1. Ako sa líši nádorová bunka od zdravej bunky?

Nádorová bunka sa líši od zdravej hlavne tým, že sú v nej narušené normálne prirodzené kontrolné mechanizmy rastu, delenia, či prirodzeného zániku bunky.

Pre nádorové ochorenie je typický nekontrolovaný rast, ale tiež šírenie do okolia, alebo vzdialených orgánov a tkanív organizmu.

V súčasnosti vieme, že v rámci nádorového ochorenia sú rovnako ako nádorové bunky, dôležité aj bunky okolitého prostredia. Prostredie je tvorené napríklad bunkami imunitného systému, bunkami väziva, alebo cievneho riečiska.