Úrad verejného zdravotníctva na svojom facebooku vysvetľuje, že označenie „dvojitý mutant“ odkazuje na dve významné mutácie v S-proteíne (E484Q, L452R). Význam a úloha týchto mutácii sú ešte stále predmetom výskumu.

Dôležité však je, že nateraz sa predpokladá, že „indický variant“ nemusí byť taký problematický ako iné varianty, napríklad „juhoafrický“ a „brazílsky“.

"Mutácie na S-proteíne (spike proteín - „kľúč“ pomocou ktorého vírus vniká do buniek) by mohli variantu pomôcť lepšie sa viazať na ľudské bunky. Nemusí to však automaticky znamenať, že tento variant spôsobuje ochorenia s horším priebehom alebo že je tento variant smrteľnejší.
Nejde o celkom nový variant - v globálnej databáze GISAID sa nachádza už od 5. októbra 2020," vysvetľuje ÚVZ SR.


Najvyšší výskyt indickej mutácie zaznamenali v Indii, potom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a v USA. Ku koncu apríla už bol výskyt zaznamenaný už vo viac než 20 štátoch. 


"Na základe dostupných informácií je nepravdepodobné, že by mutácie v „indickom“ variante spôsobili, že vakcíny proti COVID-19 budú neúčinné. Vakcíny indukujú širokú imunitnú obranu a možno predpokladať, že v prípade nákazy predmetným variantom vírusu prinajmenšom zmiernia závažnosť a priebeh infekcie," konštatujú naši odborníci a varujú, že hoci zatiaľ u nás tento variant nebol laboratórne potvrdený, nedá sa do budúcnosti vylúčiť.