Najskôr sa skončila prvá svetová vojna, po nej preletela svetom záludná španielska chrípka. Po katastrofách prišli dvadsiate roky minulého storočia. A v Amerike boli plné jazzu, tanca, sexu, peňazí a bezstarostnosti. Rovnaké časy mali prísť v čase, keď svet porazí COVID-19.

Nicolas Christakis, profesor na univerzite v Yale, vo svojej knihe Apolónov šíp predpovedá, že ľudia si po tejto epidémii budú chcieť vynahradiť všetko o čo prišli. Po zvládnutí koronavírusu nás čakajú sexuálne nemravnosti, márnotratné míňanie peňazí aj odklon od morálky.