Na totálnu endoprotézu kolenného či bedrového kĺbu čakajú pacienti priemerne deväť mesiacov. Podľa najnovšej európskej legislatívy však majú šancu na skorší zákrok v zahraničí s úhradou nákladov od domovskej poisťovne. Za akých podmienok a kto môže túto možnosť využiť?

Radí Jitka Kellnerová, riaditeľka súkromnej kliniky

V slepej uličke

Estetické a plastické chirurgické zákroky automaticky patria medzi tie, ktoré v plnej výške hradí pacient. Čo však v prípade, keď vás trápi vážny zdravotný problém? Potrebujete nový bedrový kĺb a máte zákonný nárok na operáciu. Ošetrujúci lekár vám však oznámi, že je to druhá z desiatich top diagnóz v poradovníku, preto na zákrok musíte čakať. Dátum reálneho výkonu operácie je v nedohľadne, bolesti sa stupňujú a kvalita vášho života klesá. Viete, že pri neúmernom čakaní môžete nevyhnutnú operáciu absolvovať v zahraničí? Zdravotná poisťovňa vám ju preplatí do výšky, v akej ju uhradí slovenskej nemocnici.

Zástupy pacientov

Bez ohľadu na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a na poisťovňu sa na totálnu endoprotézu (TEP) kolenného alebo bedrového kĺbu na Slovensku čaká približne trištvrte roka. V apríli 2013 bolo na čakacích listinách všetkých poisťovní evidovaných 10 611 poistencov. Dlhodobo najviac pacientov čaká na operatívne riešenie kolenného kĺbu (3 036) a bedrového (2 721) kĺbu, hovorí analýza Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku (Health Policy Institute) z roku 2013.

Na totálnu endoprotézu kolenného alebo bedrového kĺbu na Slovensku čaká približne trištvrte roka. V apríli 2013 bolo na čakacích listinách všetkých poisťovní evidovaných 10 611 poistencov.
Na totálnu endoprotézu kolenného alebo bedrového kĺbu na Slovensku čaká približne trištvrte roka. V apríli 2013 bolo na čakacích listinách všetkých poisťovní evidovaných 10 611 poistencov.
Zdroj: Profimedia.sk

Aké máte možnosti?

Najnovšia legislatíva dáva pacientovi, občanovi Európskej únie, možnosť využiť za určitých podmienok zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ. V minulosti takáto šanca vôbec nebola.

„V prípade zákrokov so zdravotnou indikáciou môže pacient využiť princípy najnovšej legislatívy Európskej únie. Smernica EÚ implementovaná do zákona č. 580/2004 Zb. o zdravotnom poistení upravuje podmienky cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Hovorí, že občan Slovenskej republiky má právo absolvovať plánovanú zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ. Tento postup však striktne vyžaduje schválenie domovskou zdravotnou poisťovňou vopred,“ upozorňuje Jitka Kellnerová.

Spočítajte si to

Keď sa rozhodnete pre operáciu bedrového kĺba v zahraničí, pretože u nás čakáte už neúmerne dlho, mali by ste si vopred zistiť, akú sumu by ste museli doplatiť. Zdravotná poisťovňa vám preplatí zdravotnú starostlivosť do výšky úhrady na Slovensku. Ak vaša liečba bude stáť v inej krajine toľko, koľko u nás, zaplatí vám celú starostlivosť. Keď bude operácia drahšia, rozdiel doplatíte vy.

Napríklad v Česku sa náklady na operáciu pohybujú okolo 3 300 eur, v Rakúsku je operácia približne o polovicu drahšia, v Nemecku vyjde na dvojnásobok. Zároveň by ste sa mali informovať, ako je klinika vybavená a aké metódy vašej operácie ponúkajú.

