Starostlivosť o zuby nie je vôbec lacnou záležitosťou, preto sa každý súdny človek snaží absolvovať prehliadky, aby ich udržal v kondícii. Čitateľka Miriam z Bratislavy sa o svoje zuby stará poctivo, už roky chodí na preventívku k jednému zubárovi. No to, čo sa udialo na tej poslednej, ju prekvapilo. „Na záver bez varovania vytiahol akúsi hrubú rotačnú kefu a prechádzal mi ňou po celom chrupe. Tiekla mi pri tom krv a už dva mesiace ma bolia ďasná. Dodnes mám citlivé zuby a pocit, že mám úplne ošmirgľovanú zubnú sklovinu. Je popraskaná, na niektorých miestach drsná a citeľne naštrbená. Chodievala som na dentálnu hygienu a viem, že som po nej mala vždy zuby čisté a hladké. Dentálna hygienička vždy prízvukovala, že treba zuby čistiť šetrne. Teraz sú moje zuby drsné. K zubárovi sa už bojím ísť, pretože som v neho stratila dôveru. Čo môžem urobiť?“ opýtala sa nás.  

My sme sa zasa opýtali doktora Igora Moravčíka, prezidenta Slovenskej komory zubných lekárov:

Čo môže, respektíve má urobiť pacientka z vyššie uvedeného príbehu?

V prípade ťažkostí po ošetrení u zubného lekára je vhodné, aby pacient navštívil zubného lekára, u ktorého bolo vykonané ošetrenie. Lekára informuje o problémoch, ktoré má a kedy vznikli. Ak vznikli bezprostredne po predošlom ošetrení, je to potrebné uviesť. Ak problémy nastali bezprostredne po ošetrení a pacient nebol informovaný o tom, že takéto problémy môžu nastať, je potrebné takúto návštevu neodkladať.

Čo pre zuby znamená poškodená zubná sklovina?

Zubná sklovina môže byť poškodená čiastočne alebo úplne. Zubná sklovina je najtvrdšie tkanivo v tele človeka a vytvára akúsi obrannú bariéru na povrchu zuba pred vplyvmi v ústnej dutine. Poškodenie môže byť kazom, traumou, externými vplyvmi stravy prípadne mechanickým poškodením.

Je možné, že zubár neodhadne kvalitu/hrúbku zubnej skloviny u pacienta?

Odhadnúť hrúbku zubnej skloviny je ťažké, keďže hrúbka skloviny je na rôznych častiach zuba a rôznych zuboch rozdielna. Taktiež vekom sa môže sklovina takzvane abradovať, čiže na plochách, kde prichádza ku kontaktu zubov pri žutí alebo kontaktu cudzích telies v dutine ústnej, napríklad pírsingu so zubnou sklovinou, v týchto miestach sa môže stenčovať až odstrániť.

Pri odstraňovaní povlaku zo zubov rotačnou kefkou na to určenou neprichádza k poškodeniu skloviny do takej miery, aby spôsobovala problémy. Častejšie môže nastať citlivosť pri odstránení povlaku alebo zubného kameňa z obnažených častí zuba, ktoré nie sú chránené sklovinou. Toto obnaženie nastáva ústupom kosti a parodontu ako následok chronického zápalu ďasien, čiastočne aj fyziologicky vekom. V tomto mieste už nie je hladká sklovina, ale drsný zubný cement, ktorý sa nachádza na koreni zuba, čo je živé, inervované tkanivo, ktoré môže reagovať na citlivé podnety.

Je možné zubnú sklovinu obnoviť či opraviť tak, aby sa zuby nekazili a neboli citlivé?

Či možno sklovinu obnoviť záleží na rozsahu a hĺbke poškodenia skloviny, čiže je potrebné podrobné vyšetrenie. Ak ide iba o čiastkové poškodenie skloviny, je možné ju v niektorých prípadoch obnoviť vhodnou hygienou a prípravkami na remineralizáciu skloviny. V prípade, že ide o odhalené citlivé krčky, môže pomôcť aplikácia pást alebo prípravkov na to určených. 

Mal by zubár pred ošetrením vždy oboznámiť pacienta s každým úkonom, aký mu ide robiť?

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník má informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Takéto poučenie je zdravotnícky pracovník povinný poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.

Ako má postupovať pacient, ak nie je spokojný s odvedeným výkonom zubára, či už je to plomba, mostík alebo iný úkon?

Ak sa pacient domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.

Poskytovateľ je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, osoba má právo požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu, ak predmetom žiadosti je nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Prečo je zubná sklovina dôležitá?

  • Zubná sklovina chráni dentín – zubovinu pred mechanickým poškodením. Keď sa dentín odhalí, zuby sú citlivé na chlad aj teplo, náchylné na vznik kazov a zažltnutie zubov.
  • Keď sa zubná sklovina mechanicky poškodí, trhliny v nej sa majú tendenciu ďalej štiepiť a praskať.
  • Zničená zubná sklovina sa nevie sama zregenerovať a „opraviť“. Je možné aspoň posilniť tú sklovinu, ktorá sa ešte zachovala. Docieliť sa to dá fluoridáciou zubov – ošetrením u zubára, používaním ústnych vôd či pást s fluoridom.
  • Treba vedieť, že čistenie zubov okamžite po jedle je pre sklovinu nevhodné. Počkajte aspoň pol hodinu.
  • Abrazívne zubné pasty môžu sklovinu poškodiť! S dentálnou hygieničkou by ste sa mali poradiť aj o tvrdosti vašej zubnej kefky – neznamená, že čím tvrdšia, tým lepšia, skôr naopak!

Viete čo je RDA?

Skratka RDA (relative dentin abrasion) vyjadruje stupeň abrazivity, laicky povedané drsnosti pasty. To znamená, či sú brúsne čiastočky, ktorými si drhnete zuby, jemné alebo hrubšie. Ak máte sklovinu hrubšiu a v poriadku, môžete používať RDA pod 100, ak máte citlivé zuby, tak 50.