
 • Najdôležitejšia je motivácia, chuť riešiť tento problém. 
 • Zbavte sa mylného presvedčenia, že je potrebné a prirodzené žiť neustále v napätí a strese.
 • Nájdite si prostredie, v ktorom môžete ventilovať svoj stres, napríklad s rodinou, medzi priateľmi, pri športe, v prírode, pri svojich záľubách.
 • Porozprávajte sa so šéfom a nájdite riešenie na zlepšenie situácie. Alebo sa pustite do hľadania nového miesta. 
 • Pokúste sa pozerať optimistickejšie na svoju prácu a pracovné prostredie, povedzte si päť výhod toho, že môžete chodiť do práce.
 • Pýtajte sa priateľov a rodiny na ich pracovnú vyťaženosť, môžno budete prekvapená, že váš problém nie je až taký vypuklý, ako sa vám zdá.
 • Vysoké nároky na vedomosti a zručnosti, ktoré na vás zamestnávateľ kladie, otočte vo svoj prospech, naučte sa niečo nové, čo vás zaujíma, urobte si nejaký kurz, napríklad jazykový alebo počítačový.
 • Sedavé zamestnanie môžete vyvážiť nejakou pohybovou aktivitou, zapíšte sa na lekcie tanca alebo na jogu.
 • Vaša preťaženosť by vás mala naučiť cielene, pravidelne a zmysluplne oddychovať, pričom najlepšie si odpočiniete tak, že budete robiť to, čo bežne nerobievate, teda žiadne domáce práce, ale napríklad vychádzky a stretnutia s priateľmi.

„Aj v časoch rekordne vysokej nezamestnanosti má význam zaoberať sa tým, či ste v práci spokojná a či sa v nej primerane realizujete. Spokojnosť v práci totiž tvorí významnú časť celkovej životnej spokojnosti,“ odkazuje psychologička.

Náš tip

Ak ste preťažená, nehanbite sa vyhľadať psychológa. Pomôže vám utriediť si myšlienky a nájsť riešenie.