Keď snívame, náš mozog má aktivované zrakové oblasti - napríklad oblasti, ktoré sú sídlom základných emócií, zatiaľ čo oblasti súvisiace s racionálnym myslením a pozornosťou sú v stave pokoja, odpočívania. Tým sa dá vysvetliť, prečo v snom "vidíme", prečo sú plné emócií, prečo sú nesúvislé a niekedy absolútne postrádajú logiku.

Hovorí sa, že snívanie je spôsobom spracovávania informácií, pomáha nám riešiť problémy, bez toho, aby nás brzdilo racionálne myslenie. Niektoré štúdie naznačujú, že snívanie skutočne podporuje tvorivé myslenie tým, že v sne sa nám spájajú nápady a riešenia, ktoré by nám v bdelom stave nikdy neprišli na rozum, pretože by sme ich nedali dohromady.