Radí Radovan Piovarči, primár očnej kliniky, Bratislava

Sivý zákal odborníci nazývajú katarakta. Znamená postupné zakalenie a stvrdnutie inak čírej očnej šošovky. Spočiatku nemusíte mať žiadne problémy. No zakalenie šošovky sa časom zhoršuje a objavujú sa príznaky ako zahmlené videnie či stupňujúca sa krátkozrakosť.

Toto ochorenie síce nespôsobuje bolesť, no má inú nepríjemnú stránku. V súvislosti s ním pre vás bude postupne čoraz ťažšie plnohodnotne sa venovať práci, záľubám či domácim prácam, strácate samostatnosť aj radosť zo života. Najťažšie štádium znamená úplné oslepnutie. Dá sa mu však predísť včasných odhalením tejto choroby.

Takto sa prejavuje

  • vidíte zahmlene, no oči vás nebolia
  • vaše oči sú citlivé na ostré slnečné svetlo
  • problémy so zrakom máte aj pri šoférovaní v noci
  • v šere vidíte bez problémov
  • zhoršuje sa vaša krátkozrakosť
  • farby vnímate akoby cez závoj, nie sú intenzívne

Príčinou býva aj úraz

„Medzi rizikové faktory vzniku katarakty patrí predovšetkým vek, po 65. roku života ním v určitom štádiu trpí až 60 percent ľudí. Pravdepodobnou príčinou je zhoršenie metabolických procesov v šošovke v dôsledku starnutia,“ uvádza odborník. Toto ochorenie však môže vyvolať aj úraz oka či dokonca fajčenie. Podnecuje ho aj cukrovka, ochorenia pečene, dlhodobé užívanie niektorých liekov, ako sú kortikosteroidy či diuretiká.

Pozor!

Ak niekto z vašich príbuzných trpí týmto ochorením, je predpoklad, že postihne aj vás, a to dokonca skôr ako vašich rovesníkov.

Riešenie? Operácia!

Zhoršovanie tejto choroby je individuálne, môže trvať len pár mesiacov, ale tiež roky. Lekár ho diagnostikuje v rôznom štádiu pokročilosti na jednom alebo oboch očiach. Po odhalení ochorenia je operácia jedinou možnosťou, ako ho zvrátiť. Neexistujú žiadne lieky, ktoré by mohli vzniknutý zákal odstrániť alebo mu zabrániť.

Mierne formy zákalu, ktoré nespôsobujú žiadne ťažkosti, však ešte netreba operovať. No ak vás už obmedzujú v každodennom živote, operácii sa nedá vyhnúť. Tá spočíva v otvorení puzdra šošovky, jej odstránení a vložení novej, umelej vnútroočnej šošovky. Po operácii sa sivý zákal nemôže objaviť znova. Očné kliniky na Slovensku používajú rôzne operačné metódy.

Novinka

Od januára tohto roku je už aj na Slovensku dostupná operácia pomocou robotického femtosekundového lasera. „Zabezpečuje operáciu bez použitia štandardných chirurgických nástrojov a znižuje vplyv ľudského faktora počas zákroku. Skracuje celkové trvanie operácie a po zákroku môže pacient hneď odísť domov. Už na druhý pooperačný deň vidí zhruba na 95 percent svojej novonadobudnutej kvality videnia. V minulosti strávil na lôžku so zalepenými oboma očami dva či tri týždne. Zároveň počas laserovej operácie možno korigovať aj krátkozrakosť, ďalekozrakosť či niektoré iné dioptrické chyby oka,“ uvádza Radovan Piovarči. Za operáciu femtolaserom si však pacient dopláca.

Viete ich rozoznať?

Zelený zákal

Je to laické pomenovanie pre glaukóm. V skutočnosti však nejde o zakalenie vnútri oka, podobne ako pri sivom zákale. Hlavným prejavom zeleného zákalu je zvýšený tlak vnútri oka, ktorý vedie k poškodeniu zrakového nervu. Toto poškodenie sa prejavuje zužovaním zorného poľa a poklesom zrakovej ostrosti až po trvalé oslepnutie. Na rozdiel od sivého zákalu, keď operáciou možno videnie prakticky úplne obnoviť, pri liečbe glaukómu možno chorobný proces v najlepšom prípade iba zastaviť. Zmeny, ktoré nastali v dôsledku poškodenia zrakového nervu, sú nezvratné. Glaukóm na rozdiel od sivého zákalu postihuje iba dve percentá ľudí.

Tip Glancu: Máte rodičov po šesťdesiatke? Pokúste sa zistiť, či stále dobre vidia. V prípade postupujúceho zhoršovania zraku im totiž hrozí nebezpečenstvo úrazu, a to nielen pri bežných činnostiach doma, ale aj vonku či dokonca za volantom. No nespoliehajte sa na ich kladnú odpoveď, sama ich pozorujte pri domácich prácach či počas prechádzky. Iba tak odhalíte pravdu.