Mnohé pacientske oragnizácie ale aj lekári kritizujú štát za to, že naši pacienti nemajú dostupné inovatívne lieky v takom rozsahu, ako je tomu inde v zahraničí.  Ministerstvo zdravotníctva teraz prišlo s dobrou správou pre ženy s karcinómom vaječníkov - dostanú modernú inovatívnu liečbu.

"Takáto liečba bude už hradená z verejného zdravotného poistenia a lekár nebude musieť žiadať o výnimku zdravotnú poisťovňu," oznámila hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Od 1.7.2021 bude inovatívna liečba cielene pôsobiaca pri liečbe rakoviny vaječníkov  dostupnejšia. Liečba bude, pri splnení indikačných kritérií, štandardne hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Ako funguje liečba?

Mechanizmus liečby je založený na inhibícii enzýmu, ktorý pomáha opravovať poškodenia DNA v procese delenia zdravých aj nádorových buniek. Blokácia tohto enzýmu u nádorových buniek spôsobí, že poškodená DNA sa neopraví a tieto bunky odumrú.

Táto moderná liečba sa indikuje v udržiavacej liečbe dospelých pacientiek s pokročilým epiteliálnym karcinómom vaječníkov, vajcovodu alebo primárneho peritoneálneho karcinómu s preukázanou BRCA 1/2 mutáciou, ktoré dosiahli kompletnú alebo čiastočnú odpoveď na prvolíniovú chemoterapiu režimom obsahujúcim platinu.

Karcinóm vaječníkov sa môže objaviť  v každom veku. Najčastejšie sa objavuje vo veku 50 až 60 rokov. Medzi rizikové faktory karcinómu vaječníkov patria napríklad starší vek, výskyt konkrétnych génových mutácií, rodinná anamnéza ochorenia.