Radí Zuzana Pajonková, poradenská psychologička, Malacky

Bolo by naivné očakávať, že po tom, čo sa váš partner do vás zamiluje, raz a navždy vymaže svoj predchádzajúci život a spáli za sebou všetky mosty. Dnes, keď sa rozvádza každé druhé manželstvo, je jednoducho potrebné počítať s tým, že vaša nová láska má nejaké podlžnosti či záväzky z predchádzajúcich vzťahov. Najčastejšie sú to deti, majetok alebo spoločná firma, ktorá ho spája s jeho bývalou manželkou. Preto býva partnerstvo vznikajúce medzi dvomi ľuďmi, ktorí majú za sebou manželstvo, náročnejšie a zložitejšie. Pri troche dobrej vôle a zdravého úsudku však môžete v pohode vybudovať a prežiť krásny vzťah aj za týchto podmienok.

Otvorte oči!

Prvou chybou v takomto vzťahu je, ak doň idete s nereálnymi predstavami a očakávaniami. „Mali by ste si uvedomiť, či ste skutočne zrelá na takýto vzťah a druh spolužitia, ktorý je špecifický a o niečo ťažší. Spočiatku si vo vzťahu veci z minulosti neuvedomujete, a to aj preto, že partneri si pri prvých schôdzkach hneď nehovoria všetko o svojej minulosti, ani si hneď nepredstavujú svoje deti,“ konštatuje odborníčka. Preto očakávať, že „váš nový objav“, ktorý má pred štyridsiatkou, doteraz žil v bubline a nemá absolútne žiadnu minulosť, je chyba. S nejakými záväzkami preto rátajte ešte pred prvým rande. Lebo každá žena je iná, niektorá dokáže tolerovať aj netolerovateľné, iná neznesie ani to, čo je u väčšiny ľudí bežné. Preto si pravdivo priznajte, ako ste na tom vy.

Komunikujte

Ak ste doteraz ignorovali existenciu partnerových detí alebo exmanželky, neurobili ste dobre. Realita vás jedného dňa dostihne. Ide len o to, nerobiť si z nej strašiaka, ale čo najviac sa o nej vzájomne rozprávať. „Niekedy nie je na škodu priznať partnerovi svoje pocity a povedať mu, na čo žiarlite, prípadne, čo vám prekáža. Vždy je lepšie o probléme sa porozprávať, ako sa tváriť, že sa nič nedeje, pričom naň stále myslíte,“ odporúča psychologička. Veľmi otvorená komunikácia je potrebná už od začiatku, hoci je vzťah čerstvý a „nehodí“ sa riešiť, čo bude neskôr. Naopak, teoreticky si obaja ujasnite, aká forma spoločného fungovania by bola pri ideálnom vývine pre oboch prijateľná a žiadaná. „Vopred si ujasnite, kde by ste bývali a kto má vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Ako často bude partner navštevovať svoje deti? A čo vaše deti z predchádzajúceho vzťahu? Ak budú žiť vo vašej spoločnej domácnosti, viete túto predstavu akceptovať? Dokážete sa voči nim správať rovnako, nerobiť medzi nimi rozdiely? Do akej miery budete môcť zasahovať do výchovy partnerových detí? Chcete do budúcnosti mať aj spoločné deti? Ak si dostatočne racionálne odpoviete na tieto otázky, viete si z nich potom stanoviť aj pravidlá,“ radí Zuzana Pajonková.

Varovné signály

Muži s minulosťou sú rôzni, presne ako muži bez záväzkov. Niektorý je iba pohodlný na to, aby bol sám a očakáva od vás servis, prevzatie starostlivosti o domácnosť a jeho deti. Ďalšieho už doma nezniesli pre jeho agresívnu povahu, či záletníctvo. Vašou výhodou je práve fakt, že má už niečo za sebou. Pozorne preto vnímajte, čo a ako hovorí o svojom predchádzajúcom živote. „Vnímajte, ako sa s exmanželkou po rozchode voči sebe správajú. Je pravidlom, že ak sa aj vy v budúcnosti rozídete, takéto správanie partnera voči vám bude podobné,“ upozorňuje odborníčka.

Tri najväčšie problémy

Najčastejšie a najvážnejšie problémy prinášajú nasledujúce situácie. Vyriešte ich skôr, ako im budete musieť čeliť so všetkými nepríjemnosťami...

1. Žijete v domácnosti svojho partnera a nie ste jej vlastníkom.
Je bežné, že v spoločnej domácnosti už žijete niekoľko rokov, prispievate do nej, zošľachťujete ju a pritom nemáte na ňu nárok. „Aby sa predišlo rôznym nepríjemnostiam a sklamaniu, odporúčam, aby ste si vec právne ošetrili so zreteľom na to, čo bude, ak by ste sa v budúcnosti rozišli,“ radí psychologička na základe svojich skúseností z praxe.

2. Deti vášho partnera vám nie sú sympatické, prípadne vás nechcú prijať.
„Ak si túto problematiku v sebe nevyjasníte, napríklad aj s pomocou psychológa, bude to mať za následok, že váš vzťah sa skôr či neskôr preto ocitne v kríze,“ upozorňuje Zuzana Pajonková.

3. Nechcete dovoliť partnerovi kontakt s jeho deťmi.
„To je dôvod na vyhľadanie skutočnej psychoterapie a odbornej pomoci,“ myslí si psychologička.

Takto vám to vyjde:

  • svoje rozhodnutie žiť s mužom so záväzkami postavte na reálnych základoch
  • nenárokujte si partnera iba pre seba alebo vaše spoločné deti, nebráňte mu primerane sa venovať aj jeho deťom
  • s partnerovými deťmi môžete dobre vychádzať, no radšej nemajte priveľké očakávania
  • nesnažte sa za každú cenu byť vychovávateľkou, ani keď žijete spolu pod jednou strechou, a meniť všetky ich doterajšie návyky na svoj obraz 
  • rešpektujte stav jeho vzťahu s exmanželkou 
  • hovorte spolu o financovaní detí, o prioritách, právach a povinnostiach v domácnosti, o partnerovom aj vašom výchovnom dosahu na deti, o vzájomných právomociach, o tom, čo sa smie a čo nie

PLUSY rozvedeného muža

Je to partner, ktorý už zažil rodinné zázemie a vie si ho vážiť, pozná sám seba, môže sa poučiť z chýb, ktoré viedli k rozpadu predchádzajúceho vzťahu, má deti a vie sa o ne postarať, vie, čo je to zodpovednosť.

Iba každý desiaty pár

Podľa odborníkov sa dokáže primeraným spôsobom rozísť a dohodnúť na ďalšej výchove detí, plnení svojej vyživovacej povinnosti či spravovaní spoločného majetku iba každá desiata dvojica.