Nespoliehajte sa len na príchod záchranky, tá dorazí na miesto nešťastia v priemere za 11 minút. Uteká tak cenný čas, ktorý neraz rozhoduje o záchrane života a vzniku následkov po úraze.

Najprv urobte toto!

 • Ak má zranený na hlave prilbu, treba ju dať dole, musíte to však robiť dvaja – jeden drží hlavu postihnutého, druhý dáva dole prilbu. Nehýbte pritom krkom ani neotáčajte hlavou postihnutého do strán.
 • Zistite, či je zranený pri vedomí, oslovte ho, zatraste ním.
 • Zakloňte mu hlavu tlakom na čelo a ťahom za bradu nahor. Priložte si ucho k jeho ústam, počúvaním dychu a cítením prúdu vzduchu sa presvedčíte, či dýcha.
 • Ak je v bezvedomí a nedýcha, začnite s oživovaním. Najprv 30 stlačení hrudníka, potom 2 záchranné vdychy. Striedajte ich bez prestávky až do príchodu záchranárov.
 • Ak postihnutý dýcha, hľadajte, či nemá veľké krvácanie, vytrite z rany drobné nečistoty a zatlačte priamo na ňu, zdvihnite poranené miesto nad úroveň srdca a znehybnite ho.
 • Pod zraneného rozprestrite deku, vetrovku alebo termofóliu, aby ste predišli podchladeniu.
 • Ak ste nezistili žiadne zranenia, uložte postihnutého nabok do stabilizovanej polohy, spodná ruka je vystretá a upažená, vrchná je pokrčená cez trup smerom k hlave, spodná noha je vystretá, vrchná je pokrčená, hlava je v miernom záklone.

Zlomenina

 • Zraneného, ktorý je pri vedomí, sa opýtajte, čo ho bolí a či sa môže hýbať.
 • Ak má niečo zlomené, postihnuté miesto znehybnite, aj jeden kĺb nad zlomeninou a pod ňou, napríklad zavesením ruky do popruhu zo šálu, priviazaním ruky o trup, priviazaním nohy o druhú nohu. Ak je končatina vykrútená, nenarovnávajte ju.
 • Pri otvorenej zlomenine najprv zastavujte krvácanie, prikryte ranu a až potom znehybňujte zlomeninu.

Šok

 • Ak zraneného nič nebolí, no zrýchlene dýcha, je zmätený, bledý, spotený, upokojujte ho a prikryte ho, aby sa nepodchladil.

Poranenie chrbtice

 • Pri podozrení na poranenie chrbtice postihnutého bolí chrbát alebo krk alebo má ochabnuté či necitlivé končatiny. Vtedy s ním nehýbte, stabilizujte ho v polohe, v ktorej ste ho našli, nedovoľte mu hýbať sa, vstávať.
 • Prikryte ho, aby sa nepodchladil.

Dôležité telefónne čísla

 • Číslo155 volajte v prípade zdravotných ťažkostí.
 • Číslo112 volajte, ak okrem zdravotnej pomoci treba aj techniku, napríklad hasičov, alebo pri zavinení úrazu treťou osobou, keď je potrebná polícia.
 • Číslo 18 300 platí pre Horskú záchrannú službu, vytočte ho v horách v prípade núdze.

Foto: Profimedia.sk

Zimné športy

Pri zimných športoch sa najčastejšie zrania mladí ľudia vo veku 15 až 24 rokov. Najväčšie riziká: pád, zrážka s inou osobou, zrážka s prekážkou, únava, podchladenie, vysoká rýchlosť, strata kontroly nad pohybom na klzkom povrchu, zlyhanie mechanických prvkov športovej výbavy, nedostatočné ochranné prvky – prilba, chrániče kolien a lakťov, chránič chrbtice a rukavice.

Idete sa sánkovať?

 • vyberte si bezpečný svah bez kameňov, plotov, ďalej od ciest, s dostatočne dlhým priestorom na zastavenie
 • sánky či boby s brzdou dokážete lepšie ovládať ako pneumatiku, plastový sedák či plastový disk
 • najbezpečnejšie je spúšťať sa posediačky, naopak, najnebezpečnejšie je ležať na bruchu hlavou napred
 • malé deti nikdy nenechávajte pri sánkovačke bez dozoru
 • po skončení jazdy sa vždy čo najskôr poberte nabok, mimo dojazdovej dráhy

Lyžovanie a snoubording bez následkov

 • bezpečnejšie je lyžovanie v skupine
 • najčastejšie dochádza k úrazu počas prvej alebo poslednej jazdy
 • vždy si nasaďte prilbu a lyžiarske okuliare
 • nelyžujte sa mimo vyznačených trás
 • pred sezónou si skontrolujte výstroj, ešte lepšie je, ak navštívite autorizovaný servis
 • nastavte si viazanie na svoje aktuálne parametre
 • vyberte si taký svah, ktorého zvládnutie je primerané vašim schopnostiam
 • snoubording nie je vhodný šport pre deti mladšie ako 7 rokov
 • snoubordová doska by mala mať bezpečnostné viazanie a kovové hrany

Nepodceňujte podchladenie

Chlad, vietor a vlhko sú ďalšou nástrahou zimných športov. Preto majte poruke náhradné oblečenie. Príznakom podchladenia je bledá studená koža, triaška, únava, ospalosť až apatia. Skrehnutého človeka čo najskôr dopravte zvonku do interiéru alebo aspoň do závetria.

Pri zahrievaní postupujte pomaly, nenúťte postihnutého cvičiť, nedávajte mu piť alkohol. Vyzlečte mu mokrý a spotený odev. Na zahriatie je najlepší sladený teplý nápoj a prikrytie vrstvou diek. Energiu mu doplní cukor, čokoláda či keksíky. Ak podchladený upadol do bezvedomia, privolajte záchranku.

Pozor! Príliš tesné oblečenie a neprimerane utiahnutá obuv zhoršujú krvný obeh, čo zvyšuje riziko vzniku omrzlín.

Viac o prvej pomoci sa dozviete na www.prvapomoc.sk.