Kosti sú pri nádorových ochoreniach prsníka, prostaty, pľúc a obličiek často prvými miestami metastáz v tele. V pokročilých štádiách ich sprevádzajú veľmi silné bolesti, vážne zlomeniny či dokonca ochrnutie. Týmto stavom sa dá predchádzať a dajú sa oddialiť pomocou liečby.

Metastázy vznikajú vtedy, keď sa rakovinové bunky oddelia od primárneho nádoru, preniknú do krvného obehu alebo lymfatického systému a putujú do kostného tkaniva, kde sa usadia a začnú rásť. Podľa MUDr. A. Škripekovej viac ako polovica pacientov s novodiagnostikovaným nádorovým ochorením má aj kostnú bolesť.

 Kostné metastázy zhoršujú kvalitu života, skracujú prežívanie pacientov a ich liečba je často nákladnejšia a komplikovanejšia ako samotná liečba prvotného nádorového ochorenia. 

V skorých štádiách sa metastázy v kostiach nijako nehlásia. Keď ale nádor vyrastie tak, že dosiahne rozmery, pri ktorých dráždi nervové zakončenia, prejaví sa bolesť a možné kostné komplikácie. Patria medzi ne patologické zlomeniny a utlačenie miechy.

Veľká bolesť

Patologické zlomeniny kostí  - ramenných kostí, stehenných kostí, telá stavcov, stavcových oblúkov, sú veľmi bolestivé, vyžadujú si rýchlu operáciu a zhoršujú pohyblivosť chorého.

Metastázy v stavcoch chrbtice môžu tlačiť na miechu, čo môže byť veľmi bolestivé a tlak ju môže poškodiť. To môže spôsobiť stratu pohyblivosti, slabosť svalov, strnulosť a problémy pri močení, ale aj ochrnutie. Zhoršovanie bolestí chrbta a slabosť dolných končatín je varovný signál. 

Karcinóm prostaty je najčastejšou nádorovou príčinou útlaku (kompresie) miechy. Ďalšou komplikáciou kostných metastáz je podľa MUDr. Kristíny Križanovej hyperkalciémia - vysoká hladina vápnika, spôsobená uvoľňovaním vápnika zo zlomených a poškodených kostí. Môže viesť k strate chuti do jedla, nevoľnosti, smädu a únave, a niekedy, ak sa nelieči, dokonca ku kóme. 

Ako sa lieči?

Liečba kostných metastáz je viacúrovňová. Uplatňuje sa chirurgická liečba, rádioterapia i systémová liečba (chemoterapia, hormonálna liečba, bisfosfonáty, cielená liečba).

Terapia kostných metastáz je v podstate paliatívna a jej hlavným cieľom je spomaliť postup ochorenia a zlepšiť kvalitu života chorého.

Pri liečbe zameranej nie na liečbu primárneho nádoru, ale kostných komplikácií hovoríme o tzv. podpornej liečbe. Či sú to bisfosfonáty alebo cielená liečba, jej cieľom je znížiť úmrtnosť súvisiacu s kostnými metastázami, výskyt komplikácií spojených s kostnými metastázami a spomalenie/oddialenie rozvoja kostných metastáz.