Sucho a horúčavy, ktoré od začiatku prázdnin sužovali Slovensko, vyhnali ľudí k vode. Plné boli nielen kúpaliská a oficiálne pláže pri priehradách, jazerách a tajchoch, ale aj miesta, kde sa to značkami so zákazmi len tak hemží. Napríklad brehy štrkovísk na Považí či okolo podtatranského Svitu. Ľudia sa tam opaľovali, potápali, člnkovali alebo sa vozili na nafukovačkách. Nie všade však bola ideálna kvalita vody na kúpanie. Regionálne útvary verejného zdravotníctva, ktoré ju každý týždeň kontrolujú, potvrdili, že do niektorých nádrží neradno vchádzať.

Počas kúpacej sezóny – za tú považujeme obdobie od 15. júna do 15. septembra – slovenskí hygienici obyčajne s rôznou frekvenciou kontrolujú viac ako 80 prírodných vodných plôch. „K 350 celoročne prevádzkovaným umelým kúpaliskám v lete pribúda aj kontrola približne 200 sezónnych zariadení,“ hovorí Darko Babjak z Odboru hygieny životného prostredia a zdravia (OHŽP) Úradu verejného zdravotníctva SR. Obľúbené na kúpanie sú tajchy okolo Banskej Štiavnice, Oravská priehrada, Liptovská Mara, Zlaté piesky v Bratislave aj Zemplínska šírava. Nie všade je však kvalita vody ideálna.

Na Orave ešte neotvorili

Na základe posledných odberov hygienici neodporúčajú kúpanie v lokalitách Zelená voda v Novom Meste nad Váhom, vodná nádrž Stará Myjava, vodná nádrž Brezová pod Bradlom, Ružín – prítoky a Laborec pri Humennom. „Rovnaké odporúčanie platí aj pre vodnú plochu Gazárka Šaštín-Stráže, kde hygienici zistili premnoženie siníc a nevyhovujúcu biologickú kvalitu vody na kúpanie,“ podotýka hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (UVZ) Dáša Račková. Odporúčanie nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom z dôvodu zhoršenej biologickej kvality vody vydali hygienici na vodnú nádrž Duchonka.

„Zníženú priehľadnosť vody zistili v oblastiach vodnej nádrže Krpáčovo, jazera Tajch pri Novej Bani a vodnej nádrže Lipovina pri Bátovciach, pričom v lokalitách Lipovina a Tajch nebola dodržaná odporúčaná hodnota pre ukazovateľ farby,“ pokračuje Dáša Račková. Ukazovateľ farby patrí medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a vyšetruje sa nad rámec povinných platných ukazovateľov kvality vody na kúpanie. „Pri kúpaní nemožno úplne vylúčiť kontakt s rôznymi druhmi mikroorganizmov šíriacich sa vo vode, no problém nastane vtedy, ak sa neprimerane premnožia,“ povedal Roman Rams z RÚVZ v Poprade.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.