"Africký mor ošípaných (AMO) bol poprvýkrát diagnostikovaný na území Slovenskej republiky v okrese Trebišov v obci Strážne v blízkosti hraníc s Maďarskom. Výskyt ochorenia bol potvrdený laboratórnym vyšetrením biologického materiálu v národnom referenčnom laboratóriu, kde bol pôvodca nákazy," oznámil komunikačný odbor Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Slovensko informovalo o prepuknutí AMO aj v systémoch Európskej komisie a Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat v Paríži.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov nariadila opatrenia v súlade s Nariadením vlády 277/2003 na usmrtenie zvierat v chove, vytýčila ochranné pásmo 3 km a pásmo dohľadu 10 km od ohniska nákazy.

Nákaza sa objavila na východe Slovenska.
Nákaza sa objavila na východe Slovenska.
Zdroj: Ministerstvo pôhodospodárstva

Chovateľom v týchto pásmach budú nariadené ďalšie veterinárne opatrenia na zabránenie šírenia nákazy. Proti moru ošípaných, ktorý usmrcuje domáce aj divé prasatá, neexistuje vakcína.

Agrorezort bude podľa Daniela Hrežíka z odboru komunikácie o vývoji nákazy aktuálne informovať.