David Michael Buss je americký evolučný psychológ . Pôsobí na Texaskej univerzite v Austine, kde sa zaoberá výskumom rozdielov medzi pohlaviami. Sex prirovnáva k potrave. "Ak nie je dostatok jedla pre všetkých členov skupiny, niektorí prežijú, no iní zahynú. Ak dve ženy túžia po jednom mužovi, úspech jednej znamená prehru druhej," tvrdí v jednej zo svojich štúdií. A čo nevera?

Buss s kolegami oslovil 1 200 vysokoškolsky vzdelaných ľudí z Ameriky a z Európy. Čo by povedali, ak by sa ich partner začal zaujímať o niekoho iného? Ranila by ich viac predstava, že nadviazal hlboký emočný vzťah bez sexu, alebo že s niekým tajne sexuje, no nič k nemu necíti?

Muži a ženy vnímajú neveru rozdielne.
Zdroj: shutterstock

"Ženy viac rozrušila emočná nevera partnera, dokonca aj vtedy keď nezahŕňala sex. Mužov viac rozladila sexuálna nevera," píše Buss. On a viacerí ďalší sociálni psychológovia tvrdia, že súčasťou ľudskej prirodzenosti je istá miera žiarlivosti. No k nevere dochádza len vtedy, ak pre svojho partnera prestane byť partner dosť atraktívny...