Radí Mária Túnyiová, psychologička, ambulancia klinického psychológa, Šamorín:

„Najzávažnejšie a najbolestivejšie vás môžu zraniť práve tí, čo sú vám najbližší,“ potvrdzuje psychologička. Je to preto, lebo hlavnú úlohu hrajú emócie. Práve blízky vzťah k partnerovi, mame či ku kolegyni a duševná otvorenosť a dôvernosť voči nim vás robia takou zraniteľnou. No na druhej strane, bez vzájomnej otvorenosti to zase vo vzťahoch nejde... Citovo ublížiť vám môže aj niekto neznámy, no zväčša mu priamo či v duchu vynadáte a je po probléme, už to neriešite a o pár dní si na incident ani nespomeniete.

Bolí to...

Aj psychické zranenie spôsobuje bolesť, cítite ju na duši. A súčasne pociťujete sklamanie, hnev, vzdor, pohŕdanie či prekvapenie, cítite sa dotknutá. V tej chvíli je dobré uvedomiť si, či vás čin len zabolel alebo zamrzel, alebo či vám skutočne nejako poškodil. Tomu by mala zodpovedať aj miera vášho hnevu či pocitu krivdy.

Ublíženie na duši bolí o to väčšmi, ak bolo zámerné alebo plánované, či vzniklo z nedbalosti. Partner vás svojimi rečami zhodil pred priateľmi, že nie ste dobrá gazdinka, mama vám po rozvode vynadá, aká ste boli hlupaňa, keď ste si toho muža brali. Kolegyňa proti vám intriguje, lebo si brúsi zuby na vaše miesto vedúcej...

O čosi ľahšie sa odpúšťajú krivdy, ktoré vznikli nezámerne, z hlúposti, náhody, neskúsenosti alebo z neznalosti a nie je za nimi úmysel alebo ľahostajnosť.

Všetko má svoj čas

Práve pre prítomnosť veľkých emócií je odpustenie zložitý a zdĺhavý proces. „Na zahojenie fyzických rán má telo rôzne spôsoby hojenia, reparácie, ktoré sú dané, aby ste nezahynuli.

No takisto aj v duševnej oblasti vlastníte mechanizmy, ktoré vám pomáhajú pri spracovaní duševných zranení, vďaka ktorým sa dostávate znovu do pohody. Pri spracovaní duševného ublíženia je dôležitým krokom, keď sa snažíte porozumieť konaniu druhého človeka. Ak však zranenie presahuje vaše vlastné schopnosti vyrovnania, je dobré vyhľadať odbornú pomoc,“ odporúča Mária Túnyiová.

Nie je ľahké odpúšťať a často to naozaj nedokážete, najmä, keď vás rania na citlivom mieste, čiže v oblasti, ktorá je pre vás veľmi dôležitá. „Napriek tomu si myslím, čo aj skúsenosti potvrdzujú, že časom k odpusteniu dôjde, hrany hnevu sa zaoblia, až zotrú, ale v pamäti zostávajú jazvy, ktoré pretrvávajú, ako ,pamiatka‘ na zranenie,“ poukazuje odborníčka.

Odpustenie je vaša možnosť, nie povinnosť. Ak to nedokážete, stačí, ak sa budete pozerať viac dopredu, než na to, čo bolo, a ku krivde sa nebudete ustavične vracať. Tápanie v otázkach „ako a prečo“ nemá často žiadny zmysel. Dôležitejší než pravda a fakty je váš postoj k nim. Niekto vás ponížil, no skutočne tým klesla vaša hodnota ako človeka?

Pracujte so svojou duševnou bolesťou aj vtedy, ak osoba, ktorá vám ju spôsobila, už nežije. Aj v tomto prípade vám môže byť dobrým sprievodcom na ceste k odpusteniu psychológ či kňaz.

Totálna očista

Máte pocit, že ste dostatočne odpustili, že už ste v pohode, je to za vami? Potom však príde nový konflikt s osobou, ktorá vás ranila, alebo sa zopakuje podobná zraňujúca situácia, no tentoraz s niekým iným. A zasa vami zmieta hnev či bezmocnosť. Úplné odpustenie nastáva vtedy, ak si na krivdu už nedokážete spomenúť, na jej príčinu či priebeh. Akoby to už vo vašej pamäti neexistovalo. Ak však ešte hovoríte „ohovorila si ma, klamala si o mne, ale už som ti odpustila“, nie je to celkom pravda.

Náš tip:

Ak bolo zraňujúce konanie voči vám zámerné a skutočne vás poškodilo, je dobré, ak ostanete voči tomu, kto vám ublížil, v budúcnosti ostražitá.

Výhody

Ak dokážete odpustiť, čaká vás:

- pocit, že ste sa konečne pohli dopredu a oslobodili sa

- radosť z toho, že ste prekonali samu seba

- získanie energie, ktorú ste doteraz vkladali do ľútosti či do nenávisti

- úľava od niektorých zdravotných problémov ako bolesť hlavy, únava, závraty či ťažkosti so srdcom

Niekedy nedokážete druhému odpustiť, pretože sa podvedome cítite dobre, keď môžete toho druhého obviniť zo zlyhania a udržovať ho v role vinníka. Vtedy sa cítite nadradená a „lepšia“ a na dotyčného sa pozeráte zvrchu.

Ublížili ste niekomu vy?

Niekedy sa sama nezachováte podľa svojich očakávaní, porušíte svoje zásady alebo „znevážite“ hodnoty, ktoré sú pre vás dôležité. Máte vážne zlý pocit a hanbíte sa, obviňujete sa zo zlyhania. Boli ste napríklad nepríjemná na novú kolegyňu a nedokázali ste jej pomôcť v procese zaškolenia na vašom pracovisku, hoci nie ste žiadna „mrcha“. Nepomohli ste druhému, hoci ste mohli? Povedzte si, že s danými skúsenosťami, vedomosťami a kompetenciami, v danej situácii ste nedokázali urobiť nič lepšie. A hoďte to za hlavu. Prijmite fakt, že ste za zachovali nepríjemne, ale viac sa tým nezaoberajte. Výčitky a zožieranie vám nepomôžu. To, čo sa stalo, sa nedá zmeniť.

Veľkou výhrou je však už to, ak si časom uvedomíte svoju chybu a oľutujete ju. No zvyčajne neviete, ako a kedy to s tým druhým urovnať. Dobrý úmysel však dlho neodkladajte. Priznanie viny, prejavenie ľútosti a úprimné slová ako „prepáč, mrzí ma to, nechcela som, aby to takto dopadlo“, sú priam čarovné. Uvidíte, ako vám zlepšia váš vzájomný vzťah.