Prestávate byť spokojná s tým, ako sa doma cení vaša starostlivosť a práca. Pochybujete o tom, či máte to, čo ste od života a od vzťahu chceli dostať. Máte pocit, že sa na muža po svojom boku netešíte, ale pritom vám nie je úplne ľahostajný. Nemáte chuť riešiť, čo budete spolu robiť zajtra, kam sa v lete vyberiete na dovolenku... Krízu vo vašom vzťahu spoznáte celkom presne. Váš vzťah sa rozvíja a mení tým, ako sa rozvíjate a meníte vy sama. „Krízové etapy sa vo vzťahoch objavujú tak, ako prichádzajú aj jednotlivé osobnostné krízy,“ vysvetľuje psychologička.

Nešťastná sedmička?

Štatistiky hovoria, že zaťažkávajúce skúšky sa vo vzťahu prejavujú v prvom alebo v treťom roku existencie vzťahu, po precitnutí zo zamilovanosti. Najrizikovejší je však siedmy rok, keď prvýkrát vážnejšie bilancujete, čo vám vzťah dáva a čo vám v ňom chýba, keď zvažujete, či len neprešľapujete na mieste, alebo máte konkrétnu víziu budúcnosti. Posledné krízové obdobie sa objavuje, keď sa vaše deti osamostatnia a odídu z domu.

Hlavné príznaky

nespokojnosť vo vzťahu, pochybnosti o jeho zmysluplnosti, smútok, strata záujmu o spoločne strávený čas, pocit bezvýchodiskovosti a stagnácie, sklamanie, nenaplnenie očakávaní, pociťovanie stereotypu

Je to križovatka

Kríza je súčasťou prirodzeného vývoja a potrebnej premeny. „Váš vzťah musí prejsť z počiatočnej fázy plnej vášne k zodpovednej rodičovskej fáze, ale zároveň aj veselej a citovo napĺňajúcej. Treba udržať vzťah, zvládať vyriešiť výchovu detí a zároveň nezanedbať seba,“ radí odborníčka. Nemajte obavy, nevedie vždy k rozpadu vzťahu. Naopak, môže znamenať začiatok lepšieho, spokojnejšieho obdobia, pretože vám umožní zase o niečo väčšmi porozumieť sama sebe aj svojmu mužovi a vzájomný vzťah v niečom „upraviť“ tak, aby lepšie vyhovoval vám obom. „Každá kríza je križovatka a je možné rozhodnúť sa zle alebo vykročiť správnym smerom,“ konštatuje odborníčka.

Toto vzťah ohrozuje

Krízová situácia môže znamenať rozpad vzťahu vtedy, ak je príliš hlboká a týka sa zásadných vecí, názorov, hodnôt. Je tiež ohrozujúca, ak za ňou stojí množstvo roky neriešených či nedoriešených problémov. Vzťah dokáže pochovať aj pohodlnosť či sebeckosť jedného z partnerov, ktorý nemá záujem pracovať na sebe ani na rozvíjaní vzťahu.

Čo vás nezabije...

Čo hovorí na jednotlivé zaťažkávajúce skúšky psychologička?

 • Prvé spoločné bývanie Nemožno hovoriť o kríze, ale o preverení vzájomnej lásky, určení rolí a zažitie jeden druhého v každodenných situáciách aj v komplikáciách. Postupne nastáva aj vytvorenie spoločného stereotypu a vzájomného rešpektovania.
 • Choroba, nezamestnanosť Obe situácie patria skôr do kategórie „čo ťa nezabije, to ťa posilní“.
 • Prvé dieťa Žena, ktorá prešla tehotenstvom a pôrodom, sa stotožňuje s novou rolou, ktorá je sebaprekračujúca. Manžel je ten, ktorý ju v tom podporuje a rešpektuje a zároveň zažíva otcovstvo s tou obrovskou zodpovednosťou. No starostlivosť o dieťa a presun do rodičovskej úlohy prináša novú dynamiku vzťahu, ktorá bráni vyhasnutiu a stagnácii.
 • Odchod detí z domu Je to jedna z mimoriadne dôležitých životných kríz, keď sa človek môže stať naozaj dospelým a skutočne slobodným jedincom. Keď pár túto najzávažnejšiu krízu prekoná, keď úplne prebolí, je to zrod nového motýľa, ale je možné, že uviazne v kukle a osobnostne ustrnie.

Takto radšej nie!

Dnes sa často pri akejkoľvek kríze dvojica rozchádza, pretože málokto má chuť na hľadanie východísk. „Takéto rozchody sú v mene okamžitej úľavy a rýchlych riešení. Mnohí riešia krízy alkoholom, antidepresívami, mileneckými vzťahmi alebo samovraždou. Vydržať ten náročný stav naozaj nie je jednoduché a naša kultúra nepodporuje silu charakteru a schopnosť zotrvať aj v ťažkostiach,“ hovorí psychologička.

V detskej bubline

Podľa odborníčky je v súčasnosti častým dôvodom partnerskej krízy aj fakt, že mnoho vzťahov neprechádza prirodzeným vývojom: „Zmeškali vlak spoločného vytvárania vzťahu, kam patrí zariaďovanie spoločnej domácnosti, spoločné zažívanie vlastnej samostatnosti, rešpektu a zároveň obhájenie vlastných hraníc. Tým, že momentálne funguje politika, ktorá nepodporuje rodinu, jednotlivci ostávajú sami, prípadne v povrchných vzťahoch alebo u rodičov.

To nesie so sebou riziko, že môžu ostať v ,detskej bubline‘ vnímania sveta so zameranosťou na seba.“ Takéto vzťahy ohrozuje aj bezvýchodiskovosť. „Mnoho párov dlhodobo spolu ,chodí‘, až všetko to prvotné vzplanutie vyprchá a prejde do nejakej roviny spoločného fungovania zo zvyku s tým, že vzťah už nemožno naštartovať, nedá sa spolu byť a zároveň sa nedá rozísť,“ dodáva psychologička.

Tipy, ako to zvládnete

 • Pozrite sa na seba, na partnera a na váš vzťah reálne.
 • Ujasnite si svoje očakávania – od seba, od partnera, od vzťahu.
 • Skúste krízu vydržať, nemeňte nasilu svoje pocity ani seba a východiská sa vám postupne ukážu. 
 • Neduste v sebe sklamanie, frustráciu, nespokojnosť. Ak treba, choďte do konfliktov a hľadajte konštruktívne riešenia. 
 • Komunikujte, zistite, čo ten druhý potrebuje a čo nie.
 • Zmierte sa so zmenami, ktoré prináša život.
 • Oprášte spoločné koníčky alebo si nájdite nové spoločné záujmy, napríklad nejaký šport, cestovanie, chov domáceho zvieratka alebo členstvo vo filmovom klube.
 • Neprestávajte si spoločne plánovať budúcnosť.