Najkrajší pohľad na dedinku neďaleko Banskej Bystrice je z haldy, ktorú počas stáročí vyviezli zo štôlne Maximilián. Zem nad ňou je prevŕtaná ako ementál – traduje sa, že niektoré štôlne sú také široké, že by sa do nich vošla krčma s obchodom. Všade okolo sú pozostatky banskej činnosti.

Kto má šťastie, naďabí na kamienok so zelenou farbou: stopami medi, pravdaže len v lete. V zime je Špania Dolina pod snehom, ktorý sa belie okolo malebných domčekov.

Omietnuté hlinou

V jednom kúte centra obce stojí unikátny banícky orloj, vedľa je klopačka zo šestnásteho storočia, kde kedysi sídlila banská správa. Na opačnej strane sa týči staručký Kostol Premenenia Pána, ku ktorému vedie drevené kryté schodisko s viac ako stošesťdesiatimi drevenými stupňami.

V zime je Špania Dolina pod snehom, ktorý sa belie okolo malebných domčekov.
Zdroj: Picasa

Banícke chalúpky z devätnásteho storočia sú omietané hlinou a bielené vápnom, majú strechu s dreveným šindľom. Niektoré sa rozpadávajú, z iných sú pekné víkendové sídla. Prechádzka okolo nich je v príjemnom mrazivom počasí pastvou pre oči, po chodníku okolo Španej Doliny trvá asi dve hodiny. Ak sa sem vyberiete na rande, vedzte, že pôjdete o čosi dlhšie. Veď na každom mieste je krásny výhľad, kde sa môžete držať za ruky...