Prišli ste o prácu a ste vo veku, keď máte mizivú šancu nájsť si zamestnanie adekvátne svojmu vzdelaniu a schopnostiam? Trápi vás, z čoho budete žiť či fi nancovať deťom štúdium? Nemusíte niekde otročiť za minimálnu mzdu, postavte sa na vlastné nohy. Možno ženy nemajú také široké lakte ako muži, možno nie sú také tvrdé pri rokovaniach, majú však jednu obrovskú výhodu. Vo väčšej miere využívajú intuíciu, ktorá im pomáha pri rozhodovaní.

Príklady zo života

„Môj muž ma síce podporoval, keď som sa rozhodla skončiť s neskutočne stresujúcou prácou manažérky v banke a otvoriť si masážny salón, no nebol veľmi presvedčený o tom, že to zvládnem. Skôr to bolo také – veď si vyskúšaj a zistíš, o čom je život...“ usmieva sa Monika z Bratislavy. Dnes má dva salóny a objednať sa treba aj dva mesiace vopred. Úspech dosiahla aj kvetinárka Petra z Galanty. Miluje kvety, celý dom má vyzdobený ako z luxusného magazínu. Všetko robila vo voľných chvíľach, inak pracovala na tri zmeny za plat.

Vraj škoda reči. „Rozhodnutie vo mne zrelo dlho. Strašne som sa bála, či to zvládnem, či si poradím, či nezbankrotujem, ako všetko vybavím na úradoch, ako zoženiem dobrých dodávateľov. Jednoducho, mala som strach úplne zo všetkého,“ priznáva Petra. Najskôr si otvorila malé kvetinárstvo, iba pár štvorcových metrov, a keďže ľudia k nej radi chodili nakupovať, po dvoch rokoch rozšírila obchod aj ponuku. Formou kvetinovej pošty predáva kvety aj cez internet.

„Nebol to priamočiary úspech, párkrát som sa parádne popálila, ale to patrí k životu. Väčšie problémy by možno boli, keby som nepodnikala. Myslím si, že keď človek robí to, čo ho baví, keď do toho dá kus srdca a, samozrejme, aj rozumu, úspech skôr či neskôr musí prísť. Skúsenosť mi potvrdila, že sa netreba báť staviť na svoj dojem, intuíciu či šiesty zmysel. Keď sa spätne obzriem, vždy mi našepkával dobre – koho zamestnať, koho nie, s kým radšej nespolupracovať, aj keď sa to spočiatku zdalo veľmi výhodné,“ tvrdí kvetinárka.

Každý má šancu

„Každý klient, ktorý spĺňa podmienky na získanie príspevku a podá si písomnú žiadosť o jeho poskytnutie na predpísanom tlačive a s prílohami, má na príspevok nárok,“ vysvetľuje Alena Čermáková, riaditeľka OSZ ÚPSVR Bratislava. Počítajte však s tým, že vybavenie žiadosti trvá 3 až 4 mesiace. O príspevok môžu požiadať začínajúci podnikatelia, ktorí majú voľnú, viazanú i remeselnú živnosť. Žiadateľovi dokonca stačí akýkoľvek druh a stupeň vzdelania. Podľa štatistík tohto roku len v Bratislave požiadalo a dohodu podpísalo 401 žiadateľov evidovaných na úrade práce.

„Momentálne sto percent príspevkov pochádza zo štátneho rozpočtu,“ hovorí Alena Čermáková. „Výška príspevku v Bratislavskom samosprávnom kraji je momentálne 2 647,73 eura. Výška závisí od miery nezamestnanosti v danom kraji. Pre občanov so zdravotným postihnutím predstavuje príspevok 6 619,32 eura.“ Peniaze však nemôžete minúť na hocičo, pretože sú určené vyslovene na náklady priamo súvisiace so samostatnou zárobkovou činnosťou.

"Príjemcovia majú povinnosť polročne preukazovať úradu práce fi nančnú správu, v ktorej sa vyjadria k svojmu podnikaniu a podložia ju dokladmi o oprávnených nákladoch. Je to takto zakotvené v dohode o poskytnutí príspevku,“ dodáva Alena Čermáková.

Technická podpora

Existujú desiatky príbehov žien, ktoré pomaličky rozbiehali svoj malý biznis. Nestali sa z nich zo dňa na deň milionárky, ale naplno sa realizujú a netrpia biedou. V jednom však ženy trocha zaostávajú za mužmi. Neorientujú sa v technickom vybavení a moderných technológiách, bez ktorých sa dnes nezaobíde žiadne podnikanie. Techniku potrebujete na to, aby ste svetu dali o sebe vedieť, rýchlo komunikovali, objednávali služby a zarábali peniaze.

