Dnes, 11. októbra, je Svetový deň proti bolesti. Podľa algeziológa MUDr. Ireneusza Przewlockeho, PhD., riaditeľa centra liečby bolesti, sa pritom každá bolesť dá liečiť. Treba však poznať jej zdroj a liečiť ju čo najskôr. Dnes už algeziológia používa unikátne postupy a intervenčné liečebné metódy, ktoré liečbu bolesti významne urýchľujú.

Neodkladajte

Každá bolesť je liečiteľná, treba však čo najskôr poznať jej zdroj a liečiť ju. „Odkladaním liečby sa pacient pripravuje nielen o kvalitu života, ale zbytočne jednak trpí bolesť a jednak sa jeho stav môže zhoršovať,“ hovorí známy algeziológ MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD., pri príležitosti dnešného Svetového dňa proti bolesti. Ten si pripomíname každý rok 11. októbra a podporuje ho Medzinárodná asociácia pre štúdium a liečbu bolesti (IASP). Ako podotýka odborník, ktorý sa algeziológiou, teda liečbou bolesti zaoberá už 30 rokov, najčastejšou bolesťou, ktorou u nás Slováci dlhodobo trpia, je bolesť chrbta.

MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD. radí, ako na bolesť.
Zdroj: Pain Clinic