Premýšľate nad novoročnými predsavzatiami? Namiesto diéty, ktorú aj tak nedodržíte si naplánujte ročný zdravotný "biznis plán".

Raz za rok: gynekológ

 

Gynekologickú prehliadku by mali ženy absolvovať od svojich 18. narodenín každý rok. Okrem vyšetrenia pohmatom cez brušnú stenu, gynekológ prezrie aj pošvu a krčok maternice. Urobí ster na cytologické vyšetrenie krčka. Nárok na toto vyšetrenie majú ženy od 23 rokov alebo od svojho prvého pôrodu.

 

Raz za dva roky: všeobecný lekár

 

Každé dva roky by sme mali absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára. Lekár vyšetrí moč aj krv, popočúva dýchanie a srdce, zmeria tlak a zváži vás.

Od 50 rokov by mali muži aj ženy absolvovať jednoduchý test na krvácanie do stolice, ktorý môže ukázať, či im nehrozí rakovina hrubého čreva. Treba oň požiadať svojho všeobecného lekára, ak na to pozabudne, zdravotné poisťovne ich hradia každému po dovŕšení 50 rokov.

Raz do roka: zubára

Do svojho kalendára by si mali dospelí poznačiť aspoň raz do roka aj návštevu zubára. Deti a mladí ľudia do 18 rokov by mali zubára navštíviť každého pol roka, ženy počas tehotenstva na začiatku a pred koncom gravidity.