V auguste 1646 pred súd predviedli Bertiho, syna nožiara Jakuba Samba. Spával so Žofiou, dcérou istej Sprelingfangerin. Súd im zakázal smilniť len tak z roztopaše a prinútil dvojicu uzavrieť manželstvo a k tomu zaplatiť pokutu päťdesiat zlatých.

Levočský kat sa dodnes objavuje pri rôznych oslavách, spomienkach na minulosť, ale aj súčasných protestoch.
Levočský kat sa dodnes objavuje pri rôznych oslavách, spomienkach na minulosť, ale aj súčasných protestoch.
Zdroj: TASR

Mestská rada čoskoro riešila aj dcéru kováča Beňadika Schönbera, ktorú prichytili pri sexe so zlatníckym tovarišom. Cirkevný súd tovariša oslobodil s odôvodnením, že si dievčinu vziať nemusí, pretože nesmilnila iba s ním.  

 

Vyhol sa poprave

Pokute sa ale nevyhol. Kováčovej dcére zaplatil za stratu panenstva desať dukátov, nemravnicu však mešťania na veky vyhnali z Levoče. Rovnako dopadli dcéra slovenského kazateľa a dcéra istého Steinbrunera, obe mali pomer so synom mäsiara, Luxom. Ten v deň popravy utiekol z väzenia a trestu sa zrejme vyhol.

Stačí, že vstúpite za bránu niektorej z mestských víl a ocitnete sa v minulosti.
Stačí, že vstúpite za bránu niektorej z mestských víl a ocitnete sa v minulosti.
Zdroj: JÁN DZÚR

Nie však manželka iného mäsiara, Krištofa Johna. Porušila sľub manželskej vernosti a spustila sa s apatiekárom Hansom, s ktorým počala syna. Samotný lekárnik už v čase súdu nežil, vedno so zákonitou  manželkou a dieťaťom zomrel pri morovej epidémii. Ľavobočka vychovali z jeho pozostalosti.