„Predpisovanie vysokonávykových liekov nekontrolovateľne stúpa,“ varuje primárka psychiatrie Erika Gernáthová. Pacienti sú vynachádzaví...

 „Obávam sa, že onedlho bude nápor na psychiatrické hospitalizácie enormný,“ hovorí MUDr. Erika Gernáthová, primárka oddelenia psychiatrie Nemocnice Agel Levoča. Aj oni museli pre covid znížiť počet lôžok na 60 percent. Mnohí ľudia s depresiami, so psychózami a s neurózami podľa lekárky potichu trpia doma a svoj stav zatajujú aj pred najbližšími, lenže to sa nedá vydržať a odkladať donekonečna. Raz to praskne...

Nakazila celý svet

Primárka Gernáthová hovorí, že pandémia spôsobila nárast depresií, úzkostných stavov spojených s nespavosťou či porúch podmienených stresom. Vznikajú u ľudí, ktorí doteraz netrpeli žiadnou duševnou poruchou ako reakcia na dlhodobý stres. Ale lekárka sa stretáva aj s prípadmi zhoršenia stavu už existujúceho ochorenia.

„Strach a obavy z vírusu sú často zakomponované do ich prežívania a myslenia. Stávajú sa obsahom ich bludných presvedčení. Napríklad pacientka s ťažkou depresiou je presvedčená, že pandémiu vírusu zapríčinila ona, nakazila svojich blízkych aj celý svet,“ hovorí.

Vzrástol aj počet prípadov porúch správania spôsobených pitím alkoholu či užívaním drog, najčastejšie marihuany a pervitínu najmä u mladých mužov. Izolácia u starých ľudí okrem depresií a nespavosti zasa zhoršuje pamäť a vyvoláva aj agresivitu. Je toho skrátka veľa.

Osobitnou kapitolou sú ľudia chorí na COVID-19, ktorým vírus môže spôsobiť depresívne stavy, zmätenosť, ale aj paranoidné reakcie. Lekárka pripomína, že tí, ktorí prekonali COVID-19, majú vyššie riziko rozvoja psychického ochorenia.

Riešime to liekmi

Primárka upozorňuje, že dramaticky stúpa predpisovanie vysokonávykových liekov. Do istej miery je to spôsobené aj tým, že osobný kontakt so psychológom či psychiatrom je obmedzený a keďže špecialisti sú preťažení, čakacie lehoty na prvé vyšetrenie sú dlhé. „Problém sa preto ‚narýchlo‘ vyrieši predpísaním lieku proti úzkosti či nespavosti, treba si však uvedomiť, že u niektorých ľudí sa môže veľmi rýchlo a nepozorovane rozvinúť závislosť od liekov. Do budúcna by to mohol byť veľký problém, ktorý sa zdĺhavo rieši,“ varuje.

Na otázku Šarmu, ktoré lieky predstavujú hrozbu, psychiatrička odpovedá: „Prevažne sa to týka liekov proti úzkosti, takzvaných benzodiazepínov a liekov proti nespavosti – Z-hypnotík s účinnou látkou zolpidem a zopiklon. Najviac predpisovanými u nás sú lieky s účinnou látkou alprazolam, bromazepam, ale aj diazepam či oxazepam. Ich predpisovanie má na Slovensku stúpajúci trend a je to dosť alarmujúce. Naša krajina je v tomto na nepopulárnych popredných miestach vo svete.“

Prečo sú benzodiazepíny bezpečné? Čítajte na nasledujúcej strane.