Aj pre dospelého človeka je náročné prísť do nového, neznámeho prostredia, medzi nových ľudí a nemať ani tušenie, čo ho čaká. Dvojnásobne to platí pre dieťa či tínedžera pri prvom stretnutí s novými povinnosťami. Preto sme požiadali odborníčku o pár tipov, ktoré pomôžu vášmu prvákovi zvládnuť náročný nástup do školy.

Veľa nových povinností

Prváčik sa musí prispôsobiť inému štýlu práce, než aký poznal v škôlke. V prvej triede sa už musí viac sús trediť, očakáva sa od neho výkon na každej vyučovacej hodine. Vyskytnú sa prvé problémy, prídu prvé slzičky či zlostné reakcie. „Rodičia majú často pocit, že ich prvácikovia sú neprimerane pretažení školskými povinnosťami,“ hovorí psychologička a dodáva: „Dieťa by preto malo byť pre nástup do školy zrelé z fyzickej, poznávacej, vedomostnej, sociálnej aj emocionálnej stránky. Toto všetko znie náročne, ale od uciteliek v materskej škole priebežne dostávate jasnejší obraz o tom, ako to vaše dieťa zvláda a či je na školu pripravené.“

Najčastejšie problémy:

● prváčikovia si nevedia zvyknúť na nové prostredie

● sú veľmi hraví a nedokážu sa sústrediť

● nerešpektujú pani učitelku

● sú plačliví a ustráchaní

● nezvládajú učivo prvej triedy

Ak nespolupracuje

Úspech či neúspech malého školáka máte do veľkej miery vo svojich rukách vy, rodičia. „Ak svojmu dieťaťu chcete uľahčiť nástup do nového prostredia, malo by zvládnuť nielen predškolskú prípravu a nabrať základné vedomosti, ale malo by byť schopné rešpektovať autoritu, vedieť spolupracovať, poprosiť, nebrať si cudzie veci bez dovolenia, podeliť sa, opatrne zaobchádzať s požicanou vecou, aj to, že nebude vo všetkom najlepšie, trpezlivo počkať, ak je to nutné, nepresadzovať sa agresivitou, nevynucovať si svoje plačom. Je veľmi pravdepodobné, že ak máte doma s dieťaťom problémy vo výchove, niečo podobné sa časom ukáže aj v škole. Preto nečakajte a svoje tažkosti konzultujte s detským psychológom. Neskôr už riešenie problému môže byť oveľa náročnejšie a zvyčajne trvá dlho,“ radí Dana Datelová.

Kedy ešte nie je pripravené?

  •  nedokáže sa dostatočne sústrediť 
  • je neposedné
  • je primalé vzrastom 
  • nedokáže sa orientovať v čase 
  • správa sa príliš agresívne alebo úzkostne 
  • nemá primerané vzťahy s vrstovníkmi

V takomto prípade môžete požiadať školu, do ktorej vaše dieťa bude patriť, o odklad školskej dochádzky o rok. Ak do 1. septembra daného roku dovŕšilo vaše dieťa vek 6 rokov, malo by nastúpiť do prvej triedy základnej školy, preto na zápis do š koly musíte ísť. No ak sa vaše dieťa javí už učiteľke v škôlke či neskôr učiteľke pri zápise ako nezrelé pre školské povinnosti, odporučia vám poradiť sa s detským lekárom alebo psychológom. Dieťa spravidla absolvuje testy školskej zrelosti a podľa ich výsledkov aj podľa celkového zhodnotenia lekára či psychológa pripravia posudok.

Zahrajme sa na školu!

Čím realistickejšia bude predstava dieťaťa o škole, tým máte väčšiu šancu vyhnúť sa problémom pri adaptácii v neznámom školskom prostredí. „Sú detičky, ktoré prijímajú zmeny ľahšie. Ak však ide o dieťa, ktoré ťažšie zvláda nové veci, je prínosom, ak ho na školu dôkladnejšie pripravíte. Hra na školu je veľmi prirodzený a vhodný spôsob, ako môžete dieťaťu odovzdať podstatné informácie, že v škole je pani učiteľka, že sa tam nemôže kričať a rozprávať hocikedy, že sa tam bude kresliť a písať na tabuľu, že tam budú spolužiaci a podobne. Alebo zájdite spolu s dieťaťom do jeho budúcej školy,“ odporúča psychologička.

Mami, ja sa bojím...

Svojmu dieťaťu pomôžete prekonať strach z prvého dňa v škole najmä svojím pokojným postojom a správaním. Aj dieťa, ktoré ste vopred dobre pripravili, môže prirodzene prežívať istú mieru obáv alebo strachu. „Prejavte pochopenie pre jeho pocity, povedzte mu, že rozumiete, ako sa cíti, ale že to spolu zvládnete. Nápomocné je, ● odmietajú domácu prípravu a písanie domácich úloh ak má dieťa jasnú predstavu, kde bude, koho má osloviť v prípade problémov a kedy presne poň rodič príde. Ideálne je zistiť od dieťaťa, z čoho má strach a spýtať sa ho, čo by mu mohlo pomôcť. Deťom často pomôžu malé veci, ktoré by nám dospelákom ani nenapadli. Môžeme dieťaťu ponúknuť hračku z domu, prívesok alebo fotku rodiny, ktorá dá dieťaťu pocit istoty,“ radí odborníčka.

Strašíte ho učiteľkou?

„Nielen rodičia, ale aj starí rodičia a ostatní dospeláci okolo budúceho prváčika by si mali dávať pozor na svoje slová na tému škola. „Ešte stále, bohužiaľ, počúvam výroky typu: ‚Len počkaj, v škole ťa naučia poslúchať‘, ‚Ak toto budeš robiť v škole, všetci sa ti budú smiať‘, ‚Pani učiteľka ti dá poza uši‘. Všetky tieto vety, aj keď sú niekedy vyslovené skôr s humorom, môžu v detskej hlave urobiť zo školy strašidelné a nepríjemné miesto,“ varuje psychologička.

Nepodceňujte únavu

Všetky väčšie zmeny so sebou často prinášajú pocit vyčerpania a únavy. V škôlke bolo dieťa zvyknuté aj na poludňajší spánok, ktorý mu v škole bude chýbať. „Doprajte svojmu potomkovi dosť času na oddych aj na samostatnú voľnú hru. Obzvlášť u prváčika je dôležité zabezpečiť mu dostatok spánku a dbať na to, aby nechodil príliš neskoro spať. Ak sa s prváčikom učíte ešte večer o ôsmej, výsledok nebude pozitívny,“ varuje Dana Ďatelová.

Spolužiaci sa mi nepáčia

Ako sa zachovať, ak dieťa trápia nesympatie k novým spolužiakom? Skúste bližšie zistiť, čo mu prekáža a porozprávať sa o tom. „Vysvetlite mu, že nájsť si kamarátov môže trvať dlhšie, že všetci potrebujú čas na zoznámenie a nemusia mu byť všetci sympatickí. Ak dieťa nevie, ako nadviazať konktakt s ostatnými deťmi, skúste mu dať pár konkrétnych nápadov, ako by sa mohlo niekomu prihovoriť,“ odporúča odborníčka.