Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku medzi tri najčastejšie onkologické ochorenia. Každý rok pribúda 3 500 pacientov s touto diagnózou, približne u každého piateho z nich je kolorektálny karcinóm (KRCa) spojený s vrodeným rizikom, to znamená, že zvýšené riziko majú aj jeho najbližší pokrvní príbuzní – súrodenci, deti, vnuci a rodičia.

Skrytý nepriateľ

Kolorektálny karcinóm je zhubné ochorenie, ktoré sa môže objaviť v ktorejkoľvek časti hrubého čreva vrátane konečníka. Často vzniká z nezhubných nádorov – adenómov či adenómových polypov. Adenóm sa v čreve objavuje ako žľazový polyp a vyzerá ako výčnelok na sliznici. Príčinou je nadmerné delenie sliznicových buniek. Niekedy polyp začne rásť a jeho bunky zmenia štruktúru, tvar a funkciu.

Adenóm sa označuje aj ako predrakovinový stav a môže trvať aj niekoľko rokov, kým prebiehajúce zmeny vyústia do zhubného nádoru. Rakovinové bunky sa môžu uvoľniť a prostredníctvom krvného alebo lymfatického systému dostať do iných orgánov, kde vytvoria metastázy. Kolorektálny karcinóm najčastejšie metastázuje do lymfatických uzlín, pečene, pľúc, pobrušnice, kostí a vaječníkov.

Nie z každého adenómového polypu sa zákonite musí rozvinúť rakovina, riziko však prudko stúpa, keď polypy začnú krvácať. Pravdepodobnosť, či sa zvrhnú, sa dá posúdiť na základe výsledkov kolonoskopie. Nebezpečné polypy sa dajú jednoducho odstrániť endoskopickou polypektómiou.

Rizikové faktory

 • genetická predispozícia – rodinný výskyt ochorenia
 • vyšší vek – riziko stúpa po päťdesiatke
 • iné ochorenia hrubého čreva – nezhubné adenómy, polypy, rôzne zápaly
 • obezita – priamo súvisí s rakovinou hrubého čreva a konečníka
 • cukrovka – diabetici sú o 30 až 40 percent rizikovejší
 • životospráva – tučná strava, nedostatok vlákniny, fajčenie, alkohol, stres, nedostatok pohybu
 • u žien - rakovina prsníka, vaječníka alebo maternice

Rodinná anamnéza

Rakovina hrubého čreva a konečníka najčastejšie postihuje ľudí po päťdesiatom roku života – asi 80 percent prípadov, zvyšných 20 percent tvoria nádory spojené s rodinným rizikom a prejavujú sa už v mladšom veku.

Existujú dva typy kolorektálneho karcinómu, ktoré ohrozujú generáciu mladšiu ako 50 rokov:

1 Dedične podmienený KRCa (asi 5 percent prípadov), pri ktorom ide o dedičné zmeny alebo mutácie na konkrétnom géne. Tento gén sa prenáša z generácie na generáciu a jeho nositeľovi hrozí vysoké riziko tohto zhubného ochorenia.

2 Familiárne podmienený KRCa (asi 15 percent prípadov), pri ktorom nie je presne známe, prečo sa v niektorých rodinách vyskytuje častejšie. Môže ísť o zmeny na viacerých génoch, ale aj o rovnaký životný štýl, ktorý napomáha vznik ochorenia. U prvostupňových príbuzných je riziko vyššie ako v bežnej populácii.

Ako sa chrániť

Keďže u nás neexistuje žiadny mechanizmus na vyhľadávanie ľudí, ktorí môžu mať rodinne podmienený kolorektálny karcinóm, najlepšou prevenciou je poznanie miery vlastného rizika.

Ak bol tento typ rakoviny diagnostikovaný iba u jedného člena rodiny, prvostupňoví príbuzní, to znamená deti, súrodenci, rodičia, majú 2- až 4-krát vyššie riziko ochorenia. Príbuzní pacienta by mali prvý skríning podstúpiť vo veku 40 rokov, najneskôr v 45. roku.

