Národný onkologický ústav prostredníctvom tlačovej správy ubezpečuje pacientov a ich blízkych, že tejto veľkej nemocnici je všetko v poriadku a prebiehajú hospitalizácie aj operácie.  "Aj napriek mimoriadne náročnej situácii v uplynulých týždňoch spôsobenej koronavírusom si Národný onkologický ústav v Bratislave udržal svoj výkonnostný režim na rovnakej úrovni ako minulý rok. Na Oddelení ambulantnej chemoterapie dokonca v apríli podali viac liečob, ako bol mesačný priemer v roku 2019," píše Patrícia Kubicová, špecialistka pre styk s verejnosťou. 

„Rakovina si nevyberá čas, kedy zasiahne. Na rozdiel od iných zdravotníckych zariadení tak aj počas pandémie spôsobenej novým vírusom COVID-19 museli v našom ústave pokračovať onkologické liečby vrátane operačných zákrokov zhubných nádorových ochorení, ako aj vyšetrenia, prostredníctvom ktorých naši onkológovia sledujú účinnosť liečby,“ uviedol generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu Tomáš Alscher.

 

Vyšší výkon

O výkone  všetkých pracovísk počas prvých štyroch mesiacov tohto roka svedčia podľa Patrície Kubicovej aj štatistické ukazovatele a ich porovnanie s minulým rokom. Kým činnosť iných zdravotníckych zariadení koronavírus výrazne utlmil, respektíve poskytovali len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, Národný onkologický ústav v niektorých oblastiach dosiahol väčší výkon ako v rovnakom období počas minulého roku.

Na Oddelení ambulantnej chemoterapie podali v apríli celkovo 1 727 liečob, čo je viac ako mesačný priemer roku 2019. „Moja vďaka patrí všetkým kolegom a zamestnancom  ústavu. Za každou liečbou je ich obetavá ťažká práca a trpezlivosť. Som nesmierne rád, že zatiaľ čo v roku 2018 sme bojovali s odlivom personálu, tento rok sa nám podarilo počty zamestnancov stabilizovať a v súčasnosti sa o našich pacientov stará 175 lekárov a 330 sestier. Aj to je dôkaz toho, že dostatok personálu je jedným zo základných predpokladov poskytovania naozaj kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ povedal Alscher.

V NOÚ sa od januára do apríla uskutočnilo 2 844 hospitalizácií, čo je v porovnaní s rokmi 2019 a 2018 len minimálny pokles na úrovni 3 %. „Ak vezmeme do úvahy, že od posledného marcového týždňa sme jedno celé oddelenie so 16-timi lôžkami vyčlenili ako COVID-oddelenie a tieto lôžka sme na bežné hospitalizácie vôbec nevyužívali, ide o výborný výkon,“ zdôraznil generálny riaditeľ Tomáš Alscher s tým, že počas prvých štyroch mesiacov onkochirurgovia vykonali 951 operácií.

Dobré výsledky sa odzrkadlili nielen v počte odliečených pacientov, ale aj v hospodárení ústavu. Najvyššie onkologické pracovisko na Slovensku ukončilo prvý štvrťrok 2020 s pozitívnym hospodárskym výsledkom a ziskom na celkovej úrovni 2,3 mil. eur, a to aj napriek zvýšeným nákladom na zabezpečenie všetkých nevyhnutných protiepidemiologických opatrení, uvádza Patrícia Kubicová.