„Som rada, že sa v boji proti ochoreniu COVID-19 posúvame ďalej. Monoklonálne protilátky predstavujú nový rozmer v terapii a aj prebiehajúce štúdie predbežne ukazujú, že liek splní požiadavku na plnohodnotnú registráciu v EÚ. Ak sú tieto lieky podané seniorom alebo pacientom s vážnymi diagnózami v počiatočnom štádiu ochorenia, môžu výrazným spôsobom znížiť riziko vážneho priebehu, hospitalizácie či úmrtia,“ povedala štátna tajomníčka MZ SR Jana Ježíková.

Terapia monoklonálnymi protilátkami preukázala v klinických štúdiách prínos pri liečbe ľahkého až stredne ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 u dospelých, v prípade bamlanivimabu aj u detí starších ako 12 rokov.

Indikuje sa pacientom vo včasnej fáze ochorenia a u tých, kde sa predpokladá najvyššie riziko ťažkého priebehu choroby. Jej cieľom je zabrániť úmrtiu alebo hospitalizácii. Klinické štúdie bamlanivimabu ukázali, že pre pacientov vyžadujúcich mechanickú ventiláciu alebo kyslíkovú liečbu prínosom nie je.

Naopak, bamlanivimab podaný v skorej fáze ochorenia má vysokú úspešnosť v predchádzaní ťažkého priebehu ochorenia a úmrtiu. Liečbu môže indikovať všeobecný lekár alebo vybraný špecialista, liek sa podáva ako jednorazová infúzia. Informuje o tom MZ SR.

Pre koho je liečba primárne určená si prečítajte na nasledujúcej strane.