Skúsenosť s neverou priznáva podľa odhadov štyridsať percent mužov a žien. Nevera, spravidla opakovaná alebo dlhodobá, je druhý až tretí najčastejší dôvod, pre ktorý našinci podávajú žiadosť o rozvod. Neresť, ktorú kresťanstvo považuje za hriech, má však nielen deštruktívny vplyv na vzťah samotný, ale i na jeho finančné základy. A môže poriadne zamávať rodinným rozpočtom. Kým pre záchranu lásky možno vždy „odporučiť“ legendárne „zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať“, v momente, keď si jeden z partnerov začne z rodinného rozpočtu ukrajovať „všimné“ pre milenca či milenku, je ohrozená finančná stabilita domácnosti. Niektorí odborníci sa dokonca pokúsili vyčísliť sumu, o ktorú môže neverník mesačne pripraviť rodinu. Zatiaľ čo sporivé povahy minú za mesiac iba niekoľko desiatok eur, výdavky pôžitkárov môžu mesačne prekročiť hranicu dvesto eur.

Drahé zálety

„Nevera sa môže významným spôsobom podieľať na rovnováhe či skôr nerovnováhe rodinných financií,“ otvorene varuje Aleš Pospíšil z českej Poštovej sporiteľne. Odhaduje, že „platby za telefóny, darčeky, reštaurácie, kultúrne podujatia a súkromie v podobe hotelových azylov pre milencov sa u aktívnejších neverníkov pohybujú na hranici sto eur za mesiac“. Ak si milenci potrpia na komfort, dobré jedlo a darčeky, suma môže pokojne prekročiť hranicu dvesto eur. Pospíšil tvrdí, že aj tí najväčší lakomci neverníci investujú ročne do milostného dobrodružstva spravidla tisíc eur. V prípade tých, ktorí nemajú hlboko do vrecka a nemusia výdavky na „bokovky“ až tak kontrolovať, sa môže táto suma vyšplhať aj na necelé tri tisícky ročne.

Strach šetrí peniaze

Zaujímavé pritom je, že na mnohých drobnostiach sprevádzajúcich bežné dvorenie môžu neverníci ušetriť. Aj keď sa tretina neverníkov schádza so svojou tajnou láskou niekoľkokrát do týždňa, na schôdzky chodí väčšinou pešo. Neverníci si totiž svojich milencov alebo milenky hľadajú spravidla v mieste bydliska, takže náklady na dopravu sú takmer nulové. A šetrí sa aj na mieste stretnutia. Dve tretiny mileneckých párov sa schádzajú v byte, ktorý patrí jednému z nich. Dnešní neverníci si údajne nerobia ani starosti s darčekmi. Jednoducho si ich nekupujú. Tí najväčší špekulanti v radoch neverníkov si podľa analytikov nechávajú náklady na neveru dokonca preplatiť zamestnávateľom. Malé pozornosti pre milencov vykazujú ako darčeky pre klientov a obchodných partnerov. Rozhodujúci podiel na tom, že neverníci minú menej ako čerstvo zamilované páry, má strach z odhalenia. Práve ten je dôvodom, prečo takmer tretina milencov spolu nikam nechodí. Ak predsa len niekam vyrazia, väčšinou idú do reštaurácie alebo na kultúrne podujatie a na tento typ aktivít minú najviac dvadsať až tridsať eur mesačne. Základom finančného „maskovania“ je platba v hotovosti, aby sa „podozrivé“ výdavky neocitli na výpise z banky a neverníci nemuseli doma nič vysvetľovať. Ak už platia kartou, tak výhradne v miestach bežného použitia karty, ako sú napríklad obchodné centrá.

Strážiť alebo dôverovať

Pri pohľade na nie príliš optimistické štatistiky rozvodovosti, podľa ktorých sa na Slovensku rozpadne každé tretie až druhé manželstvo, pričom nevera je druhým až tretím najčastejším dôvodom, vzniká otázka kontroly. A tá je možná i cez peniaze. Riešením môže byť spoločný rodinný účet, ktorý však nie je zárukou, že k nevere nedôjde. „Ak sa do vzťahu dostane nedôvera, podozrievanie, kontrola a jednostranné dokladanie výdavkov, ide o prejav významnej asymetrie a vzťah sa stáva nerovnocenným. V hraničných prípadoch môže kontrola výdavkov a obmedzovanie prístupu k financiám predstavovať i jednu z foriem domáceho násilia,“ upozorňuje psychologička Martina Neprašová. V zásade je však presvedčená, že partneri by nemali zostať finančnými sólistami. „Každý do vzťahu vstupuje s viac či menej jasnou predstavou o modeli hospodárenia a je na oboch partneroch, aby našli vyhovujúci model. Ak si však jeden z dvojice ponecháva peniaze pre seba a na spoločné rodinné výdavky neprispieva alebo prispieva iba minimálne, dochádza k spochybneniu partnerského vzťahu ako spoločného projektu,“ dodáva. Ani dohoda na spoločnom rozpočte však nemusí automaticky znamenať víťazstvo. Neverník si totiž môže založiť „tajný“ účet alebo si jednoducho odkladať hotovosť bokom a svojmu náprotivku predkladať viac či menej hodnoverné zdôvodnenia. Ako optimálny model rodinných financií sa ukazuje „všetko je naše,“ to znamená, že zo spoločného účtu sa platia všetky spoločné výdavky - nájomné, energie, benzín, stravné pre deti a tak ďalej -, zatiaľ čo na súkromné koníčky má každý z partnerov mesačne vyhradenú vopred dohodnutú sumu. Akýkoľvek neplánovaný výber hotovosti z účtu by mali odsúhlasiť obaja partneri. Hoci výpis z účtu chodí najčastejšie na adresu alebo e-mail jedného z partnerov, mal by byť prístupný aj tomu druhému. Partneri by mali vedieť o všetkých svojich príjmoch, aby sa zamedzilo odkladaniu príjmov mimo spoločného účtu.

Otázka je, ako postupovať po odhalení partnerovej nevery, ktorá ukrajuje z rodinného rozpočtu. Základným pravidlom je nerobiť unáhlené závery a rozhodnutia. „Vyhnúť sa baleniu kufrov a ich hádzaniu oknom, hoci je to často prvá vec, ktorá podvádzanému napadne. Po prevalení nevery sa treba zamyslieť nad dôvodmi vzniknutej situácie a začať pracovať na obnove sebavedomia,“ odporúča Neprašová. Netreba totiž zabúdať, že psychický šok, ktorý partneri neverníkov utrpia, je často spojený s extrémnou životnou záťažou. Mnohí podvedení nie sú schopní nič robiť, prežívajú beznádej a duševnú bolesť, ktoré môžu výrazne poznačiť aj ich fyzický stav. Neprašová zdôrazňuje, že hoci nevera vzťah poznamená, nemusí nevyhnutne znamenať jeho koniec. „Ak chcú obaja partneri o vzniknutej situácii hovoriť a pracovať na obnovení vzťahu, existuje reálna šanca, že ho zachránia.“

Koľko stojí nevera?

Neverník držgroš: do 80 eur mesačne
Veľkorysý neverník: od 80 do dvesto eur mesačne
Neverník pôžitkár a bohém: viac ako dvesto eur mesačne