Zhubné nádorové ochorenie lymfatického systému patrí medzi najrýchlejšie rastúce typy rakoviny. Dochádza pri ňom k nekontrolovanému množeniu lymfocytov, čiže buniek lymfatického systému, kdekoľvek v tele. Lymfóm väčšinou postihuje mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov a je tretím najčastejším onkologickým ochorením u detí. Môže sa však objaviť aj okolo šesťdesiatky, častejšie sa vyskytuje u mužov ako u žien. Na Slovensku pribudne ročne viac ako 500 pacientov s touto diagnózou.

Prevencia nefunguje

Lymfóm je zvláštny v tom, že mu vôbec nezáleží na veku a nedá sa mu predísť ani zdravým životným štýlom. Presná príčina vzniku tohto nádorového ochorenia nie je známa, nemajú na to vplyv ani časté prechladnutia, ani stravovanie či dedičnosť. Určitú úlohu však pri tom zohráva oslabená imunita, napríklad v dôsledku užívania liekov na zníženie imunity po transplantáciách orgánov alebo AIDS. Zvýšené riziko majú pacienti s vírusovou hepatitídou B a C a s chronickou infekciou žalúdka spôsobenou baktériou Helicobacter pylori.

Medzi rizikové faktory patria aj rôzne karcinogénne látky. Ochorenie spočiatku prebieha nenápadne, najbežnejším príznakom sú zväčšené lymfatické uzliny, napríklad na krku, pod pazuchami či na slabinách. Netreba však hneď podliehať panike, pretože príčinou zväčšenia môže byť aj prekonaná infekcia, vtedy je uzlina citivá a bolestivá. Na pozore sa treba mať vtedy, keď zväčšená uzlina nebolí, je väčšia ako 2 centimetre a pribúdajú ďalšie. Zväčšujúce sa zhluky uzlín tlačia na orgány vo svojej blízkosti, preto symptómy môžu byť niekedy veľmi zavádzajúce, napríklad tlak pod rebrom, opuchy nôh, bolesti krížov alebo obličiek, príznaky ako pri žalúdočných vredoch, dokonca podobné ako mozgová príhoda.

Uzlina ako dôkaz

Nahmataná hrčka na krku či pod pazuchou ešte nemusí byť lymfóm, ale mala by byť dôvodom na návštevu praktického lekára, ktorý vás vyšetrí, prípadne vás pošle na krvné testy a ďalšie laboratórne vyšetrenia. Biochemické a sérologické vyšetrenie krvi je dôležité preto, aby sa vylúčila infekcia HIV a vírusová hepatitída B a C. Okrem toho sa môže vyžadovať aj vyšetrenie kostnej drene, imunologické a genetické vyšetrenie, pomocné vyšetrenia srdca, pľúc, žalúdka a čreva, podľa toho, kde sa postihnuté uzliny nachádzajú.

Rozsah ochorenia sa zisťuje zobrazovacími metódami, napríklad počítačovou tomografiou, röntgenom hrudníka, magnetickou rezonanciou. „Jednoznačným potvrdením lymfómu je biopsia, čiže vybratie lymfatickej uzliny a vyšetrenie postihnutého tkaniva. Biopsiu nenahradí žiadne zobrazovacie vyšetrenie. Diagnostika pomáha určiť presný podtyp a rozsah ochorenia. Rozlišujeme štyri štádiá lymfómu, ale vyššie štádium nemusí vždy znamenať, že ochorenie bolo zistené neskoro či zanedbané, ani nemusí znamenať horšiu prognózu,” hovorí onkologička Veronika Ballová.

Dá sa liečiť aj vyliečiť

Prognóza je pri každom type lymfómu iná a ovplyvňuje ju vek pacienta, typ lymfómu a štádium. Pri pomaly rastúcich lymfómoch stačí chorobu sledovať a čakať, čo môže trvať aj niekoľko rokov. Liečiť sa začína až vtedy, keď choroba začne pacientovi ubližovať. Na liečbu lymfómu sa používajú rôzne metódy, a to buď samostatne, alebo v kombinácii. Pri agresívnych typoch je najdôležitejšia liečba cytostatikami. Účinná je aj rádioterapia, ktorá sa kombinuje s chemoterapiou. Ďalšou možnosťou je cielená liečba monoklonovými protilátkami.

Transplantácia kmeňových buniek sa využíva len v určitých situáciách a pri určitých typoch lymfómov. „Lymfómy patria medzi veľmi dobre liečiteľné ochorenia a mnohé sú úplne vyliečiteľné. Až 80 percent všetkých pacientov s Hodgkinovým lymfómom má nádej na úplné vyliečenie, pri včasnej diagnostike je šanca na vyliečenie viac ako 90 percent,” vysvetľuje hematologička Eva Mikušková.

Typy lymfómov

Lymfómy sa delia na dve základné skupiny: Hodgkinov lymfóm a non-Hodgkinove lymfómy.

  • Hodgkinov lymfóm (HL) je zriedkavá forma, veľmi dobre odlíšiteľná od ostatných typov lymfómov. Postihuje najmä mladých ľudí od 15 do 30 rokov a starších okolo šesťdesiatky. Objavuje sa hlavne v oblasti krku a hrudníka a väčšinou dobre reaguje na liečbu.
  • Non-Hodgkinove lymfómy (NHL) sú najrozšírenejšie a tvoria 35 až 40 percent všetkých NHL. Existuje viac ako 30 rôznych poddruhov. Dôležitá je presná diagnóza, pretože od nej závisí úspešnosť liečby. Podľa priebehu ochorenia sa non-Hodgkinove lymfómy delia na indolentné, čiže nízkoagresívne, agresívne a veľmi agresívne. Pri indolentných lymfómoch sa nádorové bunky delia pomaly, čo sťažuje prvotnú diagnózu. Ľudia môžu s touto chorobou žiť mnoho rokov bez toho, aby o nej vedeli. Hoci sa tieto lymfómy nedajú vyliečiť, prežívanie pacientov je dlhodobé. Pri agresívnych lymfómoch sa nádorové bunky delia rýchlo, bez liečby môže chorý do 6 mesiacov až 2 rokov zomrieť. Paradoxné však je, že na rozdiel od indolentného lymfómu môže včasná a správna liečba agresívneho typu viesť k uzdraveniu pacienta.

Príznaky lymfómu

  • zväčšené lymfatické uzliny
  • nevysvetliteľná zvýšená teplota 
  • opuchy krku, podpazušia alebo slabín
  • kašeľ a dýchavičnosť
  • silné nočné potenie
  • svrbenie pokožky na celom tele
  • únava a bezdôvodné chudnutie

Čo sú lymfocyty?

Lymfocyty sú biele krvinky, ktoré cirkulujú v lymfe a majú veľmi dôležitú úlohu v imunitnom systéme. Riadia celý mechanizmus obranyschopnosti organizmu a tvoria protilátky na boj proti infekciám a na ochranu pred rastom nádorov. Sústreďujú sa v lymfatických uzlinách, ktorých je v tele približne 600. V ľudskom tele sa nachádzajú dva typy lymfocytov: B-lymfocyty a T-lymfocyty. Keď sa tieto bunky nevyvíjajú normálne alebo neodumrú, keď príde ich čas, môžu sa zhromažďovať v uzlinách a vytvárať nádory. Zhubné bujnenie častejšie postihuje B bunky.