Podľa prieskumnej agentúry 2muse ani všetci lekári nevedia presne vysvetliť mechanizmus jej účinku a existujú na ňu rôzne názory. Opýtaní pacienti, ktorí biologickú liečbu berú vraj oceňovali rýchly  nástup účinku oproti konzervatívnej liečbe, minimálne vedľajšie účinky či plnohodnotný život, ku ktorému sa mohli vrátiť. 

Aj prof. MUDr. Miloš Jeseňák, primár na Oddelení klinickej imunológie a alergológie Univerzitnej nemocnice v Martine má s biologickou liečbou dobré skúsenosti. „Biologická liečba prichádza ako pomoc pre pacientov pri ochoreniach alebo štádiách ochorení, ktoré sme doteraz nedokázali dostatočne zvládnuť pomocou klasickej liečby. Mnohé z týchto ochorení dokážeme práve pomocou biologickej liečby dostať pod kontrolu. Pacient sa zaradí do plnohodnotného kvalitného života a môže žiť úplne normálny život primeranej dĺžky tak ako zdravý jedinec.“

Podobné skúsenosti majú aj lekári rôznych špecializácií z centier biologickej liečby. Vnímajú ju ako prelomovú, drahú, no účinnú liečbu, podmienenú stavom a závažnosťou choroby, ktorá mnohokrát nastupuje až ako posledné riešenie.

Ako vzniká biologický liek

Pri tvorbe biologického lieku sa používajú živé organizmy alebo bunky, ktoré sa získavajú oddelením z geneticky čiastočne upravených živých organizmov. Obyčajne sú to rôzne bielkoviny s určitým osobitým účinkom. Biotechnologickým postupom sa upravia molekuly, ktoré potom získavajú špecifické vlastnosti a v organizme cielene pomáhajú v liečbe daného ochorenia.

Najpoužívanejšou formou biologickej liečby sú v súčasnosti monoklonálne protilátky. Tieto špecifické protilátky napodobňujú protilátky, ktoré prirodzene produkuje náš imunitný systém. Vedia sa naviazať na špecifické povrchové antigény choroboplodných buniek a zasahovať tak do mechanizmov, zodpovedných za vznik choroby. V niektorých prípadoch umožnia imunitnému systému ľahšie rozpoznať nepriateľské bunky a bojovať proti nim. V iných prípadoch môžu priamo blokovať patogenetické procesy v organizme, napríklad nadmerne aktívne zápalové procesy.