Hladina alkoholu stúpa, zábrany klesajú a zrazu sú všetci okolostojaci akísi atraktívnejší. Keby len to. V podnapitom stave prichádzajú myšlienky, ktoré by človek nikdy nahlas nevyslovil. To nie je úvod lacného erotického filmu, ale ako uviedol web primar.sme.sk, základ experimentu zo Spojených štátov. Na malej vzorke dobrovoľníkov skúmal vedecký tím typické sexuálne správanie heterosexuálov s partnermi opačného, ale aj rovnakého pohlavia.

Štúdia zistila, že u ľudí nestúpa iba chuť na sex, ale aj ochota vybočiť z bežne deklarovanej sexuálnej orientácie.
U mnohých mladých ľudí tiež nadmerná konzumácia alkoholu ide ruka v ruke s príležitostným pohlavným stykom. Do akej miery má však alkohol skutočne vplyv na naše sexuálne rozhodovanie? Muži boli v opitom stave ochotnejší mať sex s niekým, kto sa im javí ako atraktívny, a to aj vtedy, ak bol rovnakého pohlavia. Po pätnástich drinkoch bol záujem o obe pohlavia u mužov takmer vyrovnaný.