Mnohé mamičky, ktoré túžili prežiť najkrajšie momenty v živote spolu s partnerom, sú sklamané. Musia rodiť samy. Docent MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Ružinove však ženy chváli, že uľahčujú sebe aj personálu nemocníc situáciu tým, že chápu situáciu a spolupracujú. 

  V počiatkoch krízy ste vyslovili predpoklad, že sa u vás zvýši počet pôrodov, pretože ženy, ktoré plánovali rodiť v blízkom zahraničí, ostanú radšej doma. Máte teda viac pôrodov? Alebo, naopak, menej, pretože ženy utekajú do pôrodnice, ktorá umožňuje mať v tomto čase pri sebe aj partnera?

- Momentálne máme o niečo málo viac pôrodov oproti rovnakému obdobiu za minulý rok. Ale to považujem skôr za bežný štatistický výkyv, nie špeciálny trend. Rovnako nemáme ani pocit, že by ženy, ktoré plánovali rodiť v našej pôrodnici, išli inam kvôli tomu, aby mohli byť s partnerom. Až na naozaj veľmi ojedinelé prípady ženy chápu situáciu, rozumejú tomu, čo sa deje, a po pôrode nám často dávajú na vedomie, že boli spokojné so starostlivosťou napriek výnimočnej situácii.


Máte vedomosť o tom, že by sa ženy teraz rozhodovali rodiť radšej doma – či už zo strachu z nemocničného prostredia, alebo kvôli prítomnosti partnera?

- Nie, za posledné obdobie a ani v tomto čase karantény sa nám nestalo, že by nám doviezli nejaký pôrod, ktorý sa plánovane začal v domácom prostredí a musel sa presunúť do nemocnice. Osobne pôrod doma neodporúčam, je to riziko pre matku aj dieťa. Domáci pôrod zvyšuje určité riziká aj v krajinách, ktoré s ním počítajú. No a naša krajina s tým dokonca veľmi nepočíta. Znamená to, že my nie sme trénovaní na to, aby nám zrazu prišla žena, ktorá začala z vlastnej vôle rodiť doma a vznikli u nej náhle komplikácie. Náš systém príjmu na kliniku má svoje postupy, ktoré môžu určitým spôsobom zdržovať situáciu. Takže plánovať priviesť na svet dieťa doma naozaj neodporúčam.

Kedy predpokladáte, že sa situácia vráti do normálu, a tým aj otcovia do pôrodníc?

- Táto epidémia je veľmi nevyspytateľná. V rôznych krajinách vidíme rozdiely v priebehu epidémie, ktoré sa nedajú úplne vysvetliť ani opatreniami, ktoré boli prijaté. Stavanie prognóz je teda veľmi problematické. Už sme sa bavili s vedením ostatných pôrodníckych kliník, čo sa týka otcov pri pôrode. U nás mám mandát od našich pôrodníckych asistentiek, ktoré sú v najbližšom kontakte s rodičkami, že momentálne by sa ešte necítili komfortne v prítomnosti človeka, ktorému neposkytujú zdravotnú starostlivosť, ktorý tam jednoducho nemusí byť. Majú ešte obavy, takže počkáme. Len čo bude dobrý trend vývoja infekčnosti obyvateľstva, určite sa ako prví budeme snažiť povoliť otcov pri pôrode.

Zmenilo sa niečo okrem rodičkinho rúška či neprítomnosti otca, duly či inej blízkej osoby pri pôrodoch?

- Prakticky nič, pôrody prebiehajú ako predtým, ale skracujeme v čo najväčšej miere prítomnosť ženy v nemocnici. Podľa predpisov by mala byť aj s dieťaťom hospitalizovaná 72 hodín. Ak uplynie tento čas hoci aj večer, nečakáme do rána, ale po dohode s pediatrami matku aj dieťa hneď prepúšťame. A, samozrejme, zriadili sme pôrodný box pre Covid-19 pozitívne ženy alebo podozrivé z nákazy. Je izolovaný, takže ostatné ženy s takouto rodičkou neprídu do kontaktu. Už tam rodilo niekoľko žien, ktoré boli v karanténe a jedna mala horúčku, ale po pôrode sa ukázalo, že je negatívna. Zrušili sme tiež veľké vizity s prednostom, nie preto, že by ma stav rodičiek nezaujímal, ale čím menej personálu sa premelie izbou, tým je menšie riziko. O stave pacientok ma podrobne informujú ošetrujúci lekári. Každý môže byť zdrojom nákazy, takže robíme len prácu, ktorá je nevyhnutná.

Čo je pravdy na tom, že v pôrodniciach sa teraz robí viac cisárskych rezov, pretože lekári sa už pri najmenšom probléme boja väčších komplikácií a pristúpia radšej k operácii?

- Za ostatné kliniky hovoriť neviem, ale určite sa to nedeje u nás. My už dlhšie udržujeme percento odporúčané odbornými spoločnosťami (19-20 %). Osobne ani nevidím dôvod, prečo robiť hneď cisársky rez, naopak, je to operácia, ktorá znižuje imunitu, a práve teraz by sme sa mali všetkým operáciám vyhýbať. Snažíme sa, ak to ide, aby ženy porodili prirodzene, aby boli čo najskôr v dobrej kondícii, aby sa vyhli infekcii.

Spomínali ste, že ženy situáciu zvládajú. Neprinesie koronakríza do pôrodníc napokon poznanie, že otec alebo iná osoba pri pôrode ani byť nemusí? Ženy v nie tak dávnej minulosti rodili bez takejto psychickej opory...

- Môj názor je jednoznačný – otec alebo iný sprievod pri pôrode je vyslovene pozitívna vec. Sú na to štúdie. Keď má žena pri sebe niekoho, s kým je v dobrom vzťahu, klesá napätie, hladina adrenalínu, pôrod ide ľahšie. Budeme sa veľmi tešiť, keď sa bude môcť bezpečne zaviesť opäť prítomnosť otca pri pôrode. Teraz sa čo najviac snažíme rodičkám suplovať blízkych – každá má „svoju“ pôrodnú asistentku, pristupujeme ku každej individuálne, priateľsky. Zatiaľ sme preto nezistili, že by sa zvýšil počet dlhých, nepostupujúcich pôrodov alebo cisárskych rezov.

Máte nejaké možno bizarnejšie požiadavky? Na nakrúcanie pôrodu zdravotníci zrejme čas nemajú...

- To nie. Ale veľmi často hneď po pôrode nafotíme mamičku s bábätkom a posielame záber oteckovi. Ak to v dohľadnom čase epidemiologická situácia dovolí, začneme otcov púšťať aspoň na záver pôrodu, aby mohli byť s dieťaťom v tej najdôležitejšej fáze.

Môžu si už ženy vyberať pôrodníka?

Dôvod, prečo sme pôvodne zrušili výber pôrodníka, bol ten, že sme očakávali prudký nárast infekcií tehotných, ale aj netehotných žien. Takisto sme potrebovali eliminovať riziko, že ak sa niektorý z kolegov nakazí, nakazíme sa navzájom. Takže sme sa dohodli, že minimalizujeme kontakt, budeme chodiť do práce iba v čase, ktorý máme prísne určený pracovným poriadkom. Aj preto, aby sa lekári vyspali, aby sme si neznižovali imunitu. Ale infekčný boom sa nekoná, zdá sa dokonca, že situácia sa stabilizovala, tak predpokladám, že sa pomaly začneme baviť aj o tom, aby si žena mohla vybrať pôrodníka, rovnako ako uvoľníme prítomnosť partnera.