Mnohými otriasol nedávno prípad Lenky O., ktorá vo vysokom štádiu tehotenstva ochorela na COVID-19. Lekári jej museli urobiť urgentný cisársky rez. Dieťa na svet priviedla, ale svoju chorobu už nezvládla. Samozrejme, laici nepoznajú podrobnosti prípadu ani zdravotný stav nešťastnej pacientky, tehotné ženy, aj tie bez koronavírusu, takéto správy znepokojujú. O tehotenstve a kovide sme sa pozhovárali s doc. MUDr. Jozefom Záhumenským, PhD., prednostom pôrodnice v bratislavskom Ružinove. 

Môžete vysvetliť, čo hrozí tehotnej nakazenej/chorej žene a čo hrozí plodu?

- Vo všeobecnosti platí, že infekcia vírusom SARS COV2 u tehotných prebieha podobne ako v rovnakej vekovej skupine ľudí. Tehotné ženy však majú oproti netehotnej populácii niektoré odlišnosti, ktoré môžu ovplyvňovať priebeh ochorenia. V prvom rade je to istý stupeň útlmu imunitného systému, predovšetkým toho, ktorý sprostredkujú bunky – špecifické biele krvinky.

Je to aj kvôli tomu, že tehotná žena je v úzkom kontakte s plodom, ktorý má minimálne polovicu bielkovín vo svojom tele cudzorodých, kódovaných DNA zdedenou od biologického otca. Takže istý útlm imunity je potrebný na to, aby matka tieto bielkoviny plodu tolerovala a imunitne ho neodvrhla.

Okrem útlmu imunity sa ku koncu tehotnosti mení mechanika dýchania, dvíha sa bránica a menia sa niektoré dychové objemy, čo môže zvyšovať riziko závažného postihnutia pľúc. Všeobecne pri virózach v tehotnosti sú pľúca veľmi zraniteľné pri chrípke, ale napríklad aj pri kiahňach a osýpkach.

Je ešte niečo, na čo lekári musia myslieť?

- V neposlednom rade je počas tehotnosti zvýšená zrážavosť krvi, rovnako pri infekcii COVID-19, preto tehotným s touto infekciou hrozí trombóza a embólia a je potrebné na to myslieť. Poruchy zrážania môžu ovplyvniť prietok krvi placentou s následným rozvojom preeklampsie alebo inej komplikácie.

Rizikovým faktorom závažného a komplikovaného priebehu v tehotnosti je závažná obezita matky a cukrovka.

Napriek tomuto však býva závažný priebeh infekcie zriedkavý a našťastie býva postihnutie plodu iba výnimočné a skoro vždy s ľahkým priebehom.

Z akých dôvodov sa lekári zvyčajne rozhodnú robiť urgentnú sekciu?

- Celkovo najčastejším dôvodom na urgentnú neplánovanú sekciu je tzv. nepostupujúci pôrod, keď sa zastaví postup nálezu počas prebiehajúceho pôrodu. Táto indikácia je však veľmi variabilná a vlastne jej stanovovanie tvorí najväčší rozdiel v percente cisárskych rezoch na pracoviskách. Existujú veľmi účinné opatrenia a postupy na prevenciu zastavenia pôrodu. Známky nepohody plodu počas pôrodu sú pomerne stabilné a sú dôvodom na cisársky rez asi v 4 percentách pôrodov. 

Dôvod na urgentnú sekciu však môže vzniknúť aj počas tehotnosti mimo prebiehajúceho pôrodu. Sú to všetky stavy, keď by pokračovanie v tehotnosti neúnosne zvyšovalo riziko závažných komplikácií pre matku aj plod. Niekedy sa robí urgentná sekcia až v termíne, ale niekedy je stav taký závažný, že je potrebné ukončiť tehotenstvo pred termínom pôrodu s tým, že sa musí počítať s nezrelosťou plodu rôzneho stupňa.

Takéto dôvody môžu byť zo strany matky – závažná, život ohrozujúca hypertenzia s rizikom mozgového krvácania, novozistená rakovina matky vyžadujúca okamžitú liečbu, zlyhanie pečene v tehotnosti a podobne, alebo aj zo strany plodu – závažná málokrvnosť plodu, porucha funkcie placenty s poruchou rastu a výživy a podobne.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.