„Mohla by som si iba nájsť priestory, von vyložiť tabuľu Masáže a bolo by vybavené, no dnes treba využiť všetky výhody, ktoré ponúka internet. Nebudem vás zaťažovať opisom, ako ťažko sa rodil môj web, ale je na svete a ja naivná som si myslela – paráda, mám to za sebou, už bude dobre,“ spomína Monika. „Viem, o čom hovoríš,“ pritakáva kvetinárka Petra.

„Technológie napredujú, stále sa niečo mení a ja mám hlavu ako slon, keď mi nejaký mobilný operátor volá, akú má pre mňa výhodnú ponuku. Mám čo robiť, aby som sa vyznala vo faktúrach za telefón, internet, webovú stránku, za jej údržbu a podobné veci. Neraz sa neubránim dojmu, že platím za hromadu vecí navyše len preto, že sa v tom nevyznám. A pre rôzne záväzky veci nemôžem zmeniť vtedy, keď by som potrebovala,“ sťažuje sa kvetinárka.

Najjednoduchšie = najlepšie

Svet telekomunikácií, internetu a IT služieb ponúka riešenie – balíček služieb pre malých podnikateľov. „Využívanie viacerých telekomunikačných služieb od rôznych poskytovateľov môže časom vniesť do podnikania neprehľadnosť,“ hovorí Martin Magdolen, produktový manažér Slovanetu.

„Niektorí poskytovatelia internetových a dátových služieb vytvárajú balíčky služieb šité na mieru potrieb klientov. Ide o to, aby získali všetky služby, ktoré na svoju činnosť potrebujú, mali ich za rozumnú cenu a mohli ich v priebehu času dopĺňať či obmieňať podľa potrieb bez komplikácií so zmenami zmlúv, spôsobmi fakturácie a s výškou nákladov. Balíčky sú zostavené tak, aby klientom maximálne zjednodušili život v podnikateľskom prostredí, lebo, ako všetci vieme, krása je často práve v jednoduchosti.“

Žiadatelia o príspevok (SZČ) musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  • byť minimálne 3 mesiace v evidencii úradu ako uchádzačka o zamestnanie
  • absolvovať praktickú prípravu na SZČ vo forme kurzu, ktorý organizuje úrad práce
  • absolvovať krátky vedomostný test, týkajúci sa tém pre začínajúcich podnikateľov a samotného príspevku 
  • vypracovať podnikateľský zámer 
  • získať kladné stanovisko zo zasadnutia komisie na úrade, ktorá posudzuje a schvaľuje podnikateľské zámery

Chyťte sa pomocnej ruky

Prv, ako sa pustíte do realizácie svojho podnikateľského plánu, hľadajte možnosti finančného zabezpečenia, aby všetko nezostalo len v rovine nápadu pre nedostatok peňazí. Zistite si, aké máte šance získať mikropôžičku, úver pre začínajúcich podnikateľov, špecifické formy pomoci financovania rizikového kapitálu a podobne. Ponúk pre začínajúcich podnikateľov je dosť, pretože malé a stredné podniky na Slovensku tvoria dôležitú súčasť ekonomiky a ponúkajú priestor pre tri štvrtiny súčasných pracovných miest. Škoda by bolo nevyužiť aj príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorú na základe splnených podmienok poskytuje úrad práce.

Máte nejasnosti?

  • V apríli 2013 dôjde k zmenám v zákone o príspevku SZČ. Všetky informácie týkajúce sa týchto zmien budú dostupné na príslušných úradoch práce a na ich internetových stránkach.
  • Ďalšie informácie o príspevku SZČ nájdete na www. upsvar.sk, v zákone o službách zamestnanosti 5/2004 (§ 49 a § 57), prípadne sa kontaktujte s koordinátorkou Ing. Jeanitou Omelkovou z Referátu informačno- poradenských služieb: jeanita. [email protected]

Zbierate odvahu?

Ak uvažujete o tom, že by ste skúsili vlastný malý biznis alebo živnostníčenie, cenné rady vám poskytnú v Top Centre podnikateliek na www.podnikatelka-tcp.sk. Zorientovať sa vo svojich ambíciách, v možnostiach a sile vlastného motora zas pomôže skúsený „life kouč“. Kliknite na www. koucovia.sk, stránku Slovenskej asociácie koučov, kde nájdete informácie o tom, čo je koučing, a môžete si vyhľadať aj toho správneho kouča pre seba. A ak vás zaujímajú výhodné komplexné balíky služieb pre malých podnikateľov a živnostníkov, skúste napríklad stránky www.slovanet.net a www.porovnat. sk, kde zistíte najlepšie možnosti vo svojom regióne.