Aj napriek dôslednej zdravotnej prevencii sa pritrafí, že niektorého z členov rodiny či blízkych priateľov nečakane zradí zdravie. V horšom prípade sa môže stať, že ich nepríjemná choroba pripúta na lôžko na dlhší čas. Pokiaľ nejde o infekčné ochorenie, ktorým by ste mohli ohroziť seba, je prirodzené zaujímať sa o zdravie blízkeho. K zdvorilým zásadám patrí prejaviť mu svoju podporu a rozveseliť ho príjemnou návštevou. 

Nechoďte bez ohlásenia

Návštevy chorých si vyžadujú ohľaduplnosť a v niektorých prípadoch aj emocionálnu odolnosť. Skôr, ako chorého navštívime, určite by sme sa mu mali telefonicky ohlásiť. Nie každý rád prijíma návštevy v situácii, keď je hendikepovaný bolesťou, obmedzený pohybom a bez patričnej úpravy zovňajšku.