Ak sa v rodine vyskytlo viacero prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka, pravdepodobne ide o vysokorizikový, dedičný typ. Prvostupňoví príbuzní by mali podstúpiť prvú skríningovú kolonoskopiu už vo veku 25 rokov. Skríningové vyšetrenia u ľudí ohrozených rodinne podmienenou rakovinou hrubého čreva a konečníka plne hradí zdravotná poisťovňa.

Buďte v obraze

Kolorektálny karcinóm sa vyvíja bez príznakov aj celé roky, preto by ste vo vlastnom záujme nemali zanedbávať pravidelné lekárske prehliadky. Zo zdravotného poistenia má každý nárok na tieto preventívne vyšetrenia:

 • Testy na okultné krvácanie do stolice. Raz za dva roky je tento test bezplatný pre ľudí nad 50 rokov. Informujte sa u praktického lekára.
 • Preventívna kolonoskopia. Zdravotná poisťovňa hradí skríning raz za 10 rokov každému občanovi nad 50 rokov aj bez udania ťažkostí.
 • Systém preventívnych vyšetrení u gastroenterológa. Týka sa mladých ľudí, ktorí majú preukázané riziko rodinne podmieneného KRCa. Rizikovým pacientom hradí poisťovňa všetky odporúčané vyšetrenia bez ohľadu na vek.

Ste v ohrození?

V rámci osvety o kolorektálnom karcinóme pripravilo OZ europacolon kampaň v spolupráci s popredným slovenským gastroenterológom Rudolfom Hrčkom, vedúcim skupiny Národného skríningu kolorektálneho karcinómu Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.

Motto kampane: „Hrozí vám rakovina hrubého čreva? Kliknite na www.europacolon.sk a otestujte si svoje vlastné riziko. Rakovina ohrozuje stále mladších a môže byť aj dedičná.“ Cieľom tejto kampane je informovať o rodinne podmienenej rakovine hrubého čreva a konečníka a vyhľadávať ľudí ohrozených týmto typom ochorenia, ktoré nezriedka postihuje aj vekovú kategóriu pod 50 rokov.

Ako na to: Svoje riziko si môžete otestovať prostredníctvom spomínanej webovej stránky. Nájdite na nej dotazník a pravdivo odpovedzte na 5 otázok. Vaše odpovede sa vyhodnotia a výsledok vám bude oznámený mailom. Keď sa u vás potvrdí zvýšené riziko, dostanete aj odborné usmernenie a informácie o vyšetreniach, na ktoré máte nárok zo zdravotného poistenia. Ak nemáte prístup na internet, odpovede môžete nadiktovať aj cez bezplatnú infolinku združenia 0800 800 183.

7 ochranných štítov

Rakovine hrubého čreva a konečníka môžete predísť, keď prehodnotíte svoj životný štýl a v prípade potreby urobíte zopár dôležitých zmien.

 • V strave uprednostňujte rastlinné tuky. Do jedálnička zaraďte olivový olej.
 • Jedzte prevažne hydinu a ryby, vyhýbajte sa smaženému, grilovanému a pečenému červenému mäsu.
 • Vzdajte sa údenín, alebo ich konzumáciu obmedzte na minimum.
 • Dbajte na dostatočný príjem vlákniny zo zeleniny, z ovocia a z celozrnných výrobkov.
 • Alkohol pite s mierou, riziko rakoviny konečníka zvyšuje najmä pivo.
 • Prijímajte dostatok vitamínov A, C a E, kyseliny listovej, selénu a vápnika.
 • Nezanedbávajte fyzickú aktivitu a udržiavajte si optimálnu hmotnosť. Obezita zvyšuje riziko KRCa o 40 až 50 percent.

Viac o tejto téme sa dočítate TU.