Vážne sa zaoberáte myšlienkou starať sa o cudzie dieťa? Pozor na možné riziká! „Namiesto povznášajúceho pocitu z ušľachtilého činu a radosti z malého človiečika vás môže čakať dlhoročná beznádej, dokonca aj strach o život,“ upozorňuje naša čitateľka Mária z Lovčíc. „Mám adoptovanú dcéru, vzala som si ju k sebe, keď mala 10 mesiacov, a teraz už bude mať 19 rokov. Šťastných chvíľ som s ňou však zažila iba málo. Veľmi vulgárne sa ku mne správa, kradne mi peniaze, vynáša veci z domu... Psychicky ma týra a dokonca na mňa zaútočila nožom.

Hovorieva, len nech ‚skapeme‘, aspoň bude mať peniaze, keď predá dom. Je nezamestnaná a pracovať sa jej ani nechce. Žijem s ňou sama, respektíve so svojou mamou v rodičovskom dome. Manžel zomrel, ale aj tak sme boli už dlhšie rozvedení. Celé roky som s ňou chodila k psychiatričke, ale lieky nebrala a nespolupracovala. Vystriedali sme veľa psychológov a bola dokonca dvakrát v diagnostickom ústave. Už sa mi ani žiť nechce, ale ako by som ju mohla nechať na krku svojej rodine? Premýšľam, ako ju vydediť či zrušiť adopciu. Alebo mám spísať závet? Z celej tejto situácie som už na dne...“ napísala nám do redakcie pani Mária.

Zahoďte ružové okuliare

Čoraz viac párov je neplodných a jednou z logických možností je adopcia. Je všeobecne známym faktom, že cesta k nej je zložitá a tŕnistá. No to ešte nemusí byť nič proti tomu, čo sa môže diať po úspešnom osvojení. Ako budúca adoptívna matka sa totiž tak veľmi sústredíte na prekonanie ťažkostí s byrokraciou, že úplne zabudnete na čas po... Očakávate, že keď budete mať dieťa doma, všetko bude rovnaké ako u iných rodičov. Veď ste sa rozhodli milovať toto dieťa ako svoje vlastné! A veríte, že raz, keď dospeje, bude vám vďačné, že ste sa ho ujali.

Pravda je však taká, že vaše „zdedené“ dieťa pravdepodobne zažilo odmietnutie od samého počatia. Neviete, s čím bojovala jeho biologická matka počas tehotenstva, ako láskyplne sa mu venovala či nevenovala prvé dni jeho života. Alebo ako veľmi boli preťažené sestričky v dojčenskom ústave, kde čakalo na adopciu. „Práve v prvom roku sa utvárajú základy schopnosti dôverovať svetu a okoliu, a to na základe skúseností s najbližšou ošetrujúcou osobou,“ zdôrazňuje psychoterapeutka Helga Menkeová. Takže aj keď si domov donesiete bábätko, nemusí vás s ním čakať ružová budúcnosť.

Výchova verzus genetika

„Ľudská duša je veľmi zložitá, aj odpovede sú v psychológii vždy zložité a špecifické. Veľmi zjednodušene môžeme tvrdiť, že genetika a výchova sa podieľajú na správaní dospelého jedinca percentuálne asi 50 k 50,“ uvádza psychoterapeutka. No otázkou, či zavážia viac gény alebo výchova, sa zaoberajú odborníci odjakživa. V modernej psychológii existujú minimálne dva tábory. V jednom podceňujú genetiku a tvrdia, že z dieťaťa do troch rokov dokážu vychovať vraha rovnako ako svätca. V druhom argumentujú napríklad výskumom súrodencov.

Vraj aj dvojičky, ktoré vyrástli spoločne v jednom prostredí a dostali jednu výchovu, sa môžu v živote vydať rôznymi chodníčkami – jeden nečestnými, druhý poctivými. Mal to každý z nich v génoch už pri narodení? Sociologické výskumy však dokazujú, že ak do veku 6 rokov zažije dieťa fungujúcu rodinu, berie si zo sebou do života pozitívne mužské aj ženské vzory. Zdedené sklony, dobré rovnako ako zlé, sa niekedy vôbec nemusia prejaviť.

Skôr ako sa rozhodnete

Osvojenie cudzieho dieťaťa je bezpochyby čin hodný nasledovania, no napriek dobrej vôli nie je vhodný pre každého. Pestúnska starostlivosť či iné spôsoby pomoci deťom sú rovnako záslužné a často môžu byť osožnejšie ako samotné osvojenie. Kým začnete podnikať nejaké kroky smerom k plnej adopcii, urobte si jasno vo svojej motivácii a schopnostiach zvládnuť ju.

 • Ako adoptívni rodičia budete mať rovnaké práva, ale aj povinnosti ako biologickí rodičia a váš záväzok bude celoživotný.
 • Osvojené deti sa nebudú na vás v ničom podobať. Zvládnete obdobie prvého vzdoru v 3 rokoch či jeho odlišnú povahu, ktorá sa začína prejavovať okolo 5. roku?
 • Nepristupujte k adopcii ako k dobrému skutku. Je to síce záslužný čin, ale predovšetkým to robíte pre seba, aby ste zaplnili prázdne miesto vo svojom živote.
 • Vopred počítajte s tým, že budete potrebovať odbornú pomoc, s intuitívnou výchovou si pravdepodobne nevystačíte.
 • Najlepšími kandidátmi na adoptívnych rodičov sú vzdelaní ľudia, ktorí berú v živote to dobré aj zlé a neupínajú sa k rodičovstvu ako k jedinému svetlému bodu v živote.