Viete, že pri neúmernom čakaní môžete nevyhnutnú operáciu absolvovať v zahraničí? Zdravotná poisťovňa vám ju preplatí do výšky, v akej ju uhradí slovenskej nemocnici.
Viete, že pri neúmernom čakaní môžete nevyhnutnú operáciu absolvovať v zahraničí? Zdravotná poisťovňa vám ju preplatí do výšky, v akej ju uhradí slovenskej nemocnici.
Zdroj: Profimedia.sk

Ako postupovať?

Slovenská legislatíva zatiaľ neudáva konkrétne časové vymedzenie pridlhého čakania na operáciu. V prípade výkonov, na ktoré sa vedie čakacia listina, môže pacient požiadať o poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ, ak mu nebola poskytnutá plánovaná zdravotná starostlivosť do 12 mesiacov odo dňa zaradenia na čakaciu listinu. Záleží aj na konkrétnom prípade a vyjadrení komisie zdravotnej poisťovne.

Ako treba postupovať, keď sa rozhodnete pre operáciu na zahraničnej klinike? „Pacient vyplní kontaktný formulár. Potom sa ho ujme manažérka oddelenia zahraničných klientov, ktorá začne posudzovať vhodnosť pacienta na zákrok. Keď je pacient medicínsky schválený na zákrok, začne sa riešiť administratíva. Takmer všetky podklady pripraví nemocnica, na pacientovi teda ostáva iba to, aby listiny podpísal a doručil svojej poisťovni,“ vysvetľuje riaditeľka súkromnej kliniky Jitka Kellnerová.

Cezhraničnú zdravotnú starostlivosť hradí pacient priamo poskytovateľovi zdravotných služieb iného členského štátu EÚ. Až potom požiada svoju zdravotnú poisťovňu o preplatenie nákladov, najneskôr do troch mesiacov od ukončenia poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Poisťovňa nesmie pacienta odmietnuť!

Zdravotná poisťovňa nemôže odmietnuť udelenie predchádzajúceho súhlasu, ak:

 • sa požadovaná liečba v SR nevykonáva,
 • boli vyčerpané všetky možnosti liečby v SR a od liečby v inom členskom štáte sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu alebo zabránenie zhoršeniu zdravotného stavu pacienta,
 • pacient má bydlisko v inom členskom štáte EÚ a chce pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v SR, v mieste tohto bydliska,
 • ochorenie vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré nie sú dostupné v SR,
 • zdravotnú starostlivosť nie je možné poskytnúť v SR v lehote, ktorá je opodstatnená z lekárskeho hľadiska na základe objektívneho lekárskeho posúdenia zdravotného stavu pacienta, anamnézy a pravdepodobného vývoja pacientovho ochorenia, stupňa bolesti, ktorou pacient trpí, alebo povahy jeho zdravotného postihnutia v čase podania žiadosti o predchádzajúci súhlas.

Cezhraničnú zdravotnú starostlivosť hradí pacient priamo poskytovateľovi zdravotných služieb iného členského štátu EÚ. Až potom požiada svoju zdravotnú poisťovňu o preplatenie nákladov, najneskôr do troch mesiacov od ukončenia poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
Cezhraničnú zdravotnú starostlivosť hradí pacient priamo poskytovateľovi zdravotných služieb iného členského štátu EÚ. Až potom požiada svoju zdravotnú poisťovňu o preplatenie nákladov, najneskôr do troch mesiacov od ukončenia poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
Zdroj: Profimedia.sk

Foto: Profimedia.sk

Top 10 diagnóz na v poradovníkoch

 • Výmena kolenného kĺbu
 • Výmena bedrového kĺbu
 • Starecký zákal šošovky
 • Chronická ischemická choroba srdca
 • Angina pectoris – hrudníková angína
 • Atérioskleróza
 • Kŕčové žily – varixy dolných končatín
 • Iný zákal šošovky
 • Predsieňová fibrilácia (srdcová arytmia)
 • Iné deformujúce dorzopatie (operácia pri rôznych ochoreniach chrbtice)