Čo na to psychoterapeutka Helga Menkeová?

Aj keď nie je vôbec isté, či váš priateľ už prekročil hranicu normálneho zbierania potrebných vecí a prehupol sa ku skupine ľudí, ktorých zhromažďovanie nepotrebných vecí je neúnosné, pohovorme si na tomto mieste o takzvaných bordelároch.

Váš odpad, môj poklad

Chorobné zhromažďovanie predmetov je charakteristické tým, že hoci zbierajúcemu sa zdajú predmety, ktoré nosí od kontajnerov, použiteľné, ostatným ľuďom sa zdajú úplne zbytočné. Okrem toho následkom zbierania sa zapratáva obytný priestor až tak, že je znefunkčnené jeho bežné užívanie. A k týmto dvom charakteristikám sa ešte vždy pridružuje tretia – a to je významná úzkosť zbierajúceho, že by o niektoré predmety mohol prísť. Obáva sa predovšetkým, že mu ich niekto vyhodí alebo bude nútený svojím okolím sa svojho „pokladu“ vzdať. Táto úzkosť sa vysvetľuje tým, že patologické zhromažďovanie predmetov je vlastne únikovou cestou chorých pred cítením svojej vnútornej existenčnej prázdnoty. Ak ich napríklad súd prinúti ne poriadok z domu vypratať, nezriedka sa chorý psychicky zrúti.

Zábezpeka na staré kolená

Poddruhom patologického zhromažďovania predmetov je takzvaný Diogenov syndróm. Je to hromadenie vecí v starobe. Keďže uvádzate, že priateľ je na dôchodku, možno sa ho môže týkať. Starnúci ľudia, ktorí si uvedomujú, že prichádzajú o fyzickú kondíciu, si pod tlakom môžu začať robiť zásoby na zlé časy. Stres im môže narušiť súdnosť natoľko, že si nepovšimnú, kedy ich správanie už nie je rozumné, ale prerástlo do hromadenia zbytočností.

Tréning rozlišovania zrna od pliev

Medikamentózne sa chorí liečia antidepresívami – aby nevideli svoju budúcnosť tak čierne, stabilizátormi nálady a liekmi proti úzkosti. Taktiež sa odporúča takzvaná „kognitívno-behaviorálna“ terapia, kde sa bordelári rovnako ako závislí od návykových látok odúčajú od závislosti od nahromadených predmetov. Podporuje sa hlavne nácvik triezveho úsudku v rozhodovaní, ktoré veci sú hodnotné a potrebné a ktoré nie. Lebo práve táto rozlišovacia schopnosť sa u nich v priebehu choroby úplne stráca.

Byť alebo mať?

V súvislosti s touto chorobou sa často spomína teória psychológa Ericha Fromma, že do problémov s majetkom sa môžu dostávať ľudia, ktorí v živote nadradili MAŤ nad BYŤ. A to troma spôsobmi:

  • Mať je lepšie, než byť – ľudia sú presvedčení, že hromadenie vecí je zmyslom života.
  • Mať nahradzuje byť – nezrelí ľudia, neistí sami sebou, ktorí nerozumejú, čo to „byť“ vlastne znamená.
  • Mať je liekom na nemať – týka sa to ľudí, ktorí v určitej časti svojho života výrazne trpeli materiálnou chudobou.