Nezvládate svoje dieťa?

Máte podobný problém ako naša čitateľka Mária? Rodičia, ktorí nedokážu zvládnuť osobnosť svojho dieťaťa, sa môžu obracať na sociálnu kuratelu, ktorá zabezpečí štátom nariadenú výchovu v špeciálnych zariadeniach. Pre fyzické a psychické týranie a krádeže je tu polícia a takisto špecializované zariadenia pre týrané ženy. Ak ste však problémy s výchovou už riešili s odborníkmi a nič nepomohlo alebo je vaše dieťa už dospelé, skúste sa so situáciou vyrovnať podľa nasledujúcich krokov...

 • Založte si denník – občasník. Keď vám bude ťažko, sadnite si a píšte. Môžete pri tom plakať, hlavne, že bolesť ide von! Nech vás neroztrhá zvnútra.
 • Napíšte svojmu dieťaťu list. O vašej láske. O tom, čo k nemu cítite a aký máte k nemu vzťah. Nekritizujte, nevyhadzujte na oči násilné správanie. Hovorte o svojom prežívaní, možno sa zamyslí.
 • Vyskúšajte rodinnú terapiu, najmä tých osôb, ktoré bývajú s vami v domácnosti. Tá by vám pomohla najviac.
 • Spojte sa s nejakým mužom z rodiny, ktorému veríte, aby jasne určil hranice únosného správania vášho dieťaťa. Musí vedieť, kedy svojou agresivitou ohrozuje vašu osobnú bezpečnosť a kedy sa správanie stáva kriminálnym.
 • V zdanlivom rozpore s predchádzajúcim bodom by ste si mali uvedomiť, že vaše dieťa sa trápi a je nešťastné. Skúste hoci aj tisícprvýkrát zistiť, čo by vaša dcéra či syn potrebovali. Možno má syndróm odloženého dieťaťa tak hlboko vrytý a tak sa bojí sklamania a opustenia, že robí všetko pre to, aby nakoniec skončilo opustené. Ak sa dá a nie je to pre vás príliš nebezpečné, skúste zostať. Pravdepodobne testuje mieru vašej lásky.

Je možné osvojenie zrušiť?

Osvojenie, teda adopcia, je právne vytvorené rodinné puto. Podľa zákona existuje adopcia 1. stupňa, kde prechádzajú práva a povinnosti biologických rodičov na adoptívnych, ale v rodnom liste zostávajú uvedení pôvodní rodičia. Toto je zrušiteľná adopcia, ktorú môže z vážnych dôvodov zrušiť súd. Adopcia 2. stupňa sa v praxi využíva viac. Adoptívni rodičia sú zapísaní v rodnom liste dieťaťa. Tento druh adopcie nie je možné zrušiť.

Opičí reflex

Nepodceňujte schopnosť detí opakovať. „Majú opičí reflex, preberajú správanie po najbližších dospelých a tak sa socializujú,“ hovorí Helga Menkeová. „Je však pravda, že osobnostné faktory dieťaťa hrajú tiež významnú rolu, pretože deti nie sú rovnako senzitívne. S rovnakou situáciou sa jedno vyrovná a druhé bude hlboko traumatizované.“ Preto je možné, že z diagnostického ústavu si môže jedna rodina zobrať ročné dieťa, ktoré prežilo to isté ako druhé, ale jedno bude psychicky v poriadku a druhé bude mať problémy. Jednoducho sa jedno narodilo odolnejšie proti stresu.

Vydedenie

Podľa Občianskeho zákonníka existujú pre vydedenie tieto právne dôvody:

 • Dedič sa správa v rozpore s dobrými mravmi a neposkytol vám potrebnú pomoc v chorobe, starobe a iných závažných prípadoch. 
 • Neprejavuje o vás záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať.
 • Bol odsúdený za úmyselný trestný čin najmenej na 1 rok vo väzení.
 • Vedie trvalo neusporiadaný život.

Nárok na materskú

Pri adopcii bábätka máte, ako každý rodič, nárok na materskú a rodičovskú dovolenku. Rozsah trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky je v týchto prípadoch o niečo kratší, a to 28 týždňov oproti štandardným 34 týždňom. Ak ste osamelá žena či muž, máte nárok na 31 týždňov v porovnaní so štandardnými 37 týždňami. Ak sa staráte o dve alebo viac zverených detí, máte nárok na 37 týždňov oproti štandardným 43 týždňom. Advokátka Zuzana Chmeľová radí:

 • Zamestnávateľovi písomne oznámte, spravidla jeden mesiac vopred, kedy plánujete nastúpiť na materskú, respektíve rodičovskú dovolenku.
 • V príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vám poskytne oficiálne tlačivo, požiadajte o materské. Ak ste zamestnanec, musí vám toto tlačivo potvrdiť zamestnávateľ.
 • Pri oboch úkonoch budete potrebovať doložiť právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého vám bolo dieťa zverené do opatery.