Zlomená ruka či noha, rezná rana alebo popálenina sa „pritrafia“ pomerne často. Podanie prvej pomoci je aj v týchto prípadoch veľmi dôležité. Jednoduchými úkonmi možno zabrániť, aby sa zdravotný stav postihnutého zhoršil alebo zanechal trvalé následky. Pomôžte svojmu dieťaťu správne zareagovať, keby sa stalo svedkom nejakého úrazu.

Popálenina

Bez ohľadu na to, čo popáleninu spôsobilo, cieľom prvej pomoci je znížiť účinok tepla, zabrániť infekcii, zmierniť bolesť, zmierniť a oddialiť nástup šoku.

 • Postihnuté miesto treba začať okamžite 10-20 minút ochladzovať studenou vodou.
 • Ak má postihnutý prstene, prívesky či náramky, ktoré sa dotýkajú postihnutého miesta, čo najskôr mu ich dajte dole, ale priškvarený odev v žiadnom prípade nestŕhajte.
 • Potom popáleninu prikryte mikroténovým vreckom či fóliou na potraviny.
 • Pri väčšom rozsahu popálenín môže nastať šok, ktorý sa prejavuje ako nevoľnosť, neostré videnie, bledá studená a spotená pokožka, zrýchlené dýchanie, postihnutého treba prikryť, zdvihnúť mu nohy do výšky asi 30 cm.
 • Na telefónnom čísle 155 alebo 112 privolajte záchrannú zdravotnícku službu

Pozor!

Pre dieťa môže byť životohrozujúca popálenina už vo veľkosti dvoch dlaní.

Krvácanie z nosa

Môže ísť o krvácanie spôsobené poranením nosa, následkom úderu, silného smrkania, kýchnutia alebo aj pri vysokom tlaku.

 • Prikladanie studených obkladov nemá žiadny význam.
 • Postihnutého posaďte s predklonenou hlavou, uvoľnite mu odev, najmä okolo krku a nechajte ho dýchať ústami.
 • Stisnite na desať minút mäkkú časť nosa.
 • Zabezpečte, aby nerozprával, nesmrkal, nekašľal, krv nechajte vytekať z úst, nedvíhajte mu hlavu.
 • Po 10 minútach nos uvoľnite a ak krvácanie pokračuje, postup zopakujte.
 • Ak sa krvácanie nezastaví do 30 minút, vyhľadajte v nemocnici oddelenie urgentného príjmu.

Uštipnutie hmyzom

Alergia na bodnutie hmyzom patrí medzi najnebezpečnejšie.

 • Ak je žihadlo viditeľné, odstráňte ho tupým predmetom, napríklad platobnou kartou, priložte ju k žihadlu a zotrite ho z kože.
 • Žihadlo nevyberajte pinzetou, aby sa z neho do ranky nevytlačila zásoba jedu.
 • Čím skôr schlaďte postihnuté miesto studeným obkladom alebo ľadom, ak je vpich v ústach, cmúľajte ľad.
 • Chladenie zabezpečujte počas jednej až dvoch hodín, spomalíte tak vstrebávanie jedu.
 • Ak je miesto vpichu na končatine, zdvihnite ju do zvýšenej polohy na zmiernenie opuchu.
 • Užite alergiológom predpísané lieky pre akútne prípady, alergici by ich mali nosiť stále pri sebe.
 • Ak sa objavia vyrážky, červené fľaky, pocit na vracanie alebo vracanie, sťažené dýchanie a pískavý dych, pocit búšenia srdca či mdloby, privolajte na telefónnom čísle 155 alebo 112 záchrannú zdravotnícku službu.

Porezanie

Strata krvi môže pri väčších ranách zraneného priamo ohroziť na živote. Preto treba podať prvú pomoc aj v tomto prípade.

 • Kúskom látky alebo obväzom vytrite drobné nečistoty z rany.
 • Zatlačte priamo na ranu, obväzom, kúskom látky alebo aj prstami či dlaňou.
 • Zdvihnite miesto s ranou nad úroveň srdca a znehybnite ho.
 • Menšiu ranu obviažte obväzom, krvácanie by malo postupne ustať a vyhľadajte oddelenie urgentného príjmu.
 • Pri veľkom krvácaní privolajte zdravotnícku pomoc na telefónnom čísle 155 alebo 112.

Zlomenina

Prezrádza ju bolesť a nemožnosť pohybovať postihnutou časťou tela. Obyčajným znehybnením zlomeniny šatkou zabránite tomu, aby zraneného o tri-štyri dni ohrozila smrtiaca embólia.

 • Znehybnite zlomeninu, aj jeden kĺb nad a pod zlomeninou.
 • Ruku, aj pri zlomenine kľúčnej kosti, zaveste do šatky alebo stiahnite rukáv nižšie, aby sa ruka oprela o šev v podpaží.
 • Nohu znehybnite priviazaním o zdravú nohu.
 • Pri veľkej deformácii nohu nevystierajte, pri znehybnení si pomáhajte vankúšom, dekou a podobne.
 • Pri otvorenej zlomenine najprv zastavujte krvácanie a potom znehybňujte zlomeninu.
 • Privolajte záchrannú zdravotnícku službu.

Radí Zdenka Alföldiová, koordinátorka pre projekty a Mládež Slovenského Červeného kríža, Bratislava

„Prvá pomoc sa skladá z jednoduchých úkonov, ktoré sa vedia naučiť aj menšie deti. Dobrovoľníci z Mládeže Slovenského Červeného kríža alebo vyškolení pedagógovia materských škôl už v materských školách zážitkovou a zábavnou formou zoznamujú deti s podaním prvej pomoci pri jednoduchých zraneniach a naučia ich, ako reagovať v nezvyčajných situáciách,“ hovorí odborníčka.

Tip Glancu: Veľa užitočných informácií nájdete aj na stránke www.prvapomoc.sk.