Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je stále top témou dňa. Národný onkologický ústav prišiel s vedeckou štúdiou, ktorá by mohla presvedčiť aj tých, ktorí váhajú. Autor protokolu, primár Oddelenia ambulantnej chemoterapie NOÚ Patrik Palacka hovorí, že výsledky štúdie sú nespochybniteľným argumentom vo vzťahu k šíriteľom mýtov a bludov o očkovaní.

 

Zároveň ide o doteraz najväčší výskum protilátok po očkovaní proti COVID-19 na Slovensku. „Dieru do sveta asi neurobíme, ale na slovenské pomery ide o vcelku slušný súbor,“ hovorí s úsmevom.

V čom vlastne výskum spočíval?

- V NOÚ sa dalo zaočkovať viac ako 800 zamestnancov, čo je približne 80 % všetkých zamestnancov. Z nich sa do štúdie zapojilo 459, z toho viac ako 85 percent žien. Týmto ľuďom sa vyšetrili protilátky o 22 dní a potom aj o 45 dní od podania druhej dávky očkovacej látky od Pfizer/BioNTech. Zistili sme, že účinnosť očkovania dosahuje viac ako 99 percent. Viac ako sedem dní po podaní druhej dávky vakcíny sa potvrdila infekcia novým koronavírusom len u dvoch zaočkovaných zamestnancov zaradených do štúdie.

Samozrejme, k úspešnosti očkovania prispelo aj používanie respirátorov, rukavíc a pravidelná dezinfekcia. Rovnako sme zistili, že po podaní druhej dávky vakcíny bol významne vyšší výskyt nežiaducich účinkov v porovnaní s prvým. A tiež to, že hladina protilátok v krvi klesla medzi 22. a 45. dňom o približne polovicu.

Posledná informácia pre laika však neznie dobre. Znamená to, že účinnosť očkovania rýchlo klesá?

- Hladina protilátok v krvi klesla naozaj pomerne dosť rýchlo, čo však nemalo žiaden vplyv na samotnú účinnosť očkovania.

Zrejme dostávate veľa otázok od onkologických pacientov a ich príbuzných o tom, či sa očkovať, alebo nie. Existuje vôbec dostatok dát pre túto skupinu pacientov?

- Podľa odporúčania odborných spoločností by onkologickí pacienti, ktorí dostávajú systémovú liečbu, mali byť pri očkovaní proti COVID-19 uprednostňovaní. Tento záver nevyplýva ani tak z výsledkov účinnosti a bezpečnosti očkovacích látok z registračných štúdií, do ktorých bolo zaradených od 0 % (očkovacia látka od spoločnosti Moderna) do približne 4 % (očkovacia látka od konzorcia Pfizer/BioNTech) pacientov so zhubnými nádormi, ako predovšetkým z dostupných epidemických údajov, podľa ktorých má COVID-19 ťažší klinický priebeh u ľudí s malignitou v porovnaní s ľuďmi bez onkologického ochorenia. 

Pokračovanie na nasledujúcej strane.