Liga proti rakovine, ktorá je tu pre pacientov aj ich blízkych, už 30 rokov pracovala pre ľudí počas ťažkého obdobia ešte intenzívnejšie. Onkologickí pacienti sú počas pandémie jednou z najrizikovejších skupín. „Zodpovedne sme si dali cieľ byť po celý čas intenzívne nápomocní onkologickým pacientom a ich blízkym. Fakt, že otázok a kontaktov sme mali o 200 percent viac ako v priebehu roka, svedčí o správnosti tohto rozhodnutia. Okrem nášho neutíchajúceho úsilia a energie sme investovali i finančné prostriedky na udržanie najpotrebnejších bezplatných projektov pre pacientov. Nakoľko zbierka predstavuje 70 percent zdrojov príjmu na realizáciu projektov, nastala chvíľa, kedy by sme verejnosť chceli poprosiť o pomoc a podporu v náhradnej zbierke,“ hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Online a sms zbierka trvá do 14. 8. 2020. Môžete prispieť prostredníctvom:

SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)

účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454