"Správnym konaním nielen počas záplav, ale aj  po ich ústupe  možno znížiť počet zdravotných poškodení u ľudí a možno výrazne ovplyvniť dopad následkov," radia odborníci z  Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Umývanie rúk, dezinfekcia rán

Ruky si umývajte často a dôkladne mydlom. Toto jednoduché  pravidlo je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré vám umožní chrániť si zdravie počas sanácie a obnovy vašich domovov. Umývajte si ruky vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi. Rovnako vždy pred konzumáciou jedla a pitia, pred a po použití toalety a predtým, než sa dotýkate svojej tváre.

Každé zranenia a odreniny treba okamžite ošetriť a vydezinfikovať. Rovnaké pravidlo platí aj pri rozškrabaných štípancoch od hmyzu a záderoch. Pozor si treba dávať aj na zanesenie infekcie do očí a nosa pri pretieraní očí, čistení nosa a celej tváre – používajte jednorazové papierové vreckovky. Pri rozsiahlejšom zranení je dôležité kontaktovať  lekára.

Pitná voda, voda zo studne

Na pitie a varenie zásadne používajte len vodu, ktorej zdravotná bezpečnosť je spoľahlivo overená. Vodu z verejného vodovodu a rovnako vodu zo studne (aj po sanácii) je možné na pitie, varenie a umývanie používať až vtedy, ak bola oficiálne potvrdená jej zdravotná bezpečnosť.

Dovtedy treba používať balenú vodu alebo vodu z dovezenej cisterny. Kvalitu vody v studni si dajte preveriť uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia aj vtedy, ak vaša studňa priamo zaplavená nebola.

Zaplavené plodiny

Všetky poľnohospodárske plodiny dlhodobo zaplavené čo i len čiastočne povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé.

Ktoré potraviny môžete jesť? Čítajte na nasledujúcej strane.