Radí Jana Martinková, advokátka z kancelárie Advocatus Martinková, s. r. o.

Nenadarmo sa vraví, že ak chceš stratiť priateľa, požičaj mu peniaze. Pôžičky či ručenie za úvery na deväťdesiatdeväť percent znamenajú medzi príbuznými či priateľmi koniec dobrých vzťahov...

Určite aj vy poznáte mnoho prípadov, keď dedenie, darovanie alebo finančná výpomoc rozvírili pokojnú rodinnú atmosféru. Často sa totiž nájde niekto, kto sa cíti dotknutý a dovoláva sa spravodlivosti. Našu odborníčku sme preto požiadali o radu, ako predchádzať týmto nepríjemnostiam. „To sa dá len čiastočne, majetok vždy bol, je a bude zdrojom svárov, pretože konflikty nevznikajú len z neznalosti práva, z nesprávneho výkladu zákonov či z nerešpektovania existujúcich právnych vzťahov. Veľkú úlohu hrá aj morálka zúčastnených,“ hovorí advokátka.

Chcú, aby ste ručili za úver?

„Veď to nič nie je, iba budeš napísaná na papieri, platiť budem všetko ja,“ prosíka váš brat či kamarátka? Pozor, táto zdanlivá láskavosť a „formalita“ sa ľahko môžu stať vašou nočnou morou.

Držte sa našich rád

 • Nikdy sa nespoliehajte na to, že dlžník splatí dlh sám a vy ako ručiteľ figurujete len na papieri. Vždy berte do úvahy, že aj ten najzodpovednejší človek sa môže za tie roky splácania dostať do situácie, keď nebude z nejakého dôvodu môcť platiť. Potom budete musieť otvoriť peňaženku vy, pričom za úver ručíte celým svojím majetkom.
 • Aj keby šlo o niekoho blízkeho, vždy si pred podpísaním ručenia preverte v príslušných inštitúciách jeho príjmy, majetok a prípadné ťarchy na ňom, jeho výdavky a životný štýl, prípadné dlhy v sociálnej alebo zdravotnej poisťovni.
 • Máte čo i len malú pochybnosť o dobrých úmysloch toho, kto vás žiada o ručenie? Nič nepodpisujte.
 • Ak to s vami dotyčný myslí dobre a nechce vás len využiť či zneužiť, určite vám poskytne aj neverejné a detailné informácie o svojej situácii.
 • Ani ako rodič mnohokrát nemáte reálne informácie o majetkových pomeroch svojich detí. Môže dôjsť aj k situácii, keď vás vaše vlastné dieťa nechá ručiť za svoj úver, s úmyslom nesplatiť ho, aby tak zmenšilo váš majetok, teda budúce dedičstvo, a tým sa obohatilo na úkor súrodencov.
 • Nebudete vy sama v budúcnosti potrebovať úver? Ak však zároveň budete ručiteľom, pravdepodobne ho získate s vyšším úrokom, prípadne vôbec nie.

Dôležité!

Ručenie za úver funguje ako zábezpeka pre inštitúciu, ktorá úver poskytuje, preto sa tohto záväzku zbavíte jedine so súhlasom veriteľa aj dlžníka, čo je málo pravdepodobné, alebo splatením úveru.

Keď príde na rad dedičstvo…

Ak chcete uchrániť svojich budúcich pozostalých pred spormi, vyriešte delenie majetku závetom. Túto prácu však zverte odborníkovi, notárovi alebo advokátovi, lebo sa môžete ľahko dopustiť chyby a takýto formálny nedostatok by mohol spôsobiť neplatnosť vášho závetu.

 • Svoje plány o delení dedičstva prerokujte s budúcimi dedičmi vopred. Ak tušíte, že niekto z nich by mohol po vašej smrti spôsobovať ostatným dedičom problémy, môžete spísať protokol o takomto rokovaní a dajte ho všetkým podpísať. Ak však niektorý z dedičov nemá dostatočnú morálku, aby rešpektoval vaše rozhodnutie, sporu o dedičstvo po vás sa vaši pozostalí nevyhnú.
 • Do závetu môžete zahrnúť aj vysvetlenie pre dedičov, aké dôvody vás viedli k takémuto rozdeleniu majetku a prečo sa niekomu dostalo viac a inému menej.
 • Závet uložte u notára, aby sa neskôr nespochybňovala jeho pravosť. Takto bude navyše zaevidovaný v centrálnom registri závetov a tak sa potom nestane, že by sa naň „pozabudlo“.

Prosba o pôžičku

Požičať peniaze alebo radšej nie? Pri rozhodovaní sa najmä nenechajte citovo vydierať, ale uvažujte čo najracionálnejšie.

 • Najskôr si zvážte, či je to taká suma, ktorú by ste si mohli dovoliť nadobro oželieť.
 • Žijete v manželstve? Potom konzultujte poskytnutie pôžičky zo spoločných peňazí aj s manželom. Pretože prípadné nesplácanie pôžičky by predstavovalo ujmu pre váš spoločný majetok, teda aj pre majetok manžela. Rovnako sa s ním vopred dohodnite, ak si pôžičku chcete vziať od niekoho vy sama, lebo vaše splácanie sa bude týkať aj jeho majetku, ktorý máte v bezpodielovom vlastníctve.
 • Ak majú vaše peniaze pomôcť tomu, kto vás o pôžičku žiada, dosiahnuť nejaký zisk, nebojte sa dohodnúť si aj úroky, je to fér pre obe strany. V opačnom prípade by ste sa mohli cítiť zneužitá a odrazilo by sa to aj na vašom vzťahu.
 • Požičiavate financie ako rodič jednému z detí na podnikateľský či iný obchodný účel? Tiež si dohodnite aspoň symbolický úrok. Zväčša potom budú vaše ostatné deti skôr akceptovať túto pôžičku a nebudú ju vnímať s takou nevôľou, ako keby bola bezúročná.

Súrodencovi darovali, mne nie

Ak je niektoré z detí darmi od rodiča poručiteľa uprednostňované pred ostatnými, tie môžu v konaní o dedičstve požiadať, aby sa tomuto dieťaťu do jeho dedičského podielu započítalo to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal. Vtedy sa od dedičského podielu obdarovaného odpočíta hodnota toho daru. V niektorých prípadoch môže byť hodnota dedičského podielu obdarovaného rovnaká ako hodnota daru, ktorý dostal od poručiteľa za jeho života. Vtedy by obdarovaný dedič nedostal z dedičstva nič.


Jablko sváru

To, ako rodičia obdarúvajú svoje deti, býva medzi súrodencami často jablkom sváru. Dôvod však zvyčajne býva veľmi jednoduchý: zaujímaš sa o mňa, pomáhaš mi, prejavuješ mi pozornosť, preto ťa obdarujem. Neprídeš ma navštíviť, ako je rok dlhý, nemáš na mňa čas, nezatelefonuješ mi, keď mám sviatok, dostaneš odo mňa menej.